Dây AWG cáp điện nhỏ 26AWG 24AWG 22AWG 20AWG 18AWG AWM STYLE wire

Call for Price

Dây AWG 26AWG 24AWG 22AWG 20AWG 18AWG

Tiêu chuẩn UL AWM STYLE wire

Vật liệu vỏ bọc: PVC / SR-PVC / HALOGEN FREE (NON-PVC)

Chống cháy: VW-1, FT1

Điện áp: 300V / 600V

Nhiệt độ: 80 oC / 90 oC / 105 oC

Description

Dây AWG cáp điện tử nhỏ 26AWG 24AWG 22AWG 20AWG 18AWG AWM STYLE wire PVC SR-PVC, HALOGEN FREE NON-PVC, VW-1, FT1, Nhiệt độ: 80 oC / 90 oC / 105 oC điện áp 30V, 300V, 600V…

Liên hệ hotline: 0917 447 337 hoặc Email: info@duotech.vn để tư vấn báo giá nhanh.

dây awg cáp điện nhỏ ul awm 2095 26awg 24awg 22awg 20awg 18awg awm style pvc vw-1 ft1 300v dây awg; day awg; dây điện nhỏ awg; day dien nho awg; dây điện tử awg; day dien tu awg; dây cáp diện awg; day cap dien awg; dây điện awg; day dien awg;

Dây cáp điện MYUNG BO CABLE CO LTD E232407 AWG WIRE AWM UL21296 UL21297 UL21445 UL21451 UL21452 UL21453 UL21454 UL21455 UL21456 UL21460 UL21464 UL21468 UL21469 UL21515 UL21516 UL21572 UL21672 UL21673 UL21974 UL3173 3248 UL3271 UL3275 UL3289 UL3321 UL3343 UL3386 UL3415 UL3657 UL3676 UL3817 UL3832.

Phân loại dây AWG cáp điện tiêu chuẩn UL AWM

  • Dựa vào số lượng lõi dây: Đơn, Đôi, nhiều hơn 2
  • Dựa vào vật liệu vỏ bọc: PVC / Non-PVC

1. Dây AWG đơn 1 lõi (single core) – Vật liệu vỏ bọc PVC

STYLE Nhiệt độ Điện áp Chống cháy
AWM 1007 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E100118 furukawa electric latam sa brazil

Dây điện nhỏ awg E519567 caleb kabel

AWM 1015 STYLE 80 / 90 / 105oC 600Vac 750Vdc VW-1, FT1 E500619 maeden innovation E519724 shenzhen targe
AWM 1061 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E500763 xiang ren yishenzhen E520287 dongguan xingxiang
AWM 1569 STYLE 80 / 90 / 105oC 300V VW-1, FT1 E200765 ningbo shun sheng mmunication apparatus E521064 si chuan hong zhou
AWM 1617 STYLE 105 oC 600V VW-1, FT1

Dây điện nhỏ awg E301662 tianjin micro-well

E321484 shenzhen anpubaoguang
AWM 1618 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E302703 eaton united states E221916 hwa ryung korea
AWM 1185 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E502977 shenzhen meizhi E522575 dongguan xinhong
AWM 1533 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E503229 arpla s a de c v mexi E522846 dongguan changsheng
AWM 1777 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E503353 helukabel korea korea

Dây điện nhỏ awg E524791 dongguan mingxiang

ul awm wire cable

Dây cáp điện MYUNG BO CABLE CO LTD E232407 AWG WIRE AWM UL20000 UL20078 UL20276 UL20335 UL20346 UL20379 UL20549 UL20554 UL20574 UL20660 UL20736 UL20811 UL20841 UL20844 UL20907 UL21016 UL21271.

2. Dây AWG nhiều lõi (Multi core) – Vật liệu vỏ bọc PVC

STYLE Nhiệt độ Điện áp Chống cháy
AWM 2095 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E304369 amphenol tuchel industrial gmbh germany E324832 mponents express
AWM 2405 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E104879 jin wei E526491 heyuan putian
AWM 2448 STYLE 60 / 80oC 30V VW-1, FT1 E505482 automation direct m inc united states E226542 ics2 united kingdom
AWM 2464 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E305648 cbq kailianshenzhen E226658 hilight electric
AWM 2468 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1

Dây điện tử awg E505789 zhongshan jiedian

E527282 guilin xinglian
AWM 2651 STYLE 105 oC 300V VW-1, FT1 E306330 draka kabely s r o czech republic E327437 ti ca s r l italy
AWM 2547 STYLE 80 oC update VW-1, FT1 E306534 shenzhen liankexun industrial E527706 crxnec
AWM 2725 STYLE 80 oC 300V VW-1, FT1 E306792 changzhou shengding E328232 shenzhen espnet
AWM 2789 STYLE 60 oC 30V VW-1, FT1 E508114 zhongshan quanjie

Dây điện tử awg E28558 mohawk united states

AWM 2835 STYLE 60 / 80oC 30V VW-1, FT1 E508133 master llc united states E528722 skyish s. de r.l. de c.v
AWM 2851 STYLE 80 oC 30V VW-1, FT1 E508714 jiangsu ganghong electric& power E328849 wuerth elektronik eisos
AWM 2919 STYLE 80 oC 30V VW-1, FT1 E509192 intronics bv netherlands E528963 ilsan e&g korea
AWM 2969 STYLE 80 oC 30V VW-1, FT1

Dây điện tử awg E509297 dongguan runji

E528995 guangdong huitong
AWM 2990 STYLE 80 oC 30V VW-1, FT1 E309738 gei tai E529143 shenzhen chuguang
AWM 20276 STYLE 80 oC 30V VW-1, FT1 E510003 dongguan xuntao E529274 dongguan touflex
AWM 20379 STYLE 80 oC 30V VW-1, FT1 E510448 ksd vina viet nam

Dây điện tử awg E229691 daikyo

ul awm wire cable

Dây cáp điện MYUNG BO CABLE CO LTD E232407 AWG WIRE AWM UL2095 UL2405 UL2448 UL2463 UL2464 UL2468 UL2517 UL2547 UL2651 UL2725 UL2789 UL2835 UL2851 UL2919 UL2951 UL2969 UL2990.

3. Dây AWG loại Halogen Free Insulation – Vật liệu vỏ bọc Non-PVC

STYLE Nhiệt độ Điện áp Chống cháy
AWM 10066 STYLE 105 oC 300V