• Mã sản phẩm  : R1.25-3Hãng sản xuất : NICHIFU - NHẬT BẢNCỡ dây điện    :  0.25 - 1.65mm2Đường kính lỗ bắt ốc vít: 3.5mmQuy cách         : 100 cái/ 1 hộp nhỏ (1.000 cái/1 hộp giấy/1 hộp nhỏ)Trạng thái        : Còn hàng
 • Mã sản phẩm  : R1.25-3.5Hãng sản xuất : NICHIFU - NHẬT BẢNCỡ dây điện    :  0.25 - 1.65mm2Đường kính lỗ bắt ốc vít: 3.7mmQuy cách         : 100 cái/ 1 hộp nhỏ (1.000 cái/1 hộp giấy/1 hộp nhỏ)Trạng thái        : Còn hàng
 • Mã sản phẩm  : R2-4Hãng sản xuất : NICHIFU - NHẬT BẢNCỡ dây điện    :  1.04 - 2.63mm2Đường kính lỗ bắt ốc vít: 4.3mmQuy cách         : 100 cái/ 1 hộp nhỏ (1.000 cái/1 hộp giấy/1 hộp nhỏ)Trạng thái        : Còn hàng
 • Mã sản phẩm  : R0.3-2Hãng sản xuất : NICHIFU - NHẬT BẢNCỡ dây điện    :  0.3 - 0.75mm2Đường kính lỗ bắt ốc vít: 2.2mmQuy cách         : 100 cái/ 1 hộp nhỏ (1.000 cái/1 hộp giấy/1 hộp nhỏ)Trạng thái        : Còn hàng
 • Mã sản phẩm  : R0.3-3  |  R0.3-3.5  |  R0.3-4  |  R0.3-5Hãng sản xuất : NICHIFU - NHẬT BẢNCỡ dây điện    :  0.3 - 0.75mm2Đường kính lỗ bắt ốc vít: 5.3mmQuy cách         : 100 cái/ 1 hộp nhỏ (1.000 cái/1 hộp giấy/1 hộp nhỏ)Trạng thái        : Còn hàng
 • Mã sản phẩm  : R0.75-3Hãng sản xuất : NICHIFU - NHẬT BẢNCỡ dây điện    :  0.3 - 0.75mm2Đường kính lỗ bắt ốc vít: 3.7mmQuy cách         : 100 cái/ 1 hộp nhỏ (1.000 cái/1 hộp giấy/1 hộp nhỏ)Trạng thái        : Còn hàng
 • Mã sản phẩm  : R0.75-3.5Hãng sản xuất : NICHIFU - NHẬT BẢNCỡ dây điện    :  0.3 - 0.75mm2Đường kính lỗ bắt ốc vít: 3.7mmQuy cách         : 100 cái/ 1 hộp nhỏ (1.000 cái/1 hộp giấy/1 hộp nhỏ)Trạng thái        : Còn hàng
 • Mã sản phẩm  : R1.25-3NHãng sản xuất : NICHIFU - NHẬT BẢNCỡ dây điện    :  0.25 - 1.65mm2Đường kính lỗ bắt ốc vít: 3.5mmQuy cách         : 100 cái/ 1 hộp nhỏ (1.000 cái/1 hộp giấy/1 hộp nhỏ)Trạng thái        : Còn hàng
 • Mã sản phẩm  : R1.25-4Hãng sản xuất : NICHIFU - NHẬT BẢNCỡ dây điện    :  0.25 - 1.65mm2Đường kính lỗ bắt ốc vít: 4.3mmQuy cách         : 100 cái/ 1 hộp nhỏ (1.000 cái/1 hộp giấy/1 hộp nhỏ)Trạng thái        : Còn hàng
 • Mã sản phẩm  : R1.25-5Hãng sản xuất : NICHIFU - NHẬT BẢNCỡ dây điện    :  0.25 - 1.65mm2Đường kính lỗ bắt ốc vít: 5.3mmĐường kính lỗ bắt ốc vít: 5.3mmQuy cách         : 100 cái/ 1 hộp nhỏ (1.000 cái/1 hộp giấy/1 hộp nhỏ)Trạng thái        : Còn hàng
 • Mã sản phẩm  : R1.25-6Hãng sản xuất : NICHIFU - NHẬT BẢNCỡ dây điện    :  0.25 - 1.65mm2Đường kính lỗ bắt ốc vít: 6.4mmQuy cách         : 100 cái/ 1 hộp nhỏ (1.000 cái/1 hộp giấy/1 hộp nhỏ)Trạng thái        : Còn hàng 
 • Mã sản phẩm  : R1.25-8Cỡ dây điện    :  0.25 - 1.65mm2Đường kính lỗ bắt ốc vít: 8.4mmHãng sản xuất : NICHIFU - NHẬT BẢNQuy cách         : 100 cái/ 1 hộp nhỏ (1.000 cái/1 hộp giấy/1 hộp nhỏ)Trạng thái        : Còn hàng
 • Mã sản phẩm  : R100-10Hãng sản xuất : NICHIFU - NHẬT BẢNQuy cách         : 50 cái/ 1 hộpTrạng thái        : Còn hàng
 • Mã sản phẩm  : R80-12Hãng sản xuất : NICHIFU - NHẬT BẢNQuy cách         : 20 cái/ 1 hộpTrạng thái        : Còn hàng
 • Mã sản phẩm  : R100-14Hãng sản xuất : NICHIFU - NHẬT BẢNQuy cách         : 20 cái/ 1 hộpTrạng thái        : Còn hàng
 • Mã sản phẩm  : R100-16Hãng sản xuất : NICHIFU - NHẬT BẢNQuy cách         : 20 cái/ 1 hộpTrạng thái        : Còn hàng

Title

Go to Top