Đầu cos lưỡi Dẹt bọc nhựa DBV2-10 DBV2-14 DBV2-18

Call for Price

Mã sản phẩm  : DBV2-10  |  DBV2-14  |  DBV2-18

Xuất xứ : Đài Loan

Kích thước dây: tiết diện  1.5-2.5mm2

Màu sắc bọc nhựa cứng: XANH

Trạng thái        : Còn hàng (vui lòng liên hệ)

Description

Đầu cose Dẹt DBV2 bọc nhựa cứng có thiết kế bằng Vật liệu nhựa Vinyl (hay còn gọi VINYL-INSULATED BLADE TERMINALS). Bao gồm các mã hàng thông dụng:. Đầu cosse lưỡi dẹt bọc nhựa DBV2-10, DBV2-14, DBV2-18 và phù hợp với dây cáp điện từ 1.5-2.5mm2.

Thông tin sản phẩm Đầu cos lưỡi dẹt DBV2 bọc nhựa

 • Vật liệu làm nên đầu cos DBV2 là: 99.99% đồng giúp cho tính dẫn điện tốt nhất.
 • Bề mặt mạ Thiếc (Sn). Có tác dụng giúp cho đồng không bị oxy hóa. Và làm cho bề mặt sản phẩm nhẳn tăng cường độ tiếp xúc với các vật liệu, kết cấu khác.
 • Cỡ dây cáp phù hợp: 1.5-2.5mm2

Bảng thông số kỹ thuật của Đầu cosse lưỡi dẹt bọc nhựa dây 1.5-2.5mm2 :

 • Đầu cosse lưỡi Dẹt DBV2-9 có bọc nhựa;
 • Đầu cosse lưỡi Dẹt DBV2-10 có bọc nhựa;
 • Đầu cosse lưỡi Dẹt DBV2-11 có bọc nhựa;
 • Đầu cosse lưỡi Dẹt DBV2-13 có bọc nhựa;
 • Đầu cosse lưỡi Dẹt DBV2-14 có bọc nhựa;
 • Đầu cosse lưỡi Dẹt DBV2-18 có bọc nhựa;

đầu cos dẹt dbv bọc nhựa; cos lưỡi dẹt dbv1 dbv2 dbv5 bọc nhựa; đầu cos dẹt dbv1-10 dbv1-14 dbv1-18; đầu cosse dẹt bọc nhựa dbv1-10 dbv1-14 dbv1-18; đầu cos dẹt dbv2-10 dbv2-14 dbv2-18; đầu cosse dẹt bọc nhựa dbv2-10 dbv2-14 dbv2-18; đầu cos dẹt dbv5-10 dbv5-14 dbv5-18; đầu cosse dẹt bọc nhựa dbv5-10 dbv5-14 dbv5-18; đầu cos dẹt dbv1 dbv2 dbv5; đầu cosse dẹt bọc nhựa dbv1 dbv2 dbv5; đầu cos lưỡi kim dẹt bọc nhựa; đầu cos lưỡi dẹt dbv; đầu cos kim dẹt dbv1 dbv2 dbv5; đầu cos dbv1-10 dbv1-14 dbv1-18; đầu cosse dbv1-10 dbv1-14 dbv1-18; đầu cos dbv2-9 dbv2-10 dbv2-13 dbv2-18; đầu cosse dbv2-9 dbv2-10 dbv2-13 dbv2-18; đầu cos dbv5-10 dbv5-14 dbv5-18; đầu cosse dbv5-10 dbv5-14 dbv5-18; đầu cos dbv1 dbv2 dbv5; đầu cosse kim dẹt dbv1 dbv2 dbv5; dbv1-14; dbv2-9; dbv2-10; dbv2-13; dbv2-14; dbv5-10; dbv5-14; đầu cos lưỡi dẹt dbv; đầu cos lưỡi dẹt dbv1; đầu cos lưỡi dẹt dbv2; đầu cos lưỡi dẹt dbv5; đầu cos lưỡi dẹt bọc nhựa dbv dbv1 dbv2 dbv5; đầu cos lưỡi dẹp dbv dbv1 dbv2 dbv5; đầu cos pin dẹp dbv dbv1 dbv2 dbv5; đầu cos pin dẹt bọc nhựa dbv dbv1 dbv2 dbv5; đầu cos kim dẹt dbv dbv1 dbv2 dbv5; đầu cos dẹt bọc nhựa dbv dbv1 dbv2 dbv5; đầu cosse nối điện đấu aptomat (cb) dbv dbv1 dbv2 dbv5; dau cos luoi det dbn dbv1-10; đầu cos lưỡi dẹt bọc nhựa dbv1-18; dbv1-14; dau cos luoi det tran dbn dbv1-10; dbv1-18; đầu cos lưỡi dẹt bọc nhựa dbv1-14; dau cos luoi dep dbn dbv2-9; đầu cos lưỡi dẹt bọc nhựa dbv2-10; dbv2-13; đầu cos lưỡi dẹt bọc nhựa dbv2-14; dau cos pin dep dbn dbv2-9; đầu cos lưỡi dẹt bọc nhựa dbv2-10; dbv2-13; đầu cos lưỡi dẹt bọc nhựa dbv2-14; dau cos pin det tran dbn dbv2-9; dau cos pin det tran dbv2-10; dau cos pin det tran dbv2-13; dbv2-14; dau cos kim det dbn dbv5-10; dau cos kim det dbv5-14; dau cos det tran dbvb dbv5-10; dau cos det tran dbv5-14; dau cosse noi dien dau aptomat (cb) dbvb dbv5-10; dau cos det tran dbv5-14; đầu cos (cốt cosse) lưỡi dẹt dbvb; đầu cos (cốt cosse) kim dẹt dbvb1 dbvb2 dbvb5; đầu cos (cốt cosse) dbvb1-10 dbvb1-14 dbvb1-18; đầu cos (cốt cosse) dbvb1-10 dbvb1-14 dbvb1-18; đầu cos (cốt cosse) dbvb2-9 dbvb2-10 dbvb2-13 dbvb2-18; đầu cos (cốt cosse) dbvb2-9 dbvb2-10 dbvb2-13 dbvb2-18; đầu cos (cốt cosse) dbvb5-10 dbvb5-14 dbvb5-18; đầu cos (cốt cosse) dbvb5-10 dbvb5-14 dbvb5-18; đầu cos (cốt cosse) dbvb1 dbvb2 dbvb5; đầu cos (cốt cosse) kim dẹt dbvb1 dbvb2 dbvb5; kst đài loan; ks – taiwan; dau cot kst; k.s terminals; đầu cos kst; đầu cos kst đài loan; duotech; duogroup; duo tech; duo group; công ty tnhh kỹ thuật duo; duotech.vn; duogroup.vn; duo channel; duo new; v-terminal; đầu cos v-terminal; đầu cos v-ternimals; v-terminal viet nam; v-terminals; v-terminasl; v-terminals viet nam;

Hình ảnh thực tế của sản phẩm Đầu cos lưỡi Dẹt DBV2 bọc nhựa cứng:

Đầu coss lưỡi dẹt bọc nhựa DBV2-14;

đầu cos dẹt dbv bọc nhựa; cos lưỡi dẹt dbv1 dbv2 dbv5 bọc nhựa; đầu cos dẹt dbv1-10 dbv1-14 dbv1-18; đầu cosse dẹt bọc nhựa dbv1-10 dbv1-14 dbv1-18; đầu cos dẹt dbv2-10 dbv2-14 dbv2-18; đầu cosse dẹt bọc nhựa dbv2-10 dbv2-14 dbv2-18; đầu cos dẹt dbv5-10 dbv5-14 dbv5-18; đầu cosse dẹt bọc nhựa dbv5-10 dbv5-14 dbv5-18; đầu cos dẹt dbv1 dbv2 dbv5; đầu cosse dẹt bọc nhựa dbv1 dbv2 dbv5; đầu cos lưỡi kim dẹt bọc nhựa; đầu cos lưỡi dẹt dbv; đầu cos kim dẹt dbv1 dbv2 dbv5; đầu cos dbv1-10 dbv1-14 dbv1-18; đầu cosse dbv1-10 dbv1-14 dbv1-18; đầu cos dbv2-9 dbv2-10 dbv2-13 dbv2-18; đầu cosse dbv2-9 dbv2-10 dbv2-13 dbv2-18; đầu cos dbv5-10 dbv5-14 dbv5-18; đầu cosse dbv5-10 dbv5-14 dbv5-18; đầu cos dbv1 dbv2 dbv5; đầu cosse kim dẹt dbv1 dbv2 dbv5; dbv1-14; dbv2-9; dbv2-10; dbv2-13; dbv2-14; dbv5-10; dbv5-14; đầu cos lưỡi dẹt dbv; đầu cos lưỡi dẹt dbv1; đầu cos lưỡi dẹt dbv2; đầu cos lưỡi dẹt dbv5; đầu cos lưỡi dẹt bọc nhựa dbv dbv1 dbv2 dbv5; đầu cos lưỡi dẹp dbv dbv1 dbv2 dbv5; đầu cos pin dẹp dbv dbv1 dbv2 dbv5; đầu cos pin dẹt bọc nhựa dbv dbv1 dbv2 dbv5; đầu cos kim dẹt dbv dbv1 dbv2 dbv5; đầu cos dẹt bọc nhựa dbv dbv1 dbv2 dbv5; đầu cosse nối điện đấu aptomat (cb) dbv dbv1 dbv2 dbv5; dau cos luoi det dbn dbv1-10; đầu cos lưỡi dẹt bọc nhựa dbv1-18; dbv1-14; dau cos luoi det tran dbn dbv1-10; dbv1-18; đầu cos lưỡi dẹt bọc nhựa dbv1-14; dau cos luoi dep dbn dbv2-9; đầu cos lưỡi dẹt bọc nhựa dbv2-10; dbv2-13; đầu cos lưỡi dẹt bọc nhựa dbv2-14; dau cos pin dep dbn dbv2-9; đầu cos lưỡi dẹt bọc nhựa dbv2-10; dbv2-13; đầu cos lưỡi dẹt bọc nhựa dbv2-14; dau cos pin det tran dbn dbv2-9; dau cos pin det tran dbv2-10; dau cos pin det tran dbv2-13; dbv2-14; dau cos kim det dbn dbv5-10; dau cos kim det dbv5-14; dau cos det tran dbvb dbv5-10; dau cos det tran dbv5-14; dau cosse noi dien dau aptomat (cb) dbvb dbv5-10; dau cos det tran dbv5-14; đầu cos (cốt cosse) lưỡi dẹt dbvb; đầu cos (cốt cosse) kim dẹt dbvb1 dbvb2 dbvb5; đầu cos (cốt cosse) dbvb1-10 dbvb1-14 dbvb1-18; đầu cos (cốt cosse) dbvb1-10 dbvb1-14 dbvb1-18; đầu cos (cốt cosse) dbvb2-9 dbvb2-10 dbvb2-13 dbvb2-18; đầu cos (cốt cosse) dbvb2-9 dbvb2-10 dbvb2-13 dbvb2-18; đầu cos (cốt cosse) dbvb5-10 dbvb5-14 dbvb5-18; đầu cos (cốt cosse) dbvb5-10 dbvb5-14 dbvb5-18; đầu cos (cốt cosse) dbvb1 dbvb2 dbvb5; đầu cos (cốt cosse) kim dẹt dbvb1 dbvb2 dbvb5; kst đài loan; ks – taiwan; dau cot kst; k.s terminals; đầu cos kst; đầu cos kst đài loan; duotech; duogroup; duo tech; duo group; công ty tnhh kỹ thuật duo; duotech.vn; duogroup.vn; duo channel; duo new; v-terminal; đầu cos v-terminal; đầu cos v-ternimals; v-terminal viet nam; v-terminals; v-terminasl; v-terminals viet nam;

Ngoài ra, Đầu cos lưỡi dẹt DBV2 bọc nhựa cứng Đài Loan còn có các loại khác như sau:

Tên hàng / Quy cách Size dây
Đầu cosse lưỡi dẹt DVB1-9 bọc nhựa 0.5-1.5 mm2
Đầu cosse lưỡi dẹt DVB1-10 bọc nhựa 0.5-1.5 mm2
Đầu cosse lưỡi dẹt DVB1-13 bọc nhựa 0.5-1.5 mm2
Đầu cosse lưỡi dẹt DVB1-14 bọc nhựa 0.5-1.5 mm2
Đầu cosse lưỡi dẹt DVB1-18 bọc nhựa 0.5-1.5 mm2
Đầu cosse lưỡi dẹt DVB5-10 bọc nhựa 4.0-6.0 mm2
Đầu cosse lưỡi dẹt DVB5-13 bọc nhựa 4.0-6.0 mm2
Đầu cosse lưỡi dẹt DVB5-14 bọc nhựa 4.0-6.0 mm2
Đầu cosse lưỡi dẹt DVB5-18 bọc nhựa 4.0-6.0 mm2

đầu cos dẹt dbv bọc nhựa; cos lưỡi dẹt dbv1 dbv2 dbv5 bọc nhựa; đầu cos dẹt dbv1-10 dbv1-14 dbv1-18; đầu cosse dẹt bọc nhựa dbv1-10 dbv1-14 dbv1-18; đầu cos dẹt dbv2-10 dbv2-14 dbv2-18; đầu cosse dẹt bọc nhựa dbv2-10 dbv2-14 dbv2-18; đầu cos dẹt dbv5-10 dbv5-14 dbv5-18; đầu cosse dẹt bọc nhựa dbv5-10 dbv5-14 dbv5-18; đầu cos dẹt dbv1 dbv2 dbv5; đầu cosse dẹt bọc nhựa dbv1 dbv2 dbv5; đầu cos lưỡi kim dẹt bọc nhựa; đầu cos lưỡi dẹt dbv; đầu cos kim dẹt dbv1 dbv2 dbv5; đầu cos dbv1-10 dbv1-14 dbv1-18; đầu cosse dbv1-10 dbv1-14 dbv1-18; đầu cos dbv2-9 dbv2-10 dbv2-13 dbv2-18; đầu cosse dbv2-9 dbv2-10 dbv2-13 dbv2-18; đầu cos dbv5-10 dbv5-14 dbv5-18; đầu cosse dbv5-10 dbv5-14 dbv5-18; đầu cos dbv1 dbv2 dbv5; đầu cosse kim dẹt dbv1 dbv2 dbv5; dbv1-14; dbv2-9; dbv2-10; dbv2-13; dbv2-14; dbv5-10; dbv5-14; đầu cos lưỡi dẹt dbv; đầu cos lưỡi dẹt dbv1; đầu cos lưỡi dẹt dbv2; đầu cos lưỡi dẹt dbv5; đầu cos lưỡi dẹt bọc nhựa dbv dbv1 dbv2 dbv5; đầu cos lưỡi dẹp dbv dbv1 dbv2 dbv5; đầu cos pin dẹp dbv dbv1 dbv2 dbv5; đầu cos pin dẹt bọc nhựa dbv dbv1 dbv2 dbv5; đầu cos kim dẹt dbv dbv1 dbv2 dbv5; đầu cos dẹt bọc nhựa dbv dbv1 dbv2 dbv5; đầu cosse nối điện đấu aptomat (cb) dbv dbv1 dbv2 dbv5; dau cos luoi det dbn dbv1-10; đầu cos lưỡi dẹt bọc nhựa dbv1-18; dbv1-14; dau cos luoi det tran dbn dbv1-10; dbv1-18; đầu cos lưỡi dẹt bọc nhựa dbv1-14; dau cos luoi dep dbn dbv2-9; đầu cos lưỡi dẹt bọc nhựa dbv2-10; dbv2-13; đầu cos lưỡi dẹt bọc nhựa dbv2-14; dau cos pin dep dbn dbv2-9; đầu cos lưỡi dẹt bọc nhựa dbv2-10; dbv2-13; đầu cos lưỡi dẹt bọc nhựa dbv2-14; dau cos pin det tran dbn dbv2-9; dau cos pin det tran dbv2-10; dau cos pin det tran dbv2-13; dbv2-14; dau cos kim det dbn dbv5-10; dau cos kim det dbv5-14; dau cos det tran dbvb dbv5-10; dau cos det tran dbv5-14; dau cosse noi dien dau aptomat (cb) dbvb dbv5-10; dau cos det tran dbv5-14; đầu cos (cốt cosse) lưỡi dẹt dbvb; đầu cos (cốt cosse) kim dẹt dbvb1 dbvb2 dbvb5; đầu cos (cốt cosse) dbvb1-10 dbvb1-14 dbvb1-18; đầu cos (cốt cosse) dbvb1-10 dbvb1-14 dbvb1-18; đầu cos (cốt cosse) dbvb2-9 dbvb2-10 dbvb2-13 dbvb2-18; đầu cos (cốt cosse) dbvb2-9 dbvb2-10 dbvb2-13 dbvb2-18; đầu cos (cốt cosse) dbvb5-10 dbvb5-14 dbvb5-18; đầu cos (cốt cosse) dbvb5-10 dbvb5-14 dbvb5-18; đầu cos (cốt cosse) dbvb1 dbvb2 dbvb5; đầu cos (cốt cosse) kim dẹt dbvb1 dbvb2 dbvb5; kst đài loan; ks – taiwan; dau cot kst; k.s terminals; đầu cos kst; đầu cos kst đài loan; duotech; duogroup; duo tech; duo group; công ty tnhh kỹ thuật duo; duotech.vn; duogroup.vn; duo channel; duo new; v-terminal; đầu cos v-terminal; đầu cos v-ternimals; v-terminal viet nam; v-terminals; v-terminasl; v-terminals viet nam;

Xem thêm Video So sánh 3 loại  Kìm bấm Đầu cos Bọc nhựa

NH32 Nichifu –  Đài Loan – Tsunoda

ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP:

 • Sản phẩm có chất lượng đảm bảo, vượt trội cùng giá thành hợp;
 • Sản phẩm có Catalogue rõ ràng, chi tiết.
 • Sản phẩm Đầu cos cosse dẹt DBV2 bọc nhựa 1.5-2.5mm2 có đủ CO-CQ nguồn gốc xuất xứ.
 • Đạt những tiêu chuẩn quốc tế như: JIS, UL, RoSH. Và tiêu chuẩn tại những thị trường khó tính nhất.
0/5 (0 Reviews)