AWM style cable UL cUL CSA VW-1 FT1 FT2 MTW AWG wire

Call for Price

Dây cáp điện AWM style Appliance Wiring Material Standard UL758 cable

Tiêu chuẩn UL Standard: 1007 1015 1061 1569 1316 2464 2574 2547 2468 21064 2561 2725 …

Wire size:

  • 2AWG 4AWG 6AWG 8AWG 10AWG 12AWG 14AWG 16AWG 18AWG
  • 20AWG 22AWG 24AWG 26AWG 28AWG 30AWG 32AWG 36AWG

Description

AWM style cable Appliance Wiring Material Standard UL758 cable I a VW-1 FT1 FT2 MTW AWG wire size 2AWG 4AWG 6AWG 8AWG 10AWG 12AWG 14AWG 16AWG 18AWG 20AWG 22AWG 24AWG 26AWG 28AWG 30AWG 32AWG 36AWG.

AWM style cable UL cUL CSA VW-1 FT1 FT2 MTW AWG wire Catalogue; awm style cable; dây điện e awm; awm i a; awm i a style; awm ft1 ft2; awm ft1 ft2 style; awm vw-1 mtw; awm vw-1 mtw style; awm awg style; awg wire style;

AWM style cable UL cUL CSA VW-1 FT1 FT2 MTW AWG wire Catalogue

  1. Dây cáp điện AWM style cable wire UL1007 UL1015 UL1061 UL1569 30AWG ~ 0.05mm2, VW-1 FT1
  2. Dây cáp điện AWM style cable wire UL1007 UL1015 UL1061 UL1569 28AWG ~ 0.08mm2, VW-1 FT1
  3. Dây cáp điện AWM style cable wire UL1007 UL1015 UL1061 UL1569 26AWG ~ 0.14mm2, VW-1 FT1
  4. Dây cáp điện AWM style cable wire UL1007 UL1015 UL1061 UL1569 24AWG ~ 0.25mm2, VW-1 FT1
  5. Dây cáp điện AWM style cable wire UL1007 UL1015 UL1061 UL1569 22AWG ~ 0.35mm2, VW-1 FT1
  6. Dây cáp điện AWM style cable wire UL1007 UL1015 UL1061 UL1569 20AWG ~ 0.51mm2, VW-1 FT1
  7. Dây cáp điện AWM style cable wire UL1007 UL1015 UL1061 UL1569 18AWG ~ 0.81mm2, VW-1 FT1
  8. Dây cáp điện AWM style cable wire UL1007 UL1015 UL1061 UL1569 16AWG ~ 1.31mm2, VW-1 FT1

AWM style Appliance Wiring Material Standard UL758 cable I a VW-1 FT1 FT2 MTW AWG wire; AWM style cable UL VW-1 FT1 FT2 MTW AWG wire; awm style cable; dây điện e awm; awm i a; awm i a style; awm ft1 ft2; awm ft1 ft2 style; awm vw-1 mtw; awm vw-1 mtw style; awm awg style; awg wire style;

-/-

Các ký hiệu in trên dây cáp điện AWM style cable UL VW-1 FT1 FT2 MTW AWG wire

(1) E2222XX – UL File Number: là Mã số Công ty / NSX đã đăng ký với tổ chức UL để sản xuất loại dây đạt tiêu chuẩn UL

(2) AWM : viết tắt của “Apliance Wiring Mterial” được quy định trong bộ tiêu chuẩn “UL 758: Standard for safety Apliance Wiring Mterial”

(3) 1015 – UL standard No. :. Thông tin về số hiệu tiêu chuẩn UL mà dây điện này được thiết kế như: 1007 1015 1061 1569…

(4) VW-1 – Horizontal flame test:. Quy định về cấp độ chống cháy của dây. Tùy vào từng loại sẽ có các cấp độ: VW-1, FT1, FT2…

(5) 105°C -Nhiệt độ định mức:. Tùy vào từng loại dây sẽ có các công bố: 80°C, 90°C, 105°C…

(6) 600V – Voltage / Điện áp định mức:. Tùy vào từng loại dây sẽ có các công bố như 300V, 600V hoặc 750V

(7) XXXAWG – Wire Gauge:. Tiết diện lõi dây theo đơn vị AWG. ví dụ: 30AWG, 28AWG, 26AWG, 24AWG, 22AWG, 20AWG, 18AWG, 16AWG…

(8) YYY MG:. Thông tin hãng sản xuất dây điện.

 Myungbo Jhosin Wonderful Yajufang Green Hung Yih Esperer UL cUL E497461 E232407 E77981 E150612 E468199 E303539 E513034

–/–

Bảng tra cứu các tiêu chuẩn AWM style cable UL cUL CSA

Single-Conductor, Thermoplastic Insulation      
AWM 1004 AWM 1005 AWM 1006 AWM style 1007 AWM 1010 AWM style 1015 AWM 1016 AWM 1028

36awg AWM style cable UL VW-1 FT1 FT2 MTW AWG wire

E497461 E305786 E341104 E509117 E479752 E326508 E326778 E342987 E329561 E203830 E515229 E476836. Dây AWM E305340 E364621 E337936 E255388 E340625 522905 E321011 E256123 E228637 E522880 E330331 E220455 E491570 E330484 E522389 E506910 E322966 E317076 E322506 E340317 E516664 E488620
AWM 1032 AWM style 1061 AWM 1095 AWM 1102 AWM 1180 AWM 1185 AWM 1283 AWM 1284

PVC SR-PVC XL-PVC Insulated Wire

344065 E519264 E350339 E241571 E357318. Dây điện AWM E306489 E321598 E494007 E347813 E349789 E340005 E337462 E212395 E358744. Dây AWM E330575 E521423 E357546 526816 E239732 E345150 E489691 E464565 E344313 E516582 E516900 E334268 E492923 E504245 E338998 E318968 E335135 E204573 E505283 E237114
AWM 1315 AWM style 1316 AWM 1317 AWM 1318 AWM 1319 AWM 1320 AWM 1321 AWM 1330

34awgAWM style cable UL VW-1 FT1 FT2 MTW AWG wire

321220 E501367 E516242 E526516 E491940 E516944 E472465 E482835 E499471 E527553 E521205 E528858 E256597. Dây AWM E324069 E330446 E358922 E218170 476394 E360961 E524468 E317074 E169161 E482834 E242345 E302625 E203014 E339609 E305164 E320244 E329867 E164535 E322994 E238846 E315628
AWM 1332 AWM 1333 AWM 1346 AWM 1354 AWM 1429 AWM 1430 AWM 1431 AWM 1452

Cross-linked PE XLPE Insulated Wire

343712 E348531 E340318 E354475 E525126. Dây điện AWM E335091 E473509 E336582 E328821 E340074 E465936 E357814 E492515 E332522 E493602 E492568 E510952 347717 E345428 E228557 E302679 E256414 E340282 E343967 E302545 E364036 E302422 E466619 E315320 E506717 E330104 E339790 E521549 E516203
AWM 1453 AWM 1533 AWM style 1569 AWM 1571 AWM 1589 AWM 1617 AWM 1618 AWM 1672

32awg AWM style cable UL VW-1 FT1 FT2 MTW AWG wire

352025 E205058 E318309 E227558 E327087 E471448. Dây AWM E490876 E468498 E216831 E302461 E214184 E529491 E346850. Dây điện AWM E519005 E530791 E484431 E493528 327374 E522580 E241273 E472362 E479307 E249743 E331984 E214500 E332199 E317806 E251491 E254825. Dây điện AWM E333717 E525745 E232694 E358766 E350758
AWM 1728 AWM 1729 AWM 1731 AWM 1777 AWM 1789 AWM 1792 AWM 1870 AWM 1872

Silicone Rubber Insulated Wire

467966 E522201 E332441 E348933 E241404 E339344 E236360 E230810. Dây AWM E326510 E358567 E258239 E469596 E355578 E336285 E350945 E332361 E349392 310859 E483471 E499880 E474198 E172829 E464676 E328867 E473219 E520333 E528698 E524105 E495995 E520683 E314597 E510938 E516264 E506867
AWM 1895 AWM 10012 AWM 10059 AWM 10064 AWM 10070 AWM 10086 AWM 10097 AWM 10140

30awg AWM style cable UL VW-1 FT1 FT2 MTW AWG wire

528659 E507654 E509089 E472439 E204204 E526991 E491289 E480079 E479182 E189858 E162697 E503941 E510480 E485741 E529050 E478679 E526170 524437 E518873 E491777 E252861 E316005 E529899 E507270. Dây AWM E499940 E505377 E528780 E477101 E500185 E516621 E523416 E229234 E214457 E504392
AWM 10183 AWM 10198 AWM 10236 AWM 10237 AWM 10267 AWM 10269 AWM 10272 AWM 10368

Teflon FEP Insulated Wire

506961 E504208 E52534 E318900 E315618 E487784 E499375 E504888 E304847 E467326 E525305 E517456 E490968 E469565 E495380 E510415 E522569 498517 E468041 E478848 E340038 E485744 E487045 E509888 E506386 E483025. Dây AWM E511162 E468731 E495753 E525572 E518742 E528471 E506529 E495231
AWM 10369 AWM 10466 AWM 10493 AWM 10527 AWM 10533 AWM 10536 AWM 10588 AWM 10602

28awg AWM style cable UL VW-1 FT1 FT2 MTW AWG wire

518420 E508848 E526321 E482504 E499961 E526123 E511447. Dây AWM E354338 E526255 E306969 E309807 E330488 E518772 E529032 E520580 E312831 E254881 249002 E323326 E480541 E337805 E333947 E234121 E509056 E324200 E356964 E245714 E307535 E251422 E321532 E256415 E507138 E229361 E257286
AWM 10603 AWM 10800 AWM 10846 AWM 10856 AWM 10867 AWM 10981 AWM 10982 AWM 10983

PFA Insulated Wire

168233 E313231 E305878 E331775 E525157 E301543 E500112 E254394 E342016 E342633. Dây AWM E343433 E330864 E349942 E345056 E251755 E257806 E253299 257034 E174480 E322262 E172803 E475747 E492380 E322906 E332094 E464548 E529610 E528329 E494110 E365204 E526370 E320611 E258510 E521958
AWM 10985 AWM 11212 AWM 11352 AWM 11627 AWM 11983 AWM 12000

26awg AWM style cable UL VW-1 FT1 FT2 MTW AWG wire

485587 E124622 E484402 E496360 E307403 E232875 E527525 E510382 E524773 E516437 E504121 E353740 E344671 E342732 E207567 E341110 E497459 189674 E241989 E300956 E230918 E317853 E323711 E243545 E353571 E500274 E337280 E506449 E218728 E315325 E204893 E522608 E251728 E257280
Multiple-Conductor, Thermoplastic Insulation
AWM 2095 AWM 2405 AWM style 2464 AWM style 2468 AWM style 2517 AWM style 2547 AWM style 2561 AWM style 2574

PTFE Insulated Wire

365004 E324441 E204798 E255950 E192725 E248582 E311440 E216775 E248251 E255415 E207696 E246953 E511844 E508031 E363454 E521734 E351618 344713 E491958 E508352 E526042 E228858 E343754 E206145 E315073 E526451 E491063 E520102 E500059 E493696 E477092 E363968 E493390 E319262
AWM 2586 AWM 2587 AWM 2651 AWM 2661 AWM 2678 AWM style 2725 AWM 2835 AWM 2851

JASO Standard AV AVS AVSS AEX AVX AESSX AVSSX

313012 E237806 E323848 E331951 E251256 E474883 E353916 E159007 E531576 E473694 E338621 E522202 E229340 E490877 E336942 E322376 E309675 238396 E69326 E334755 E308242 E332295 E214860. Dây điện AWM E486169 E243323 E363096 E339443 E508028 E252840 E328935 E325852 E317231 E468101 E356368
AWM 2854 AWM 2896 AWM 2919 AWM 2957 AWM 2990 AWM 20170 AWM 20233 AWM 20236

24awg AWM style cable UL VW-1 FT1 FT2 MTW AWG wire

244721 E236079 E510625 E357720 E319509 E258652 E527085 E519422 E488264 E525362 E360649 E510100 E346485 E517665 E304337 E525041 E515617 525740 E323810 E512037 E503522 E523255 E209489. Dây điện AWM E526999 E489209 E518933 E525819 E334106 E530141 E509264 E484345 E479718 E514964 E498666
AWM 20251 AWM 20254 AWM 20276 AWM 20279 AWM 20328 AWM 20379 AWM 20410 AWM 20445

ISO Standard FLRY-A FLRY-B FLRYBY FLRYCY FLR2X

248990 E315723 E514475 E529483 E251538. Dây điện AWM E256541 E470465 E357991 E347250 E352464 E204933 E498388 E217633 E525163 E363159 E324442 E337631 342992 E353399 E332921 E335793 E227587 E329807 E341212 E349435 E326837 E342131 E225526 E325197 E216252. Dây điện AWM E301946 E320271 E219696 E326429
AWM 20464 AWM 20475 AWM 20549 AWM 20554 AWM 20566 AWM 20624 AWM 20626 AWM 20640

22awg AWM style cable UL VW-1 FT1 FT2 MTW AWG wire

334069 E252403 E317857 E477952 E189669 E520788 E309252 E527361 E514268 E220242 E315307 E507978 E519946 E309632 E509062 E529824 E518011 507699 E323878 E529948 E496432 E324703 E520282 E525538 E529025 E528166 E508640 E498097 E487305 E210567 E530057 E300312 E250866 E484741
AWM 20660 AWM 20696 AWM 20706 AWM 20733 AWM 20744 AWM 20798 AWM 20820 AWM 20844

SAE Standard TXL GXL SXL TWP GPT HDT TWE J1939-15

 

511615 E258654 E521471 E316348 E219420 E481554 E237831 E348590. Dây điện AWM E209969 E523588 E529631 E507616 E320078 E515941 E509848 E526300 E529128 487960 E315421 E340487 E500885 E199279 E236043 E466601 E317664 E315619 E495430 E148000 E481448 E519458 E364879 E482130 E203180 E526403
AWM 20861 AWM 20866 AWM 20878 AWM 20890 AWM 20907 AWM 20911 AWM 20936 AWM 20941

20awg AWM style cable UL VW-1 FT1 FT2 MTW AWG wire

315356 E242365 E229772 E318888 E315352 E365737 E345403 E315688 E479724 E318913 E319807 E228988. Dây điện AWM E352245 E314511 E330337 E248871 E253882192545 E487091 E30 6246 E255865 E520510 E302443 E481441 E248980 E364029 E487227 E515563. Dây điện AWM E255201 E310451 E361217 E323010 E531508 E348905
AWM 20948 AWM 20954 AWM 21002 AWM 21016 AWM 21036 AWM style 21064 AWM 21088 AWM 21099

Multi Core Pair Composite Cable

468266 E505750 E525405 E504661 E497934 E479320 E304642. Dây điện AWM E490469 E494724 E519969 E523345 E516083 E524525 E515632 E529758 E517182 E305760 301195 E500084 E177042 E247487 E343558 E334567 E350147 E316505 E524964 E530973 E251601 E212103 E167889 E519510 E528261 E525917 E516543
AWM 21100 AWM 21101 AWM 21104 AWM 21126 AWM 21142 AWM 21143 AWM 21144 AWM 21147

18awg AWM style cable UL VW-1 FT1 FT2 MTW AWG wire

524756 E159272 E257448 E465682 E478195 E308748 E211425 E208406 E519019 E310967 E488576 E307259 E346169 E522768. Dây điện AWM E186019 E245645 E332390 347993 E235460 E328605 E166440 E484214 E472053 E255620 E199891 E489957 E231450 E320487 E305870 E342399 E301936 E346794 E243220 E360270
AWM 21149 AWM 21165 AWM 21198 AWM 21213 AWM 21253 AWM 21292 AWM 21293 AWM 21301

Medical Cable Surgery Patient Monitoring SPO2 ECG CO2 Measuring Probe Cable

109819 E349062 E344238 E332958 E330134 E219322. Dây điện AWM E174618 E355458 E524935 E342431 E516744 E256832 E348436 E362222 E252561 E507511 E530524 353303 E478691 E318898 E529231 E258656 E228840 E326211 E341894 E307606 E484929 E225317 E314168 E335863 E345817 E328945 E479349 E476619
AWM 21306 AWM 21307 AWM 21309 AWM 21310 AWM 21371 AWM 21445 AWM 21451 AWM 21452

16awg AWM style cable UL VW-1 FT1 FT2 MTW AWG wire

507126 E237490 E495237 E479504 E252245 E362344 E521700 E354605 E470257 E352017 E491832 E334062 E231962 E346432 E471769 E327282 E320444 346933 E520660 E358921 E493105 E473397 E361915. Dây điện AWM E491472 E493542 E317675 E211936 E351035 E508471 E359216 E338918 E523140 E352217 E309471
AWM