Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu về sản phẩm Đầu cosse nối dòng E Nichifu hay còn gọi là đầu cốt cos nối E-S Tiểu, E-M Trung, E-L Đại Nichifu (tiếng anh: Open End Connector, tiếng nhật theo bảng chữ Kanji Nhật Bản E-S (tiểu ), E-M (trung ), E-L (đại ); DUO is a supplier distributor in vietnam, brand Nichifu ニチフ solderless terminals brand made in JAPAN.)

Giới Thiệu Tập Đoàn Nichifu ニチフ solderless terminals made in JAPAN, chuyên sản xuất đầu cosse nối dòng E tiểu trung đại Nichifu Nhật Bản.

Được thành lập từ năm 1941, là tập đoàn lâu đời tại Nhật Bản. Tập đoàn Nichifu là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất phụ kiện, terminal của Nhật. Với các dòng sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế:

 • Tiêu chuẩn ISO9001 (tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng);
 • Tiêu chuẩn RoHS (hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử).
nichifu supplier in vietnam; nichifu distributor in vietnam; brand Nichifu ニチフ solderless terminals brand made in JAPAN; đầu cosse nối dòng e nichifu; đầu cốt tiểu trung đại nichifu; đầu cosse nối e-m nichifu; đầu cosse nối e-l nichifu; đầu cosse nối e-s nichifu; Nichifu E-S 小  E-M  中 E-L 大; ニチフ 小 中 大; ニチフ端子工業; ニチフ in vietnam; 裸圧着端子; ニチフ 丸形端子; 二ツ穴端子; 角形二ツ穴端子; ニチフ ブレーカー用端子; 角先開形端子; 棒状形端子; 板状形端子; 直線突合わせ用スリーブ; 直線重ね合わせ用スリーブ; ニチフ 終端重ねあわせ用スリーブ (大-中-小); 耐熱端子 丸形; 環境配慮形絶縁付端子; 丸形端子; 角先開形端子; ニチフ板状形端子; 直線突合わせ用スリーブ; 圧着工具; 絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子; フェルール形端子; ニチフ 絶縁被覆付平形接続端子; ニチフ端子の素材は;ニチフ圧着端子の温度は; 圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用; 圧着工具; 裸端子用圧着工具; ニチフは、信頼に応える圧着端子・圧着スリーブのパイオニアです。; ニチフ カタログ; 大同端子製造株式会社 dst daido solderless terminal mfg .co.,ltd. dst 端子工業; daido in vietnam; dst việt nam; dst daido distributor agency supplier in vietnam việt nam;裸圧着端子; 大同端子製造株式会社 dst daido solderless terminal mfg .co.,ltd.

Sản phẩm của hãng Nichifu được sản xuất trực tiếp từ Nhật Bản và có rất nhiều chủng loại, kích cỡ khác nhau.

Trong đó, dòng sản phẩm đầu cosse E-S (tiểu), E-M (trung), E-L (đại) Open End Connector của thương hiệu Nichifu được sử dụng rất nhiều trong các công trình, hệ thống cơ điện tại Việt Nam. Tuy vậy, cũng có khá nhiều vấn đề thắc mắc được khách hàng quan tâm khi lựa chọn để mua hàng và sử dụng. DUOtech xin cung cấp một số thông tin để quý khách hàng dễ dàng mua hàng, sử dụng.

Về thông số kỹ thuật của sản phẩm đầu cosse nối dòng E Nichifu (E-S, E-M, E-L Open End Connector):

Khách hàng thường khó khăn trong việc xem Catalogue và hình thực tế.

 • Trên catalogue thì mã hiệu theo ký tự Latinh: E-S, E-M, E-L. (hay đầu cos tiểu trung đại Nichifu Open End Connector).
 • Trên bao bì của Hộp giấy và Hộp nhựa thì mã hiệu theo ký tự Bảng chữ Kanji – Nhât Bản E-S (tiểu 小 ), E-M (trung 中 ), E-L (đại 大 ).
nichifu supplier in vietnam; nichifu distributor in vietnam; brand Nichifu ニチフ solderless terminals brand made in JAPAN;ニチフ端子工業; ニチフ in vietnam; 裸圧着端子; ニチフ 丸形端子; 二ツ穴端子; 角形二ツ穴端子; ニチフ ブレーカー用端子; 角先開形端子; 棒状形端子; 板状形端子; 直線突合わせ用スリーブ; 直線重ね合わせ用スリーブ; ニチフ 終端重ねあわせ用スリーブ (大-中-小); 耐熱端子 丸形; 環境配慮形絶縁付端子; 丸形端子; 角先開形端子; ニチフ板状形端子; 直線突合わせ用スリーブ; 圧着工具; 絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子; フェルール形端子; ニチフ 絶縁被覆付平形接続端子; ニチフ端子の素材は;ニチフ圧着端子の温度は; 圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用; 圧着工具; 裸端子用圧着工具; ニチフは、信頼に応える圧着端子・圧着スリーブのパイオニアです。; ニチフ カタログ; 大同端子製造株式会社 dst daido solderless terminal mfg .co.,ltd. dst 端子工業; daido in vietnam; dst việt nam; dst daido distributor agency supplier in vietnam việt nam;裸圧着端子; 大同端子製造株式会社 dst daido solderless terminal mfg .co.,ltd.

1 – Đầu cosse nối E-S Nichifu Nhật Bản

E-S (thường được gọi là đầu cốt Tiểu, theo bảng chữ Kanji Nhât Bản là ).

duotech; nichifu nhật bản; đầu cốt nối e nichifu; cos e nichifu; đầu cosse nối e-s nichifu; đầu cosse nối e-m nichifu; Nichifu E-S 小  E-M  中 E-L 大; ニチフ 小 中 大 ; ニチフ端子工業; ニチフ in vietnam; 裸圧着端子; ニチフ 丸形端子; 二ツ穴端子; 角形二ツ穴端子; ニチフ ブレーカー用端子; 角先開形端子; 棒状形端子; 板状形端子; 直線突合わせ用スリーブ; 直線重ね合わせ用スリーブ; ニチフ 終端重ねあわせ用スリーブ (大-中-小); 耐熱端子 丸形; 環境配慮形絶縁付端子; 丸形端子; 角先開形端子; ニチフ板状形端子; 直線突合わせ用スリーブ; 圧着工具; 絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子; フェルール形端子; ニチフ 絶縁被覆付平形接続端子; ニチフ端子の素材は;ニチフ圧着端子の温度は; 圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用; 圧着工具; 裸端子用圧着工具; ニチフは、信頼に応える圧着端子・圧着スリーブのパイオニアです。; ニチフ カタログ; 大同端子製造株式会社 dst daido solderless terminal mfg .co.,ltd. dst 端子工業; daido in vietnam; dst việt nam; dst daido distributor agency supplier in vietnam việt nam;裸圧着端子; 大同端子製造株式会社 dst daido solderless terminal mfg .co.,ltd.

2 – Hình ảnh thực tế Đầu cosse nối E-M Nichifu Nhật Bản:

E-M (thường được gọi là đầu cốt Trung, theo bảng chữ Kanji Nhât Bản là ).

đầu cốt nối đại; đầu cốt nối es; đầu cốt nối; nichifu supplier in vietnam; nichifu distributor in vietnam; brand Nichifu ニチフ solderless terminals brand made in JAPAN;Nichifu E-S 小  E-M  中 E-L 大; ニチフ 小 中 大; ニチフ端子工業; ニチフ in vietnam; 裸圧着端子; ニチフ 丸形端子; 二ツ穴端子; 角形二ツ穴端子; ニチフ ブレーカー用端子; 角先開形端子; 棒状形端子; 板状形端子; 直線突合わせ用スリーブ; 直線重ね合わせ用スリーブ; ニチフ 終端重ねあわせ用スリーブ (大-中-小); 耐熱端子 丸形; 環境配慮形絶縁付端子; 丸形端子; 角先開形端子; ニチフ板状形端子; 直線突合わせ用スリーブ; 圧着工具; 絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子; フェルール形端子; ニチフ 絶縁被覆付平形接続端子; ニチフ端子の素材は;ニチフ圧着端子の温度は; 圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用; 圧着工具; 裸端子用圧着工具; ニチフは、信頼に応える圧着端子・圧着スリーブのパイオニアです。; ニチフ カタログ; 大同端子製造株式会社 dst daido solderless terminal mfg .co.,ltd. dst 端子工業; daido in vietnam; dst việt nam; dst daido distributor agency supplier in vietnam việt nam;裸圧着端子; 大同端子製造株式会社 dst daido solderless terminal mfg .co.,ltd.

3 – Đầu cosse nối E-L Nichifu Nhật Bản:

E-L (thường được gọi là đầu cốt Đại, theo bảng chữ Kanji Nhât Bản là  ).

đầu cos nối dây; đầu cosse nichifu; cos nichifu; nichifu supplier in vietnam; nichifu distributor in vietnam; brand Nichifu ニチフ solderless terminals brand made in JAPAN; Nichifu E-S 小  E-M  中 E-L 大; ニチフ 小 中 大; ニチフ端子工業; ニチフ in vietnam; 裸圧着端子; ニチフ 丸形端子; 二ツ穴端子; 角形二ツ穴端子; ニチフ ブレーカー用端子; 角先開形端子; 棒状形端子; 板状形端子; 直線突合わせ用スリーブ; 直線重ね合わせ用スリーブ; ニチフ 終端重ねあわせ用スリーブ (大-中-小); 耐熱端子 丸形; 環境配慮形絶縁付端子; 丸形端子; 角先開形端子; ニチフ板状形端子; 直線突合わせ用スリーブ; 圧着工具; 絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子; フェルール形端子; ニチフ 絶縁被覆付平形接続端子; ニチフ端子の素材は;ニチフ圧着端子の温度は; 圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用; 圧着工具; 裸端子用圧着工具; ニチフは、信頼に応える圧着端子・圧着スリーブのパイオニアです。; ニチフ カタログ; 大同端子製造株式会社 dst daido solderless terminal mfg .co.,ltd. dst 端子工業; daido in vietnam; dst việt nam; dst daido distributor agency supplier in vietnam việt nam;裸圧着端子; 大同端子製造株式会社 dst daido solderless terminal mfg .co.,ltd.

Khuyến cáo Lựa chọn size và cỡ dây của đầu cốt Tiểu Trung Đại Nichifu:

 • Cosse E-S (tiểu), Nichifu ニチフ ;
 • Cosse E-M (trung), Nichifu ニチフ ;
 • Cosse E-L (đại), Nichifu ニチフ   .

đầu cốt nối tiểu nichifu; đầu cốt nối trung nichifu; đầu cốt nối đại nichifu

Một số hình ảnh về ứng dụng thực tế của Đầu cosse nối dòng E Nichifu: E-S (tiểu 小 ), E-M (trung 中 ), E-L (đại 大 ).

nichifu supplier in vietnam; nichifu distributor in vietnam; brand Nichifu ニチフ solderless terminals brand made in JAPAN;

Với giá cả hợp lý, chính sách bán hàng, giao linh động và nhanh chóng. DUOtech luôn sẵn sàng tư vấn sản phẩm đầu cosse nối dòng E nichifu ニチフ và phục vụ quý khách hàng tại website: DUOtech.vn và Hotline: 0333 909 234.

Xem thêm video giới thiệu sản phẩm Đầu cốt nối dòng E Nichifu TẠI ĐÂY.

 • 1 Cosse E-S (tiểu), Nichifu ニチフ ;
 • 2 Cosse E-M (trung), Nichifu ニチフ ;
 • 3 Cosse E-L (đại), Nichifu ニチフ   .

Xem thêm Kìm bấm cos NHE4 cho đầu cosse nối dòng E Nichifu E-S (tiểu 小 ), E-M (trung 中 ), E-L (đại 大 )  TẠI ĐÂY

Kìm bấm cos nichifu nhe4; kìm bấm cos nichifu; kìm nichifu; kìm bấm nichifu; mua kìm bấm cos nichifu; mua kìm bấm cos; nichifu nhe4; kim bam cos nichifu nhe4; kim bam cos nichifu; kim nichifu; mua kim nichifu nhe4; duotech; dụng cụ bấm cos; kìm bấm cos bằng tay; kìm bấm đầu cos; kiem bam cos; kìm bấm đầu cốt dây điện; dungcubamcos.com

Kìm bấm cos TP-R của hãng Tsunoda Nhật Bản cho đầu cos E-S (tiểu 小 ), E-M (trung 中 ), E-L (đại 大 ) TẠI ĐÂY

tp-r; tsunoda tp-r; tp-r tsunoda; kìm bấm cos tp-r tsunoda; mua kìm tp-r tsunoda; kiềm tp-r tsunoda; kìm bấm đầu cốt tp-r tsunoda; kìm ép cốt tp-r tsunoda; kìm bấm cos tsunoda tp-r; tp-r; tsunoda tp-r; tp-r tsunoda; kim bam cos tp-r tsunoda; mua kim tp-r tsunoda; kiem tp-r tsunoda;

Ngoài ra sản phẩm đầu cosse nối dòng E Nichifu ニチフ hãng còn sản xuất các dòng sản phẩm đầu cos khác nhau như:

 1. Đầu cosse Nichifu tròn – Ring Terminals (R-Type).
 2. Đầu cosse Nichifu vuông – Square Ring Terminals (CB-Type)
 3. Đầu cosse Nichifu tròn 2 lỗ – Two holes Ring Terminals (RD-Type).
 4. Đầu cosse Nichifu chĩa chẻ chữ Y càng cua – Spade Terminals (Y-Type).
 5. Đầu cosse Nichifu Pin đặc – Pin Terminals (TC-Type).
 6. Đầu cosse Nichifu kim lưỡi dẹt – Blade Terminals (BT-Type)
 7. Đầu cosse Nichifu nối trần dạng thẳng nối tiếp, song song – (Sleeves B, P type).
 8. Đầu cosse Nichifu chịu nhiệt độ cao lên đến 400 độ C – High Temperature Terminals (N-Type).
 9. Đầu cosse Nichifu nối nhanh đực cái – Quick Disconnects Male and Female. Nichifu supplier in vietnam

cosse nối E-S E-M E-L nichifu ニチフ. DUO is a supplier distributor in vietnam, brand Nichifu ニチフ solderless terminals brand made in japan; Nichifu E-S 小  E-M  中 E-L 大; ニチフ 小 中 大

0/5 (0 Reviews)