Đầu chụp cosse cao su đầu bọp, vỏ áo nhựa mũ chụp bọc đầu cos cách điện, loại dày xịn tốt chất lượng Đài Loan

Call for Price

Mã sản phẩm  : V-1.25 V-2 V-3.5 V-5.5 V-8 V-14 V-22 V-38 V-60 V-80 V-100 V-125 V-150 V-200 V-325

Hãng sản xuất : ĐÀI LOAN – Loại đày

Lựa chọn các màu:

    • Đỏ (Red)
    • Trắng (White)
    • Xanh dương (Blue)
    • Đen (Black)
    • Vàng (Yellow)
    • Xanh lá (Green)
    • Nâu (Brown)

Trạng thái        : Còn hàng

Description

Đầu chụp cosse cao su hay còn gọi đầu bọp, vỏ áo nhựa mũ chụp bọc đầu cos cách điện, loại dày tốt xịn chất lượng xuất xứ ĐÀI LOAN, đủ màu Đỏ ( RED ) – Vàng ( YELLOW ) – Xanh Lá ( GREEN  ) – Xanh dương ( BLUE ) – Đen ( BLACK ) – Trắng ( WHITE ) – Nâu ( BROWN ) size V-1.25 V-2 V-3.5 V-5.5 V-8 V-14 V-22 V-38 V-60 V-80 V-100 V-125 V-150 V-200 V-325 kst đài loan k.s taiwan mhd

Hình ảnh thực tế sản phẩm đầu chụp cosse cao su, đầu bọp, vỏ áo nhựa mũ chụp bọc đầu cos cách điện V-1.25 V-2 V-3.5 V-5.5 V-8 V-14 V-22 V-38 V-60 V-80 V-100 V-125 V-150 V-200 V-325 kst đài loan k.s taiwan mhd

đầu chụp cosse cao su kst; Chụp nhựa MHD; V-1.25-RED (màu Đỏ); đầu bọp loại dày kst đài loan; V-1.25-YELLOW (màu Vàng); vỏ áo nhựa cách điện; V-1.25-GREEN (màu Xanh lá cây); mũ chụp bọc đầu cos; V-1.25-BLUE (màu Xanh dương); V-1.25-BLACK (màu Đen); V-1.25- WHITE (màu Trắng); ; V-2-RED (màu Đỏ); V-2-YELLOW (màu Vàng); V-2-GREEN (màu Xanh lá cây); V-2-BLUE (màu Xanh dương); V-2- WHITE (màu Trắng); V-2-BLACK (màu Đen); V-3.5-RED (màu Đỏ); V-3.5-YELLOW (màu Vàng); V-3.5-GREEN (màu Xanh lá cây); V-3.5-BLUE (màu Xanh dương); V-3.5- WHITE (màu Trắng); V-3.5-BLACK (màu Đen); V-5.5-RED (màu Đỏ); V-5.5-YELLOW (màu Vàng); V-5.5-GREEN (màu Xanh lá cây); V-5.5-BLUE (màu Xanh dương); V-5.5- WHITE (màu Trắng); V-5.5-BLACK (màu Đen); V-8-RED (màu Đỏ); V-8-YELLOW (màu Vàng); V-8-GREEN (màu Xanh lá cây); V-8-BLUE (màu Xanh dương); V-8- WHITE (màu Trắng); V-8-BLACK (màu Đen); V-14-RED (màu Đỏ); V-14-YELLOW (màu Vàng); V-14-GREEN (màu Xanh lá cây); V-14-BLUE (màu Xanh dương); V-14- WHITE (màu Trắng); V-14-BLACK (màu Đen); V-22-RED (màu Đỏ); V-22-YELLOW (màu Vàng); V-22-GREEN (màu Xanh lá cây); V-22-BLUE (màu Xanh dương); V-22- WHITE (màu Trắng); V-22-BLACK (màu Đen); V-38-RED (màu Đỏ); V-38-YELLOW (màu Vàng); V-38-GREEN (màu Xanh lá cây); V-38-BLUE (màu Xanh dương); V-38- WHITE (màu Trắng); V-38-BLACK (màu Đen); V-60-RED (màu Đỏ); V-60-YELLOW (màu Vàng); V-60-GREEN (màu Xanh lá cây); V-60-BLUE (màu Xanh dương); V-60- WHITE (màu Trắng); V-60-BLACK (màu Đen); V-80-RED (màu Đỏ); V-80-YELLOW (màu Vàng); V-60-GREEN (màu Xanh lá cây); V-80-BLUE (màu Xanh dương); V-80- WHITE (màu Trắng); V-80-BLACK (màu Đen); V-100-RED (màu Đỏ); V-100-YELLOW (màu Vàng); V-100-GREEN (màu Xanh lá cây); V-100-BLUE (màu Xanh dương); V-100- WHITE (màu Trắng); V-100-BLACK (màu Đen); V-125-RED (màu Đỏ); V-125-YELLOW (màu Vàng); V-125-GREEN (màu Xanh lá cây); V-125-BLUE (màu Xanh dương); V-125- WHITE (màu Trắng); V-125-BLACK (màu Đen); V-150-RED (màu Đỏ); V-150-YELLOW (màu Vàng); V-150-GREEN (màu Xanh lá cây); V-150-BLUE (màu Xanh dương); V-150- WHITE (màu Trắng); V-150-BLACK (màu Đen); V-200-RED (màu Đỏ); V-200-YELLOW (màu Vàng); V-200-GREEN (màu Xanh lá cây); V-200-BLUE (màu Xanh dương); V-200- WHITE (màu Trắng); V-200-BLACK (màu Đen); V-325-RED (màu Đỏ); V-325-YELLOW (màu Vàng); V-325-GREEN (màu Xanh lá cây); V-325-BLUE (màu Xanh dương); V-325- WHITE (màu Trắng); V-325-BLACK (màu Đen);

Bản vẽ kích thước Đầu chụp cosse cao su, đầu bọp, vỏ áo nhựa mũ chụp bọc đầu cos cách điện:. V-1.25 V-2 V-3.5 V-5.5 V-8 V-14 V-22 V-38 V-60 V-80 V-100 V-125 V-150 V-200 V-325 kst đài loan k.s taiwan mhd

đầu chụp cosse cao su kst; đầu chụp cosse cao su kst đài loan; đầu bọp loại dày kst đài loan đầu bọp nhựa loại dày kst đài loan vỏ áo nhựa cách điện vỏ áo nhựa cách điện kst đài loan mũ chụp bọc đầu cos mũ chụp bọc đầu cos kst đài loan

Các loại

Mã hàng theo màu

Đầu chụp cosse cao su, đầu bọp, mũ chụp bọc đầu cos cách điện, loại dày V-1.25 kst đài loan k.s taiwan

   Kích thước: D2  = 3.3mm,  D3 = 3.1mm

chụp nhựa MHD V1.25 V00125-Y-MHD Vàng V00125-R-MHD Đỏ V00125-GE-MHD Xanh lá V00125-B-MHD Xanh dương V00125-BK-MHD Đen

 • V-1.25-RED      (màu Đỏ)
 • V-1.25-YELLOW  (màu Vàng)
 • V-1.25-GREEN  (màu Xanh lá cây)
 • V-1.25-BLUE    (màu Xanh dương)
 • V-1.25-BLACK  (màu Đen)
 • V-1.25-WHITE   (màu Trắng)
 • V-1.25-BROWN   (màu Nâu)

 

Đầu chụp cosse cao su, đầu bọp, mũ chụp bọc đầu cos cách điện, loại dày V-2 kst đài loan k.s taiwan

   Kích thước: D2  =4.5mm,  D3 = 3.7mm

Chụp nhựa MHD V500 V50000-Y-MHD Vàng V50000-R-MHD Đỏ V50000-GE-MHD Xanh lá V50000-B-MHD Xanh dương V50000-BK-MHD Đen

 • V-2-RED      (màu Đỏ)
 • V-2-YELLOW  (màu Vàng)
 • V-2-GREEN  (màu Xanh lá cây)
 • V-2-BLUE    (màu Xanh dương)
 • V-2-WHITE   (màu Trắng)
 • V-2-BLACK  (màu Đen)
 • V-2-BROWN  (màu Nâu)

Đầu chụp cosse cao su, đầu bọp, mũ chụp bọc đầu cos cách điện, loại dày V-3.5

   Kích thước: D2  =5.7mm,  D3 = 4.1mm

V3.5 V00350-Y-MHD Vàng V00350-R-MHD Đỏ V00350-GE-MHD Xanh lá V00350-B-MHD Xanh dương V00350-BK-MHD Đen

 • V-3.5-RED      (màu Đỏ)
 • V-3.5-YELLOW  (màu Vàng)
 • V-3.5-GREEN  (màu Xanh lá cây)
 • V-3.5-BLUE    (màu Xanh dương)
 • V-3.5-WHITE   (màu Trắng)
 • V-3.5-BLACK  (màu Đen)
 • V-3.5-BROWN  (màu Nâu)

Đầu chụp cosse cao su, đầu bọp, vỏ áo nhựa mũ chụp bọc đầu cos cách điện, loại dày V-5.5 kst đài loan k.s taiwan

   Kích thước: D2  =5.7mm,  D3 = 5.2mm

Chụp nhựa MHD V5.5 V00550-Y-MHD Vàng V00550-R-MHD Đỏ V00550-GE-MHD Xanh lá V00550-B-MHD Xanh dương V00550-BK-MHD Đen

 • V-5.5-RED      (màu Đỏ)
 • V-5.5-YELLOW  (màu Vàng)
 • V-5.5-GREEN  (màu Xanh lá cây)
 • V-5.5-BLUE    (màu Xanh dương)
 • V-5.5- WHITE   (màu Trắng)
 • V-5.5-BLACK  (màu Đen)
 • V-5.5-BROWN  (màu Nâu)

Đầu chụp cosse cao su, đầu bọp, vỏ áo nhựa mũ chụp bọc đầu cos cách điện, loại dày V-8

   Kích thước: D2  =7.2mm,  D3 = 6.2mm

Chụp nhựa MHD V8 V00800-Y-MHD Vàng V00800-R-MHD Đỏ V00800-GE-MHD Xanh lá V00800-B-MHD Xanh dương V00800-BK-MHD Đen

 • V-8-RED      (màu Đỏ)
 • V-8-YELLOW  (màu Vàng)
 • V-8-GREEN  (màu Xanh lá cây)
 • V-8-BLUE    (màu Xanh dương)
 • V-8-WHITE   (màu Trắng)
 • V-8-BLACK  (màu Đen)
 • V-8-BROWN  (màu Nâu)

Đầu chụp cosse cao su, đầu bọp, vỏ áo nhựa mũ chụp bọc đầu cos cách điện, loại dày V-14

   Kích thước: D2  =10mm,  D3 = 8mm

 V14 V01400-Y-MHD Vàng V01400-R-MHD Đỏ V01400-GE-MHD Xanh lá V01400-B-MHD Xanh dương V01400-BK-MHD Đen

 • V-14-RED      (màu Đỏ)
 • V-14-YELLOW  (màu Vàng)
 • V-14-GREEN  (màu Xanh lá cây)
 • V-14-BLUE    (màu Xanh dương)
 • V-14-WHITE   (màu Trắng)
 • V-14-BLACK  (màu Đen)
 • V-14-BROWN  (màu Nâu)

Đầu chụp cosse cao su, đầu bọp, vỏ áo nhựa mũ chụp bọc đầu cos cách điện, loại dày V-22

   Kích thước: D2  =12mm,  D3 = 9.5mm

Chụp nhựa MHD V22 V02200-Y-MHD Vàng V02200-R-MHD Đỏ V02200-GE-MHD Xanh lá V02200-B-MHD Xanh dương V02200-BK-MHD Đen

 • V-22-RED      (màu Đỏ)
 • V-22-YELLOW  (màu Vàng)
 • V-22-GREEN  (màu Xanh lá cây)
 • V-22-BLUE    (màu Xanh dương)
 • V-22-WHITE   (màu Trắng)
 • V-22-BLACK  (màu Đen)
 • V-22-BROWN  (màu Nâu)

Đầu chụp cosse cao su, đầu bọp, vỏ áo nhựa mũ chụp bọc đầu cos cách điện, loại dày V-38

   Kích thước: D2  =14mm,  D3 = 11.8mm

Chụp nhựa MHD V38 V03800-Y-MHD Vàng V03800-R-MHD Đỏ V03800-GE-MHD Xanh lá V03800-B-MHD Xanh dương V03800-BK-MHD Đen

 • V-38-RED      (màu Đỏ)
 • V-38-YELLOW  (màu Vàng)
 • V-38-GREEN  (màu Xanh lá cây)
 • V-38-BLUE    (màu Xanh dương)
 • V-38-WHITE   (màu Trắng)
 • V-38-BLACK  (màu Đen)
 • V-38-BROWN  (màu Nâu)

Đầu chụp cosse cao su, đầu bọp, vỏ áo nhựa mũ chụp bọc đầu cos cách điện, loại dày V-60

   Kích thước: D2  =16.8mm,  D3 = 13.5mm

V60 V06000-Y-MHD Vàng V06000-R-MHD Đỏ V06000-GE-MHD Xanh lá V06000-B-MHD Xanh dương V06000-BK-MHD Đen

 • V-60-RED      (màu Đỏ)
 • V-60-YELLOW  (màu Vàng)
 • V-60-GREEN  (màu Xanh lá cây)
 • V-60-BLUE    (màu Xanh dương)
 • V-60-WHITE   (màu Trắng)
 • V-60-BLACK  (màu Đen)
 • V-60-BROWN  (màu Nâu)

Đầu chụp cosse cao su, đầu bọp, mũ chụp bọc đầu cos cách điện, loại dày V-80

   Kích thước: D2  =19mm,  D3 = 16mm

Chụp nhựa MHD V80 V08000-Y-MHD Vàng V08000-R-MHD Đỏ V08000-GE-MHD Xanh lá V08000-B-MHD Xanh dương V08000-BK-MHD Đen

 • V-80-RED      (màu Đỏ)
 • V-80-YELLOW  (màu Vàng)
 • V-60-GREEN  (màu Xanh lá cây)
 • V-80-BLUE    (màu Xanh dương)
 • V-80-WHITE   (màu Trắng)
 • V-80-BLACK  (màu Đen)
 • V-80-BROWN  (màu Nâu)

Đầu chụp cosse cao su, đầu bọp, vỏ áo nhựa bọc đầu cos cách điện, loại dày V-100 kst đài loan k.s taiwan

   Kích thước: D2  =22mm,  D3 = 18mm

V10000-Y-MHD Vàng V10000-R-MHD Đỏ V10000-GE-MHD Xanh lá V10000-B-MHD Xanh dương V10000-BK-MHD Đen

 • V-100-RED      (màu Đỏ)
 • V-100-YELLOW  (màu Vàng)
 • V-100-GREEN  (màu Xanh lá cây)
 • V-100-BLUE    (màu Xanh dương)
 • V-100-WHITE   (màu Trắng)
 • V-100-BLACK  (màu Đen)
 • V-100-BROWN  (màu Nâu)

Đầu chụp cosse cao su, đầu bọp, vỏ áo nhựa bọc đầu cos cách điện, loại dày V-125 kst đài loan k.s taiwan

   Kích thước: D2  =24mm,  D3 = 20mm

Chụp nhựa MHD V125 V12500-Y-MHD Vàng V12500-R-MHD Đỏ V12500-GE-MHD Xanh lá V12500-B-MHD Xanh dương V12500-BK-MHD Đen

 • V-125-RED      (màu Đỏ)
 • V-125-YELLOW  (màu Vàng)
 • V-125-GREEN  (màu Xanh lá cây)
 • V-125-BLUE    (màu Xanh dương)
 • V-125-WHITE   (màu Trắng)
 • V-125-BLACK  (màu Đen)
 • V-125-BROWN  (màu Nâu)

Đầu chụp cosse cao su, đầu bọp, vỏ áo nhựa bọc đầu cos cách điện, loại dày V-150

   Kích thước: D2  =24.4mm,  D3 = 22mm

Chụp nhựa MHD V150 V15000-Y-MHD Vàng V15000-R-MHD Đỏ V15000-GE-MHD Xanh lá V15000-B-MHD Xanh dương V15000-BK-MHD Đen

 • V-150-RED      (màu Đỏ)
 • V-150-YELLOW  (màu Vàng)
 • V-150-GREEN  (màu Xanh lá cây)
 • V-150-BLUE    (màu Xanh dương)
 • V-150-WHITE   (màu Trắng)
 • V-150-BLACK  (màu Đen)
 • V-150-BROWN  (màu Nâu)

Đầu chụp cosse cao su, đầu bọp bọc đầu cos cách điện, loại dày V-200 kst đài loan k.s taiwan

   Kích thước: D2  =32mm,  D3 = 24mm

Chụp nhựa MHD V200 V20000-Y-MHD Vàng V20000-R-MHD Đỏ V20000-GE-MHD Xanh lá V20000-B-MHD Xanh dương V20000-BK-MHD Đen

 • V-200-RED      (màu Đỏ)
 • V-200-YELLOW  (màu Vàng)
 • V-200-GREEN  (màu Xanh lá cây)
 • V-200-BLUE    (màu Xanh dương)
 • V-200-WHITE   (màu Trắng)
 • V-200-BLACK  (màu Đen)
 • V-200-BROWN  (màu Nâu)

Đầu chụp cosse cao su, đầu bọp bọc đầu cos cách điện, loại dày V-325

   Kích thước: D2  =38mm,  D3 = 29mm

Chụp nhựa MHD V325 V32500-Y-MHD Vàng V32500-R-MHD Đỏ V32500-GE-MHD Xanh lá V32500-B-MHD Xanh dương V32500-BK-MHD Đen

 • V-325-RED      (màu Đỏ)
 • V-325-YELLOW  (màu Vàng)
 • V-325-GREEN  (màu Xanh lá cây)
 • V-325-BLUE    (màu Xanh dương)
 • V-325-WHITE   (màu Trắng)
 • V-325-BLACK  (màu Đen)
 • V-325-BROWN  (màu Nâu)

đầu chụp cosse cao su kst; Chụp nhựa MHD; V-1.25-RED (màu Đỏ); đầu bọp loại dày kst đài loan; V-1.25-YELLOW (màu Vàng); vỏ áo nhựa cách điện; V-1.25-GREEN (màu Xanh lá cây); mũ chụp bọc đầu cos; V-1.25-BLUE (màu Xanh dương); V-1.25-BLACK (màu Đen); V-1.25- WHITE (màu Trắng); ; V-2-RED (màu Đỏ); V-2-YELLOW (màu Vàng); V-2-GREEN (màu Xanh lá cây); V-2-BLUE (màu Xanh dương); V-2- WHITE (màu Trắng); V-2-BLACK (màu Đen); V-3.5-RED (màu Đỏ); V-3.5-YELLOW (màu Vàng); V-3.5-GREEN (màu Xanh lá cây); V-3.5-BLUE (màu Xanh dương); V-3.5- WHITE (màu Trắng); V-3.5-BLACK (màu Đen); V-5.5-RED (màu Đỏ); V-5.5-YELLOW (màu Vàng); V-5.5-GREEN (màu Xanh lá cây); V-5.5-BLUE (màu Xanh dương); V-5.5- WHITE (màu Trắng); V-5.5-BLACK (màu Đen); V-8-RED (màu Đỏ); V-8-YELLOW (màu Vàng); V-8-GREEN (màu Xanh lá cây); V-8-BLUE (màu Xanh dương); V-8- WHITE (màu Trắng); V-8-BLACK (màu Đen); V-14-RED (màu Đỏ); V-14-YELLOW (màu Vàng); V-14-GREEN (màu Xanh lá cây); V-14-BLUE (màu Xanh dương); V-14- WHITE (màu Trắng); V-14-BLACK (màu Đen); V-22-RED (màu Đỏ); V-22-YELLOW (màu Vàng); V-22-GREEN (màu Xanh lá cây); V-22-BLUE (màu Xanh dương); V-22- WHITE (màu Trắng); V-22-BLACK (màu Đen); V-38-RED (màu Đỏ); V-38-YELLOW (màu Vàng); V-38-GREEN (màu Xanh lá cây); V-38-BLUE (màu Xanh dương); V-38- WHITE (màu Trắng); V-38-BLACK (màu Đen); V-60-RED (màu Đỏ); V-60-YELLOW (màu Vàng); V-60-GREEN (màu Xanh lá cây); V-60-BLUE (màu Xanh dương); V-60- WHITE (màu Trắng); V-60-BLACK (màu Đen); V-80-RED (màu Đỏ); V-80-YELLOW (màu Vàng); V-60-GREEN (màu Xanh lá cây); V-80-BLUE (màu Xanh dương); V-80- WHITE (màu Trắng); V-80-BLACK (màu Đen); V-100-RED (màu Đỏ); V-100-YELLOW (màu Vàng); V-100-GREEN (màu Xanh lá cây); V-100-BLUE (màu Xanh dương); V-100- WHITE (màu Trắng); V-100-BLACK (màu Đen); V-125-RED (màu Đỏ); V-125-YELLOW (màu Vàng); V-125-GREEN (màu Xanh lá cây); V-125-BLUE (màu Xanh dương); V-125- WHITE (màu Trắng); V-125-BLACK (màu Đen); V-150-RED (màu Đỏ); V-150-YELLOW (màu Vàng); V-150-GREEN (màu Xanh lá cây); V-150-BLUE (màu Xanh dương); V-150- WHITE (màu Trắng); V-150-BLACK (màu Đen); V-200-RED (màu Đỏ); V-200-YELLOW (màu Vàng); V-200-GREEN (màu Xanh lá cây); V-200-BLUE (màu Xanh dương); V-200- WHITE (màu Trắng); V-200-BLACK (màu Đen); V-325-RED (màu Đỏ); V-325-YELLOW (màu Vàng); V-325-GREEN (màu Xanh lá cây); V-325-BLUE (màu Xanh dương); V-325- WHITE (màu Trắng); V-325-BLACK (màu Đen);

đầu chụp cosse cao su kst; Chụp nhựa MHD; V-1.25-RED (màu Đỏ); đầu bọp loại dày kst đài loan; V-1.25-YELLOW (màu Vàng); vỏ áo nhựa cách điện; V-1.25-GREEN (màu Xanh lá cây); mũ chụp bọc đầu cos; V-1.25-BLUE (màu Xanh dương); V-1.25-BLACK (màu Đen); V-1.25- WHITE (màu Trắng); ; V-2-RED (màu Đỏ); V-2-YELLOW (màu Vàng); V-2-GREEN (màu Xanh lá cây); V-2-BLUE (màu Xanh dương); V-2- WHITE (màu Trắng); V-2-BLACK (màu Đen); V-3.5-RED (màu Đỏ); V-3.5-YELLOW (màu Vàng); V-3.5-GREEN (màu Xanh lá cây); V-3.5-BLUE (màu Xanh dương); V-3.5- WHITE (màu Trắng); V-3.5-BLACK (màu Đen); V-5.5-RED (màu Đỏ); V-5.5-YELLOW (màu Vàng); V-5.5-GREEN (màu Xanh lá cây); V-5.5-BLUE (màu Xanh dương); V-5.5- WHITE (màu Trắng); V-5.5-BLACK (màu Đen); V-8-RED (màu Đỏ); V-8-YELLOW (màu Vàng); V-8-GREEN (màu Xanh lá cây); V-8-BLUE (màu Xanh dương); V-8- WHITE (màu Trắng); V-8-BLACK (màu Đen); V-14-RED (màu Đỏ); V-14-YELLOW (màu Vàng); V-14-GREEN (màu Xanh lá cây); V-14-BLUE (màu Xanh dương); V-14- WHITE (màu Trắng); V-14-BLACK (màu Đen); V-22-RED (màu Đỏ); V-22-YELLOW (màu Vàng); V-22-GREEN (màu Xanh lá cây); V-22-BLUE (màu Xanh dương); V-22- WHITE (màu Trắng); V-22-BLACK (màu Đen); V-38-RED (màu Đỏ); V-38-YELLOW (màu Vàng); V-38-GREEN (màu Xanh lá cây); V-38-BLUE (màu Xanh dương); V-38- WHITE (màu Trắng); V-38-BLACK (màu Đen); V-60-RED (màu Đỏ); V-60-YELLOW (màu Vàng); V-60-GREEN (màu Xanh lá cây); V-60-BLUE (màu Xanh dương); V-60- WHITE (màu Trắng); V-60-BLACK (màu Đen); V-80-RED (màu Đỏ); V-80-YELLOW (màu Vàng); V-60-GREEN (màu Xanh lá cây); V-80-BLUE (màu Xanh dương); V-80- WHITE (màu Trắng); V-80-BLACK (màu Đen); V-100-RED (màu Đỏ); V-100-YELLOW (màu Vàng); V-100-GREEN (màu Xanh lá cây); V-100-BLUE (màu Xanh dương); V-100- WHITE (màu Trắng); V-100-BLACK (màu Đen); V-125-RED (màu Đỏ); V-125-YELLOW (màu Vàng); V-125-GREEN (màu Xanh lá cây); V-125-BLUE (màu Xanh dương); V-125- WHITE (màu Trắng); V-125-BLACK (màu Đen); V-150-RED (màu Đỏ); V-150-YELLOW (màu Vàng); V-150-GREEN (màu Xanh lá cây); V-150-BLUE (màu Xanh dương); V-150- WHITE (màu Trắng); V-150-BLACK (màu Đen); V-200-RED (màu Đỏ); V-200-YELLOW (màu Vàng); V-200-GREEN (màu Xanh lá cây); V-200-BLUE (màu Xanh dương); V-200- WHITE (màu Trắng); V-200-BLACK (màu Đen); V-325-RED (màu Đỏ); V-325-YELLOW (màu Vàng); V-325-GREEN (màu Xanh lá cây); V-325-BLUE (màu Xanh dương); V-325- WHITE (màu Trắng); V-325-BLACK (màu Đen);

Hình ảnh thực tế sản phẩm đầu chụp cosse cao su đầu bọp V-3.5 kst đài loan k.s taiwan

đầu chụp cosse cao su kst; Chụp nhựa MHD; V-1.25-RED (màu Đỏ); đầu bọp loại dày kst đài loan; V-1.25-YELLOW (màu Vàng); vỏ áo nhựa cách điện; V-1.25-GREEN (màu Xanh lá cây); mũ chụp bọc đầu cos; V-1.25-BLUE (màu Xanh dương); V-1.25-BLACK (màu Đen); V-1.25- WHITE (màu Trắng); ; V-2-RED (màu Đỏ); V-2-YELLOW (màu Vàng); V-2-GREEN (màu Xanh lá cây); V-2-BLUE (màu Xanh dương); V-2- WHITE (màu Trắng); V-2-BLACK (màu Đen); V-3.5-RED (màu Đỏ); V-3.5-YELLOW (màu Vàng); V-3.5-GREEN (màu Xanh lá cây); V-3.5-BLUE (màu Xanh dương); V-3.5- WHITE (màu Trắng); V-3.5-BLACK (màu Đen); V-5.5-RED (màu Đỏ); V-5.5-YELLOW (màu Vàng); V-5.5-GREEN (màu Xanh lá cây); V-5.5-BLUE (màu Xanh dương); V-5.5- WHITE (màu Trắng); V-5.5-BLACK (màu Đen); V-8-RED (màu Đỏ); V-8-YELLOW (màu Vàng); V-8-GREEN (màu Xanh lá cây); V-8-BLUE (màu Xanh dương); V-8- WHITE (màu Trắng); V-8-BLACK (màu Đen); V-14-RED (màu Đỏ); V-14-YELLOW (màu Vàng); V-14-GREEN (màu Xanh lá cây); V-14-BLUE (màu Xanh dương); V-14- WHITE (màu Trắng); V-14-BLACK (màu Đen); V-22-RED (màu Đỏ); V-22-YELLOW (màu Vàng); V-22-GREEN (màu Xanh lá cây); V-22-BLUE (màu Xanh dương); V-22- WHITE (màu Trắng); V-22-BLACK (màu Đen); V-38-RED (màu Đỏ); V-38-YELLOW (màu Vàng); V-38-GREEN (màu Xanh lá cây); V-38-BLUE (màu Xanh dương); V-38- WHITE (màu Trắng); V-38-BLACK (màu Đen); V-60-RED (màu Đỏ); V-60-YELLOW (màu Vàng); V-60-GREEN (màu Xanh lá cây); V-60-BLUE (màu Xanh dương); V-60- WHITE (màu Trắng); V-60-BLACK (màu Đen); V-80-RED (màu Đỏ); V-80-YELLOW (màu Vàng); V-60-GREEN (màu Xanh lá cây); V-80-BLUE (màu Xanh dương); V-80- WHITE (màu Trắng); V-80-BLACK (màu Đen); V-100-RED (màu Đỏ); V-100-YELLOW (màu Vàng); V-100-GREEN (màu Xanh lá cây); V-100-BLUE (màu Xanh dương); V-100- WHITE (màu Trắng); V-100-BLACK (màu Đen); V-125-RED (màu Đỏ); V-125-YELLOW (màu Vàng); V-125-GREEN (màu Xanh lá cây); V-125-BLUE (màu Xanh dương); V-125- WHITE (màu Trắng); V-125-BLACK (màu Đen); V-150-RED (màu Đỏ); V-150-YELLOW (màu Vàng); V-150-GREEN (màu Xanh lá cây); V-150-BLUE (màu Xanh dương); V-150- WHITE (màu Trắng); V-150-BLACK (màu Đen); V-200-RED (màu Đỏ); V-200-YELLOW (màu Vàng); V-200-GREEN (màu Xanh lá cây); V-200-BLUE (màu Xanh dương); V-200- WHITE (màu Trắng); V-200-BLACK (màu Đen); V-325-RED (màu Đỏ); V-325-YELLOW (màu Vàng); V-325-GREEN (màu Xanh lá cây); V-325-BLUE (màu Xanh dương); V-325- WHITE (màu Trắng); V-325-BLACK (màu Đen);

Hình ảnh thực tế sản phẩm đầu chụp cosse cao su đầu bọp V-5.5 kst đài loan k.s taiwan

n)

duotech

Hình ảnh thực tế sản phẩm đầu chụp cosse cao su đầu bọp V-8 (Đài Loan)

duotech

Đầu chụp cosse cao su kst đài loan k.s taiwan đầu bọp, vỏ áo nhựa mũ chụp bọc đầu cos cách điện, loại dày

Chụp nhựa MHD V400 V40000-Y-MHD Vàng V40000-R-MHD Đỏ V40000-GE-MHD Xanh lá V40000-B-MHD Xanh dương V40000-BK-MHD Đen

0/5 (0 Reviews)