Dây AWG cáp điện nhỏ 26AWG 24AWG 22AWG 20AWG 18AWG AWM STYLE wire

Call for Price

Dây AWG 26AWG 24AWG 22AWG 20AWG 18AWG

Tiêu chuẩn UL AWM STYLE wire

Vật liệu vỏ bọc: PVC / SR-PVC / HALOGEN FREE (NON-PVC)

Chống cháy: VW-1, FT1

Điện áp: 300V / 600V

Nhiệt độ: 80 oC / 90 oC / 105 oC

Description

Dây AWG cáp điện tử nhỏ 26AWG 24AWG 22AWG 20AWG 18AWG AWM STYLE wire PVC SR-PVC, HALOGEN FREE NON-PVC, VW-1, FT1, Nhiệt độ: 80 oC / 90 oC / 105 oC điện áp 30V, 300V, 600V…

Liên hệ hotline: 0917 447 337 hoặc Email: info@duotech.vn để tư vấn báo giá nhanh.

dây awg cáp điện nhỏ ul awm 2095 26awg 24awg 22awg 20awg 18awg awm style pvc vw-1 ft1 300v dây awg; day awg; dây điện nhỏ awg; day dien nho awg; dây điện tử awg; day dien tu awg; dây cáp diện awg; day cap dien awg; dây điện awg; day dien awg;

Dây cáp điện MYUNG BO CABLE CO LTD E232407 AWG WIRE AWM UL21296 UL21297 UL21445 UL21451 UL21452 UL21453 UL21454 UL21455 UL21456 UL21460 UL21464 UL21468 UL21469 UL21515 UL21516 UL21572 UL21672 UL21673 UL21974 UL3173 3248 UL3271 UL3275 UL3289 UL3321 UL3343 UL3386 UL3415 UL3657 UL3676 UL3817 UL3832.

Phân loại dây AWG cáp điện tiêu chuẩn UL AWM

  • Dựa vào số lượng lõi dây: Đơn, Đôi, nhiều hơn 2
  • Dựa vào vật liệu vỏ bọc: PVC / Non-PVC

1. Dây AWG đơn 1 lõi (single core) – Vật liệu vỏ bọc PVC

STYLE Nhiệt độ Điện áp Chống cháy
AWM 1007 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E100118 furukawa electric latam sa brazil

Dây điện nhỏ awg E519567 caleb kabel

AWM 1015 STYLE 80 / 90 / 105oC 600Vac 750Vdc VW-1, FT1 E500619 maeden innovation E519724 shenzhen targe
AWM 1061 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E500763 xiang ren yishenzhen E520287 dongguan xingxiang
AWM 1569 STYLE 80 / 90 / 105oC 300V VW-1, FT1 E200765 ningbo shun sheng mmunication apparatus E521064 si chuan hong zhou
AWM 1617 STYLE 105 oC 600V VW-1, FT1

Dây điện nhỏ awg E301662 tianjin micro-well

E321484 shenzhen anpubaoguang
AWM 1618 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E302703 eaton united states E221916 hwa ryung korea
AWM 1185 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E502977 shenzhen meizhi E522575 dongguan xinhong
AWM 1533 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E503229 arpla s a de c v mexi E522846 dongguan changsheng
AWM 1777 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E503353 helukabel korea korea

Dây điện nhỏ awg E524791 dongguan mingxiang

ul awm wire cable

Dây cáp điện MYUNG BO CABLE CO LTD E232407 AWG WIRE AWM UL20000 UL20078 UL20276 UL20335 UL20346 UL20379 UL20549 UL20554 UL20574 UL20660 UL20736 UL20811 UL20841 UL20844 UL20907 UL21016 UL21271.

2. Dây AWG nhiều lõi (Multi core) – Vật liệu vỏ bọc PVC

STYLE Nhiệt độ Điện áp Chống cháy
AWM 2095 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E304369 amphenol tuchel industrial gmbh germany E324832 mponents express
AWM 2405 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E104879 jin wei E526491 heyuan putian
AWM 2448 STYLE 60 / 80oC 30V VW-1, FT1 E505482 automation direct m inc united states E226542 ics2 united kingdom
AWM 2464 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E305648 cbq kailianshenzhen E226658 hilight electric
AWM 2468 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1

Dây điện tử awg E505789 zhongshan jiedian

E527282 guilin xinglian
AWM 2651 STYLE 105 oC 300V VW-1, FT1 E306330 draka kabely s r o czech republic E327437 ti ca s r l italy
AWM 2547 STYLE 80 oC update VW-1, FT1 E306534 shenzhen liankexun industrial E527706 crxnec
AWM 2725 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E306792 changzhou shengding E328232 shenzhen espnet
AWM 2789 STYLE 60 oC 30V VW-1, FT1 E508114 zhongshan quanjie

Dây điện tử awg E28558 mohawk united states

AWM 2835 STYLE 60 / 80oC 30V VW-1, FT1 E508133 master llc united states E528722 skyish s. de r.l. de c.v
AWM 2851 STYLE 80 oC 30V VW-1, FT1 E508714 jiangsu ganghong electric& power E328849 wuerth elektronik eisos
AWM 2919 STYLE 80 oC 30V VW-1, FT1 E509192 intronics bv netherlands E528963 ilsan e&g korea
AWM 2969 STYLE 80 oC 30V VW-1, FT1

Dây điện tử awg E509297 dongguan runji

E528995 guangdong huitong
AWM 2990 STYLE 80 oC 30V VW-1, FT1 E309738 gei tai E529143 shenzhen chuguang
AWM 20276 STYLE 80 oC 30V VW-1, FT1 E510003 dongguan xuntao E529274 dongguan touflex
AWM 20379 STYLE 80 oC 30V VW-1, FT1 E510448 ksd vina viet nam

Dây điện tử awg E229691 daikyo

ul awm wire cable

Dây cáp điện MYUNG BO CABLE CO LTD E232407 AWG WIRE AWM UL2095 UL2405 UL2448 UL2463 UL2464 UL2468 UL2517 UL2547 UL2651 UL2725 UL2789 UL2835 UL2851 UL2919 UL2951 UL2969 UL2990.

3. Dây AWG loại Halogen Free Insulation – Vật liệu vỏ bọc Non-PVC

STYLE Nhiệt độ Điện áp Chống cháy
AWM 10066 STYLE 105 oC 300V VW-1, FT1 E510575 dongguan qiaxin E529739 chenzhou hongchen
AWM 10530 STYLE 105 oC 600V VW-1, FT1 E111025 huber & suhner ag switzerland E529832 zhuzhou zhongyi
AWM 10643 STYLE 105 oC 600V VW-1, FT1 E511054 dongguan weishang photoelectric E529867 kimsubq korea
AWM 10645 STYLE 80 oC 30V VW-1, FT1 E511072 chaozhou xiangqiao E529994 jieyang tianyi
AWM 10666 STYLE 105 oC 600V VW-1, FT1 E511594 itc thermogmbh E530338 shenzhen bett
AWM 1790 STYLE 105 oC 300V VW-1, FT1

Dây cáp điện awg E511656 zhuhai jingdeshun

E530556 daetwyler it infra ag switzerland
AWM 10720 STYLE 105 oC 300V VW-1, FT1 E511754 sumcab special group s l spain E530906 jiangmen tingjia
AWM 10646 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E511797 dongguan kangchang E31403 champlain
AWM 10981 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E11829 cerrol l c united states E531416 s.c. fender
AWM 10982 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E512038 roflex kunshan E531469 guangdong minzan
AWM 10984 STYLE 80 oC update VW-1, FT1 E312345 ningbo xinlaiya

Dây cáp điện awg E531503 jiangsu tongji

AWM 10985 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E212916 ceam cavi speciali srl italy E531614 amphenol
AWM 11027 STYLE 105 oC 300V VW-1, FT1 E513066 fuzhou dongxiang district zhihe E531638 huizhou shuanghaoxinmpany
AWM 11028 STYLE 105 oC 600V VW-1, FT1 E313087 cyber power systems E531640 zhejiang zhitong
AWM 11150 STYLE 105 oC 300V VW-1, FT1

Dây cáp điện awg E513117 guang xi yuqiu

E531649 mosstee changzhou

ul awm wire cable

Dây cáp điện MYUNG BO CABLE CO LTD E232407 AWG WIRE AWM UL10064 UL10109 UL10125 UL10530 UL10616 UL10643 UL10666 UL10669 UL10976 UL10981 UL10982 UL10983 UL10984 UL10985 UL11027 UL11028.

4. Dây AWG Halogen Free Insulation (nhiều lõi) – Vật liệu vỏ bọc Non-PVC

STYLE Nhiệt độ Điện áp Chống cháy
AWM 20554 STYLE 80 oC 30V VW-1, FT1 E513434 jiangsu east torch electric E531801 jiangxi new grace
AWM 20549 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E213453 stab industrial E331808 dae hyun hk
AWM 20736 STYLE 60 oC 150/300V VW-1, FT1 E313723 beihai kuanway E531821 baishan intelligent
AWM 20841 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E213756 kc industrie srl italy E531888 ningbo feynman
AWM 20844 STYLE 80 oC 30V VW-1, FT1 E513881 brait korea E531903 jiuli
AWM 20574 STYLEUS 105 oC 300V VW-1, FT1 E213974 lapp muller E531954 anhui changcheng instrument
AWM 21515 STYLEUS 105 oC 300V VW-1, FT1 E514093 lintes

E531972 guangdong yijee

AWM 21271 STYLE 80 oC 30V VW-1, FT1 E315781 jian vso E532175 yuyao zhongji
AWM 21445 STYLE 80 oC 30V VW-1, FT1 E515896 sensocab kabelproduktion E532458 jiuzhou
AWM 21451 STYLE 80 oC 30V VW-1, FT1 E116018 winchester internnect E532476 daytone
AWM 21452 STYLE 60 oC 30V VW-1, FT1 E516271 dongguan lianye E532676 shangqiu qishuo
AWM 21453 STYLE 60 oC 30V VW-1, FT1 E116398 amer inc united states E232840 sun fair electric
AWM 21454 STYLE 60 oC 30V VW-1, FT1 E516781 draka mteq E532891 guangzhou chuanglan
AWM 21455 STYLE 80 oC 30V VW-1, FT1 E517230 dongguan yikang E333030 jiangsu ansheng
AWM 21456 STYLE 80 oC 30V VW-1, FT1

E517287 jiangsu anlan-wk

E533039 changzhou tainuo
AWM 21296 STYLE 105 oC 300V VW-1, FT1 E318233 shenzhen kaibao E533042 suzhou changli dianke electromechanical
AWM 21439 STYLE 105 oC 300V VW-1, FT1 E218424 vogtlandisches kabelwerk E533120 43 one member limited liability viet nam
AWM 21460 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E318649 shenzhenshi baichangxing E533181 foshan siato
AWM 21464 STYLE 60 oC 30V VW-1, FT1 E318741 jiangsu kelong

E533311 ningbo kbe electrical

AWM 21468 STYLE 60 oC 30V VW-1, FT1 E518996 zhejiang wangshi E533377 dongguanshi rongxu industry
AWM 21469 STYLE 60 oC 30V VW-1, FT1 E219199 volland ag switzerland E533392 changzhou jinchengxuan plastic
AWM 21572 STYLE 80 oC 30V VW-1, FT1 E519430 dongguan forsea E533614 suzhou yiweisi new energy

Liên hệ hotline: 0917 447 337 hoặc Email: info@duotech.vn để tư vấn báo giá nhanh.

Dây cáp điện MYUNG BO CABLE CO LTD E232407 AWM UL1007 UL1015 UL1032 UL1061 UL1185 UL1227 UL1283 UL1284 UL1330 UL1331 UL1332 UL1333 UL1508 UL1516 UL1517 UL1523 UL1533 UL1569 UL1571 UL1589 UL1598 UL1617 UL1618 UL1683 UL1698 UL1709 UL1710 UL1726 UL1727 UL1729 UL1777 UL1790 UL1860 UL1876.

Download catalogue sản phẩm Dây AWG tiêu chuẩn UL AWM tại đây

Dây cáp điện ul myungbo vina myung bo korea UL wire AWM VW-1 FT1 FT2 MTW 8AWG 10AWG 12AWG 14AWG 16AWG 18AWG 20AWG 22AWG 24AWG 26AWG 28AWG 30AWG

BẢNG CHUYỂN ĐỔI KÍCH THƯỚC DÂY AWG SANG ĐƠN VỊ MM2

AWG size mm2 size
36 AWG 0.012 mm2 E533737 dalian xinshiji E533765 shanghai promising intelligent E533794 lapp italia s.r.l. italy E33847 w l gore & associates gmbh germany
34 AWG 0.020 mm2 E533993 shenzhen yuchuangda industrial E534070 xiamen evershine E534184 chongqing pinghu golden dragon electrical industry
32 AWG 0.032 mm2

Dây điện tử nhỏ awg E534249 huizhou weiyuan E534274 shenzhen chuangyitong E534277 shenzhen hongzheng & E534394 aichie tech E534427 shanghai changyu

30 AWG 0.05 mm2 E534589 zhuhai qi xin new energy materials E534665 zhejiang songke E534714 shenzhen kaideand E134727 yeh chi mponents E534776 ningbo yaoyao electric appliance
28 AWG 0.08 mm2 E534872 cixi wanneng electron E534904 zhejiang baizheng E534944 kangbomanufacturing shanghai E535082 guang dong ipt industrial
26 AWG 0.14 mm2 E534872 cixi wanneng electron E534904 zhejiang baizheng E534944 kangbomanufacturing shanghai E535082 guang dong ipt industrial
24 AWG 0.25 mm2 E535513 shenzhenshi lianfengyuan E535519 shenzhen zhanchuang solar energy E335552 broadband products inc united states E535591 dongguan longqing
22 AWG 0.35 mm2

Dây điện tử nhỏ awg E535679 shanghai jingjiu special E535922 guangdong mingbang photoelectricity. E535960 exteninteg technical jiangsu E235980 gebauer & griller kabelwerke gmbh austria

21 AWG 0.38 mm2 E536162 guangdong zhongde E336208 tianjin hengteer& E536210 nanyangtianjin E536313 tongxiang yongli electric E536388 suzhou zhengshun
20 AWG 0.51 mm2 E536592 shenzhen lichi E536762 belden singapore private limited singapore E536933 s c team s r l romania E536956 bevonshanghai
19 AWG 0.75 mm2 E337153 siechem technologies pvt india E337974 xiamen depuk E138081 rs mponents united kingdom E38136 tyuk united kingdom
18 AWG 0.81 mm2 E338702 c&tmfg E238831 braunkabel gmbh germany E339716 dongguan dewei E339842 liao ning create E339955 technokabel s a poland
17 AWG 1.0 mm2

Dây điện tử nhỏ awg E41651 tyaustria gmbh austria E341702 ningbo xuanhua electric E341723 huzhou jiuding E141772 extending& E242072 gold cup electric apparatus hengyang

16 AWG 1.31 mm2 E42769 3m mpany united states E344096 shenzhen eternity ju electron E344943 xiamen gmee E347603 dong guan sheng pai electric
14 AWG 2.5 mm2 E347667 ics industrial s slovakia spol s r o slovakia E49881 junkosha inc E50152 systems&united states E350979 yuchang e&c korea
12 AWG 4 mm2 E352563 zong E352662 r f tech korea E352973 tp-link E253366 tramar industrial a brazil E353425 dongguan miaxtek E56198 nissei electric
10 AWG 6 mm2 E257058 bockmuehl-kabel gmbh & kg germany E357455 kok siong enterprise pte singapore E157580 nductores monterrey mexi
8 AWG 10 mm2

Dây điện tử nhỏ awg E57833 power electricrp united states E157960 industrias unidas sa de cv mexi E258105 ningbo broad telemmunication E358342 2m kablo sanayi ve ticaret as turkey

6 AWG 16 mm2 E258864 changzhou huacheng futao photoelectrics science & E59568 okano E360658 zaklady kablowe bitner sp z o o poland E361343 techinternational
4 AWG 25 mm2 E61522 molex l l c united states E362278 siemens ag germany E162690 don nnex E164266 horizon music inc&div united states E465891 berk-tek l l c united states
2 AWG 35 mm2 E166160 line tech industrial E466984 excellent& E467577 kwang myung telem korea E167925 shanghai hank E169032 nvent thermal llc united states
1 AWG 50 mm2 E469202 shanghai hanxin& E469502 elm development E469777 zhongshan kabel E170675 yeonhab precision korea E471468 shree bansal auto parts industries india
1/0 50 mm2

Dây điện tử nhỏ awg E471932 murat ticaret kablo sanayi as turkey E172119 siemens ag germany E172204 sab broeckskes gmbh & kg germany E472355 dongguan jinling.

2/0 70 mm2 E75929 habiaab sweden E176259 dongguan shinko E177135 top industrial E477694 sumcab tailor made s s l spain E478372 zhong shan lixin
3/0 95 mm2 E479305 shenzhen amfull& E479822 yangzhou rongxing electric E480373 np c&a korea E480405 yi bon enterprise E480804 zhuhai yuanyang
4/0 120 mm2 E81303 all inc united states E481646 benka electric pte. singapore E481694 es&s solutions gmbh germany E481991 shenzhen xfn science
250 MCM 120 mm2 E482803 fujikura dia E484219 feit electric united states E484700 austdac pty australia E485717 xin chang unty yuanhuaharness E485982 wuxi jingyi mechanical equipment E486063 interface nnectronics pvt india
300 MCM 150 mm2

Dây điện tử nhỏ awg E486205 u-wilme precision E486490 walsin lihwa rp E488579 shenzhen jun hao exactitude industry E488638 cixi hongcheng E489039 amphenol ltw

400 MCM 185 mm2 E90007 tsuda electricmfg E190670 yueqing city kedaja telemmunication E491737 palnn E492932 jinyoungkorea E193989 nkt sweden ab sweden
500 MCM 240 mm2 E195309 amphenol east asia E495379 dongguan xianghuai E96541 borsan kablo elektrik aydinlatma insaat sanayi ve ticaret anonim sirketi samsun fabrika1 subesi turkey
600 MCM 300 mm2 E196987 laser ace& accessories pte singapore E497750 win tong E498840 gencler kablo san tic turkey E499476 yuyao haidebao electrical appliance
750 MCM 400 mm2 E357660 longyou tongchuangtechnical development
1000 MCM 500 mm2 E340932 cae groupe france E41512 carlisle internnect technologies/nogales mexi

Bảng chuyển đổi đơn vị AWG to mm2 Gauge to mm conversion.pdf from Công ty TNHH Kỹ thuật DUO

 

Go to Top