NICHIFU Nhật Bản TIC – Mũ chụp bọc đầu cosse, đầu bọp, Vỏ áo nhựa cao su cách điện bọc đầu cos loại Dày

Call for Price

Mã sản phẩm  : TIC-1.25 TIC2 TIC3.5 TIC5.5 TIC8 TIC14 TIC22 TIC38 TIC60 TIC80 TIC100 TIC150 TIC200 TIC325

Hãng sản xuất : NICHIFU Nhật Bản

Lựa chọn màu:

    • Đỏ (Red)
    • Trong suốt (Clear – CLR)
    • Xanh dương (Blue – BLU)
    • Đen (Black – BLK)
    • Vàng (Yellow – YEL)
    • Xanh lá (Green – GRN)

Description

Mũ chụp bọc đầu cosse TIC Nichifu Nhật Bản đầu bọp vỏ áo nhựa chụp cos cao su loại dày, xịn chất lượng cao TIC-1.25 TIC2 TIC3.5 TIC5.5 TIC8 TIC14 TIC22 TIC38 TIC60 TIC80 TIC100 TIC150 TIC200 TIC325 đủ màu Đỏ RED – Vàng YELLOW YEL – Xanh Lá GREEN GRN – Xanh dương BLUE BLU – Đen BLACK BLK – Trong suốt CLEAR CLR .

Bản vẽ kích thước Mũ chụp bọc đầu cosse vỏ áo nhựa cách điện Tic TIC-1.25 TIC2 TIC3.5 TIC5.5 TIC8 TIC14 TIC22 TIC38 TIC60 TIC80 TIC100 TIC150 TIC200 TIC325 Nichifu Nhật Bản

 

đầu cos dây điện nichifu; đầu cốt nối dây điện; đầu cos bấm dây điện; đầu cos bấm nối dây điện nichifu;

Danh sách mã hàng của Mũ chụp bọc đầu cosse , đầu bọp chụp cos TIC loại dày hãng Nichifu theo màu sắc

Các loại Mã hàng theo màu

   Đầu bọp chụp cosse cách điện loại dày TIC1.25 Nichifu

 • TIC1.25-RED Nichifu   (màu Đỏ RED)
 • TIC1.25-YEL Nichifu    (màu Vàng YELLOW)
 • TIC1.25-GRN Nichifu   (màu Xanh lá cây GREEN)
 • TIC1.25-BLU Nichifu    (màu Xanh dương BLUE)
 • TIC1.25-BLK Nichifu    (màu Đen BLACK)
 • TIC1.25-CLR Nichifu   (màu trong suốt CLEAR)

   Đầu bọp chụp cosse cách điện loại dày TIC2 Nichifu

 • TIC2-RED Nichifu    (màu Đỏ RED)
 • TIC2-YEL Nichifu     (màu Vàng YELLOW)
 • TIC2-GRN Nichifu   (màu Xanh lá cây GREEN)
 • TIC2-BLU Nichifu    (màu Xanh dương BLUE)
 • TIC2-BLK Nichifu    (màu Đen BLACK)
 • TIC2-CLR Nichifu   (màu trong suốt CLEAR)

   Đầu bọp chụp cosse cách điện loại dày TIC3.5 Nichifu

 • TIC3.5-RED Nichifu    (màu Đỏ RED)
 • TIC3.5-YEL Nichifu     (màu Vàng YELLOW)
 • TIC3.5-GRN Nichifu   (màu Xanh lá cây GREEN)
 • TIC3.5-BLU Nichifu    (màu Xanh dương BLUE)
 • TIC3.5-BLK Nichifu    (màu Đen BLACK)
 • TIC3.5-CLR Nichifu   (màu trong suốt CLEAR)

   Đầu bọp chụp cosse cách điện loại dày TIC5.5 Nichifu

 • TIC5.5-RED Nichifu    (màu Đỏ RED)
 • TIC5.5-YEL Nichifu     (màu Vàng YELLOW)
 • TIC5.5-GRN Nichifu   (màu Xanh lá cây GREEN)
 • TIC5.5-BLU Nichifu  (màu Xanh dương BLUE)
 • TIC5.5-BLK Nichifu    (màu Đen BLACK)
 • TIC5.5-CLR Nichifu   (màu trong suốt CLEAR)

   Đầu bọp chụp cosse cách điện loại dày TIC8 Nichifu

 • TIC8-RED Nichifu    (màu Đỏ RED)
 • TIC8-YEL Nichifu     (màu Vàng YELLOW)
 • TIC8-GRN Nichifu   (màu Xanh lá cây GREEN)
 • TIC8-BLU Nichifu    (màu Xanh dương BLUE)
 • TIC8-BLK Nichifu    (màu Đen BLACK)
 • TIC8-CLR Nichifu   (màu trong suốt CLEAR)

   Đầu bọp, mũ chụp bọc cosse cách điện loại dày TIC14 Nichifu

 • TIC14-RED Nichifu    (màu Đỏ RED)
 • TIC14-YEL Nichifu     (màu Vàng YELLOW)
 • TIC14-GRN Nichifu   (màu Xanh lá cây GREEN)
 • TIC14-BLU Nichifu    (màu Xanh dương BLUE)
 • TIC14-BLK Nichifu    (màu Đen BLACK)
 • TIC14-CLR Nichifu   (màu trong suốt CLEAR)

   Đầu bọp chụp cosse cách điện loại dày TIC22 Nichifu

 • TIC22-RED Nichifu    (màu Đỏ RED)
 • TIC22-YEL Nichifu     (màu Vàng YELLOW)
 • TIC22-GRN Nichifu   (màu Xanh lá cây GREEN)
 • TIC22-BLU Nichifu    (màu Xanh dương BLUE)
 • TIC22-BLK Nichifu    (màu Đen BLACK)
 • TIC22-CLR Nichifu    (màu trong suốt CLEAR)

   Đầu bọp chụp cosse cách điện loại dày TIC38 Nichifu

 • TIC38-RED Nichifu    (màu Đỏ RED)
 • TIC38-YEL Nichifu     (màu Vàng YELLOW)
 • TIC38-GRN Nichifu   (màu Xanh lá cây GREEN)
 • TIC38-BLU Nichifu  (màu Xanh dương BLUE)
 • TIC38-BLK Nichifu    (màu Đen BLACK)
 • TIC38-CLR Nichifu   (màu trong suốt CLEAR)

   Đầu bọp chụp cosse cách điện loại dày TIC60 Nichifu

 • TIC60-RED Nichifu    (màu Đỏ RED)
 • TIC60-YEL Nichifu     (màu Vàng YELLOW)
 • TIC60-GRN Nichifu   (màu Xanh lá cây GREEN)
 • TIC60-BLU Nichifu    (màu Xanh dương BLUE)
 • TIC60-BLK Nichifu    (màu Đen BLACK)
 • TIC60-CLR Nichifu   (màu trong suốt CLEAR)

   Đầu bọp chụp cosse cách điện loại dày TIC80 Nichifu

 • TIC80-RED Nichifu    (màu Đỏ RED)
 • TIC80-YEL Nichifu     (màu Vàng YELLOW)
 • TIC80-GRN Nichifu  (màu Xanh lá cây GREEN)
 • TIC80-BLU Nichifu    (màu Xanh dương BLUE)
 • TIC80-BLK Nichifu  (màu Đen BLACK)
 • TIC80-CLR Nichifu   (màu trong suốt CLEAR)

   Đầu bọp chụp cosse cách điện loại dày TIC100 Nichifu

 • TIC100-RED Nichifu    (màu Đỏ RED)
 • TIC100-YEL Nichifu     (màu Vàng YELLOW)
 • TIC100-GRN Nichifu   (màu Xanh lá cây GREEN)
 • TIC100-BLU Nichifu    (màu Xanh dương BLUE)
 • TIC100-BLK Nichifu    (màu Đen BLACK)
 • TIC100-CLR Nichifu   (màu trong suốt CLEAR)

   Đầu bọp chụp cosse cách điện loại dày TIC150 Nichifu

 • TIC150-RED Nichifu    (màu Đỏ RED)
 • TIC150-YEL Nichifu    (màu Vàng YELLOW)
 • TIC150-GRN Nichifu   (màu Xanh lá cây GREEN)
 • TIC150-BLU Nichifu    (màu Xanh dương BLUE)
 • TIC150-BLK Nichifu    (màu Đen BLACK)
 • TIC150-CLR Nichifu   (màu trong suốt CLEAR)

   Đầu bọp chụp cosse cách điện loại dày TIC200 Nichifu

 • TIC200-RED Nichifu    (màu Đỏ RED)
 • TIC200-YEL Nichifu     (màu Vàng YELLOW)
 • TIC200-GRN Nichifu   (màu Xanh lá cây GREEN)
 • TIC200-BLU Nichifu    (màu Xanh dương BLUE)
 • TIC200-BLK Nichifu    (màu Đen BLACK)
 • TIC200-CLR Nichifu   (màu trong suốt CLEAR)

   Đầu bọp chụp cosse cách điện loại dày TIC325 Nichifu

 • TIC325-RED Nichifu    (màu Đỏ RED)
 • TIC325-YEL Nichifu     (màu Vàng YELLOW)
 • TIC325-GRN Nichifu   (màu Xanh lá cây GREEN)
 • TIC325-BLU Nichifu    (màu Xanh dương BLUE)
 • TIC325-BLK Nichifu    (màu Đen BLACK)
 • TIC325-CLR Nichifu   (màu trong suốt CLEAR)

Hình ảnh 1 số Mũ chụp bọc đầu cosse vỏ áo nhựa cách điện Tic Nichifu Nhật Bản

TIC 2 Nichifu

duotech

TIC 3.5 Nichifu

mũ chụp bọc đầu cosse; mũ chụp bọc đầu cosse tic nichifu; đầu bọp loại dày; đầu bọp loại dày nichifu nhật bản; vỏ áo nhựa chụp cos dày; vỏ áo nhựa chụp cos loại dày; đầu chụp cos cao su dày; đầu chụp cos cao su loại dày; đầu bọp chụp cos tic nichifu; mũ chụp đầu cos tic nichifu; đầu cos nichifu; đầu cos nối dây điện nichifu; đầu cos nối dây điện; đầu cosse nối dây điện; cos nichifu nhật bản; cosse nichifu nhật bản; cosse nối dây điện cos nối dây điện đầu cos nhật bản; đầu cos nối dây điện nhật bản; đầu cos nối dây điện; đầu cosse nối dây điện nichifu; đầu nối dây điện nichifu; đầu cos dây điện nichifu; đầu cốt nối dây điện; đầu cos bấm dây điện; đầu cos bấm nối dây điện nichifu;

TIC 5.5 Nichifu

duotech

TIC 14 Nichifu

mũ chụp bọc đầu cosse; mũ chụp bọc đầu cosse tic nichifu; đầu bọp loại dày; đầu bọp loại dày nichifu nhật bản; vỏ áo nhựa chụp cos dày; vỏ áo nhựa chụp cos loại dày; đầu chụp cos cao su dày; đầu chụp cos cao su loại dày; đầu bọp chụp cos tic nichifu; mũ chụp đầu cos tic nichifu; đầu cos nichifu; đầu cos nối dây điện nichifu; đầu cos nối dây điện; đầu cosse nối dây điện; cos nichifu nhật bản; cosse nichifu nhật bản; cosse nối dây điện cos nối dây điện đầu cos nhật bản; đầu cos nối dây điện nhật bản; đầu cos nối dây điện; đầu cosse nối dây điện nichifu; đầu nối dây điện nichifu; đầu cos dây điện nichifu; đầu cốt nối dây điện; đầu cos bấm dây điện; đầu cos bấm nối dây điện nichifu;

TIC 22 Nichifu

mũ chụp bọc đầu cosse; mũ chụp bọc đầu cosse tic nichifu; đầu bọp loại dày; đầu bọp loại dày nichifu nhật bản; vỏ áo nhựa chụp cos dày; vỏ áo nhựa chụp cos loại dày; đầu chụp cos cao su dày; đầu chụp cos cao su loại dày; đầu bọp chụp cos tic nichifu; mũ chụp đầu cos tic nichifu; đầu cos nichifu; đầu cos nối dây điện nichifu; đầu cos nối dây điện; đầu cosse nối dây điện; cos nichifu nhật bản; cosse nichifu nhật bản; cosse nối dây điện cos nối dây điện đầu cos nhật bản; đầu cos nối dây điện nhật bản; đầu cos nối dây điện; đầu cosse nối dây điện nichifu; đầu nối dây điện nichifu; đầu cos dây điện nichifu; đầu cốt nối dây điện; đầu cos bấm dây điện; đầu cos bấm nối dây điện nichifu;

TIC 80 Nichifu

mũ chụp bọc đầu cosse; mũ chụp bọc đầu cosse tic nichifu; đầu bọp loại dày; đầu bọp loại dày nichifu nhật bản; vỏ áo nhựa chụp cos dày; vỏ áo nhựa chụp cos loại dày; đầu chụp cos cao su dày; đầu chụp cos cao su loại dày; đầu bọp chụp cos tic nichifu; mũ chụp đầu cos tic nichifu; đầu cos nichifu; đầu cos nối dây điện nichifu; đầu cos nối dây điện; đầu cosse nối dây điện; cos nichifu nhật bản; cosse nichifu nhật bản; cosse nối dây điện cos nối dây điện đầu cos nhật bản; đầu cos nối dây điện nhật bản; đầu cos nối dây điện; đầu cosse nối dây điện nichifu; đầu nối dây điện nichifu; đầu cos dây điện nichifu; đầu cốt nối dây điện; đầu cos bấm dây điện; đầu cos bấm nối dây điện nichifu;

đầu chụp cos cao su dày, vỏ áo nhựa chụp cos loại dày

Giới thiệu về tập đoàn NICHIFU sản xuất đầu bọp, vỏ áo mũ chụp cos cách điện Tic loại dày chất lượng Nhật Bản:

 • Được thành lập từ năm 1941, là tập đoàn lâu đời tại Nhật Bản. Tập đoàn Nichifu là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất phụ kiện, terminal của Nhật.
 • Với các dòng sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế:. Tiêu chuẩn ISO9001 ( tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng). Tiêu chuẩn RoHS (hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử).
 • Sản phẩm vỏ áo nhựa cách điện, mũ chụp bọc đầu cosse, chụp cos cao su loại dày TiC Nichifu được sản xuất trực tiếp từ Nhật Bản. Và hiện đang cung cấp rộng rãi trên toàn thế giới.
0/5 (0 Reviews)