Mã sản phẩm  : Đế cầu chì sứ 

Thân làm bằng nhựa chống cháy.

Kích thước cầu chì sứ phù hợp : 10 x 38mm

Đăc tính cắt gG/gL theo IEC 60269