Đầu cos cosse cốt ống bít TLK 10 bằng đồng bấm nối dây điện TLK10-6 TLK10-8 TLK10-10 KST Đài Loan cho dây cáp điện tiết diện 10mm 2 ~ 8AWG chịu tải 70A

Call for Price

Sản phẩm: TLK 10

Xuất xứ: Đài Loan

Chất liệu: Đồng (Cu) 99.9%, mạ Thiếc (Sn) bề mặt.

Cỡ dây cáp: 10mm2

Lỗ bắt vis :

 • M6: TLK10-6 kst ks
 • M8: TLK10-8 kst ks
 • M10: TLK10-10 kst ks

Trạng thái: Liên hệ

Description

Sản phẩm đầu cos cosse cốt ống bít TLK 10 bằng đồng bấm nối dây điện TLK10-6 TLK10-8 TLK10-10 cho dây cáp điện tiết diện 10mm 2 ~ 8AWG chịu tải 70A, loại dày chất lượng xuất xứ đài loan hãng thương nhãn hiệu brand maker kst k.s. ks terminals inc made in taiwan TLK TLKF TLKH T TLCH LD TCL TLAF TLAPH 10-6 10-8 10-10 10-12

đầu cos bít sc tlk 10; đầu cos đồng bít sc tlk 10; đầu cosse đồng bít sc tlk 10; đầu cốt đồng bít sc tlk 10; đầu cos bít sc tlk10-6; đầu cosse cốt bít sc tlk10-6; đầu cos bít sc tlk10-8; đầu cosse cốt bít sc tlk10-8; đầu cos bít sc tlk10-10; đầu cosse cốt bít sc tlk10-10; hãng thương nhãn hiệu brand maker kst k.s. ks terminals inc made in taiwan xuất xứ đài loan

đầu cos cosse cốt tlk 10 bằng đồng bấm nối dây điện tlk10-6 tlk10-8 tlk10-10 kst đài loan cho dây cáp điện tiết diện 10mm 2 ~ 8awg chịu tải 70a

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẦU COS (CỐT, COSSE) ĐỒNG DẠNG BÍT TLK 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 MM2

 • Đầu cos bấm nối dây điện TLK10-6 (lỗ bắt vis bulong M6);
 • Đầu cos bấm nối dây điện TLK10-8 (lỗ bắt vis bulong M8);
 • Đầu cos bấm nối dây điện TLK10-10 (lỗ bắt vis bulong M10);
 • Đầu cos bấm nối dây điện TLK10-12 (lỗ bắt vis bulong M12).

đầu cos tlk đầu cos đồng tlk; đầu cos tlk kst k.s. ks terminals inc made in taiwan xuất xứ đài loan; đầu cosse tlk đầu cosse đồng tlk; đầu cosse tlk kst k.s. ks terminals inc made in taiwan xuất xứ đài loan; đầu cốt tlk đầu cốt đồng tlk; đầu cốt tlk kst k.s. ks terminals inc made in taiwan xuất xứ đài loan; đầu cos nối dây điện tlk đầu cos đồng nối dây điện tlk; đầu cos nối dây điện tlk kst k.s. ks terminals inc made in taiwan xuất xứ đài loan; đầu bấm dây điện tlk đầu bấm nối dây điện tlk; đầu bấm dây điện tlk kst k.s. ks terminals inc made in taiwan xuất xứ đài loan;

Kích thước dây cáp điện / Wire Range (mm2) Mã Hàng / Item No. d2  / Lỗ Bắt Vít (mm) Các thông số kích thước  / Dimensions (mm)
Độ dài phần đuôi Bề ngang Lỗ vào cáp điện   Tổng chiều dài Độ dày
a b d1 d3 L S

1.5 mm2

~ 16 AWG

TLK1.5-3
3.2 ~M3 6 mm
6.5
1.8 3.3 12.0 0.8 mm
TLK1.5-4 4.3 ~M4 13.0
TLK1.5-5 5.3 ~M5 7.5 14.0
TLK1.5-6 6.4 ~M6 9.0 16.0

2.5 mm2

~ 14 AWG

TLK2.5-3
3.2 ~M3 6 mm
7.5 2.3
4.2
12.0 1.25 mm
TLK2.5-4 4.3 ~M4 13.0
TLK2.5-5 5.3 ~M5 8.5 14.0
TLK2.5-6 6.4 ~M6 9.5 16.0
TLK2.5-8 8.4 ~M8 13.0 20.0

4 mm2

~ 12 AWG

TLK4-4 4.3 ~M4 8 mm
8.5 3.0
5.0 17.0
TLK4-5 5.3 ~M5 9.5
TLK4-6 6.4 ~M6 10.0 19.0
TLK4-8 8.4 ~M8 13.0 22.0

6 mm2

~ 12-10 AWG

TLK6-4 4.3 ~M4 9 mm
10.0 3.5
6.5 20.0 2.4
TLK6-5 5.3 ~M5 21.0
TLK6-6 6.4 ~M6 12.0 1.9
TLK6-8 8.4 ~M8 15.0 23.0 1.5
TLK6-10 10.5 ~M10 17.0 25.0 1.3
TLK6-12 13.0 ~M12 19.0 28.0 1.2

10 mm2

~ 8 AWG

TLK10-4 4.3 ~M4 10 mm
12.0 4.6
 7.0
21.0 1.8 10e đầu cos cosse cốt đồng ống bít loại dày chất lượng cao bấm nối dây điện 10mm thương nhãn hiệu maker brand k.s.t ks taiwan xuất xứ đài loan tlk tlkf tlkh t tlch ld tcl tlaf tlaph 10-6 10-8 10-10 10-12 TLK10-6 TLK10-8 TLK10-10 TLK10-12
TLK10-5 5.3 ~M5 22.0
TLK10-6 6.4 ~M6
TLK10-8 8.4 ~M8 15.0 25.0 1.5
TLK10-10 10.5 ~M10 17.0 27.0 1.3
TLK10-12 13.0 ~M12 19.0 29.0 1.1

16 mm2

~ 6 AWG

TLK16-5 5.3 ~M5 13 mm
12.0 5.5
8.5 26.0 2.8 10e đầu cos cosse cốt đồng ống bít loại dày chất lượng cao bấm nối dây điện 10mm thương nhãn hiệu maker brand t.lug t-lug tlug thái lan hts htl hrs hrl hos hol 10-6 10-8 10-10 10-12 TLK10-6 TLK10-8 TLK10-10 TLK10-12
TLK16-6 6.4 ~M6 27.0
TLK16-8 8.4 ~M8 15.0 295.0 2.0
TLK16-10 10.5 ~M10 17.0 31.0 2.1
TLK16-12 13.0 ~M12 19.0 33.0 1.5

25 mm2

~ 14 AWG

TLK25-5 5.3 ~M5 15 mm
14.0 7.0
10.0 30.0
2.8 10e đầu cos cosse cốt đồng ống bít loại dày chất lượng cao bấm nối dây điện 10mm thương nhãn hiệu maker brand kss kai suh suh đài loan c cl 10-6 10-8 10-10 10-12
TLK25-6 6.4 ~M6
TLK25-8 8.4 ~M8 16.0 32.0 2.4
TLK25-10 10.5 ~M10 18.0 34.0 2.2
TLK25-12 13.0 ~M12 19.0 35.0 2.1
TLK25-14 15.0 ~M14 21.0 38.0 1.9

35 mm2

~ 2 AWG

TLK35-6 6.4 ~M6 17 mm
17.0
8.5
12.0 32.0 3.2
10e đầu cos cosse cốt đồng ống bít loại dày chất lượng cao bấm nối dây điện 10mm thương nhãn hiệu maker brand mhd mẫn hồ điệp tl sc scl 10-6 10-8 10-10 10-12 TLK10-6 TLK10-8 TLK10-10 TLK10-12
TLK35-8 8.4 ~M8 34.0
TLK35-10 10.5 ~M10 19.0 37.0 2.9
TLK35-12 13.0 ~M12 21.0 38.0 2.6
TLK35-14 15.0 ~M14 40.0
TLK35-16 17.0 ~M16 26.0 42.0 2.2

50 mm2

~ 1/0 AWG

TLK50-6 6.4 ~M6 19 mm
20.0
10.0
14.0 37.0 3.7 10e đầu cos cosse cốt đồng ống bít loại dày chất lượng cao bấm nối dây điện 10mm thương nhãn hiệu maker brand tmp tamepco vc vt vu vf nu ne nt hu hf pu pf 10-6 10-8 10-10 10-12
TLK50-8 8.4 ~M8
TLK50-10 10.5 ~M10 39.0
TLK50-12 13.0 ~M12 23.0 43.0 3.3
TLK50-14 15.0 ~M14 45.0
TLK50-16 17.0 ~M16 28.0 46.0 2.7
TLK50-20 21.0 ~M20 30.0 48.0 2.5

70 mm2

~ 2/0 AWG

TLK70-6 6.4 ~M6 21 mm
23.0 12.0
16.5 43.0
4.3 10e đầu cos cosse cốt đồng ống bít loại dày chất lượng cao bấm nối dây điện 10mm thương nhãn hiệu maker brand v-terminals v terminal việt nam 4d 10-6 10-8 10-10 10-12 TLK10-6 TLK10-8 TLK10-10 TLK10-12
TLK70-8 8.4 ~M8
TLK70-10 10.5 ~M10 44.0
TLK70-12 13.0 ~M12 46.0
TLK70-13 13.0 ~M13 48.0
TLK70-14 15.0 ~M14
TLK70-16 17.0 ~M16 28.0 50.0 3.5
TLK70-20 21.0 ~M20 30.0 53.0 3.4

95 mm2

~ 3/0 AWG

TLK95-6 6.4 ~M6 25 mm
26.0 13.5
18.0 48.0 4.2 10e đầu cos cosse cốt đồng ống bít loại dày chất lượng cao bấm nối dây điện 10mm thương nhãn hiệu maker brand khớp nối sc bít m bít 10-6 10-8 10-10 10-12 TLK10-6 TLK10-8 TLK10-10 TLK10-12
TLK95-8 8.4 ~M8
TLK95-10 10.5 ~M10
TLK95-12 13.0 ~M12 49.0
TLK95-14 15.0 ~M14 51.0
TLK95-16 17.0 ~M16 28.0 54.0 4.0
TLK95-20 21.0 ~M20 36.0 60.0 3.0

120 mm2

~ 4/0 AWG

TLK120-6 6.4 ~M6 26 mm
28.0 15.0 19.5 51.0 4.3 10e đầu cos cosse cốt đồng ống bít loại dày chất lượng cao bấm nối dây điện 10mm thương nhãn hiệu maker brand jeono hàn quốc joce jocp joco joho 10-6 10-8 10-10 10-12
TLK120-8 8.4 ~M8
TLK120-10 10.5 ~M10
TLK120-12 13.0 ~M12
TLK120-14 15.0 ~M14 52.0
TLK120-16 17.0 ~M16 30.0 54.0
TLK120-20 21.0 ~M20 36.0 63.0 3.6

150 mm2

TLK150-8 8.4 ~M8 30 mm
31.0

16.5 21.0 56.0 
4.3
4c đầu cos cosse cốt đồng ống bít loại dày chất lượng cao bấm nối dây điện 4mm thương nhãn hiệu maker brand k.s.t ks taiwan xuất xứ đài loan tlk tlkf tlkh t tlch ld tcl tlaf tlaph 4-4 4-5 4-6 4-8
TLK150-10 10.5 ~M10
TLK150-12 13.0 ~M12 57.0
TLK150-14 15.0 ~M14
TLK150-16 17.0 ~M16 58.0
TLK150-20 21.0 ~M20 36.0 66.0 3.6

185 mm2

TLK185-10 10.5 ~M10 30 mm
35.0 19.0 24.0 65.0 4.7
TLK185-12 13.0 ~M12
TLK185-14 15.0 ~M14
TLK185-16 17.0 ~M16
TLK185-20 21.0 ~M20 39.0 69.0 4.3

240 mm2

TLK240-8 8.4 ~M8 35 mm
39.0 21.0 26.0 72.5 4.8
TLK240-10 10.5 ~M10 72.0
TLK240-12 13.0 ~M12
TLK240-14 15.0 ~M14
TLK240-16 17.0 ~M16
TLK240-20 21.0 ~M20

300 mm2

TLK300-12 13.0 ~M12 44 mm
43.0
23.5 29.5 87.0 5.9
TLK300-14 15.0 ~M14
TLK300-16 17.0 ~M16
TLK300-20 21.0 ~M20

400 mm2

TLK400-12 13.0 ~M12 44 mm
49.0 27.0 34.0 90.0 6.8
TLK400-14 15.0 ~M14
TLK400-16 17.0 ~M16
TLK400-20 21.0 ~M20

Lưu ý:

 • Thông số trên sẽ được cập nhật khi thiết kế của sản phẩm có sự thay đổi.
 • Vui lòng liên hệ DUOtech để tư vấn sản phẩm phù hợp và cập nhật catalogue / SPEC mới nhất.

Chi tiết thiết kế của sản phẩm đầu cos TLK bằng đồng cốt cosse bấm nối dây điện TLK 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 mm 2 chất lượng Đài Loan KST

 • Đồng (Cu) nguyên chất đạt tỷ lệ >99.9% giúp cho tính dẫn điện tốt nhất.
 • Lớp mạ Thiếc (Sn) bề mặt, có tác dụng giúp cho đồng không bị oxy hóa và làm cho bề mặt sản phẩm nhẳn tăng cường độ tiếp xúc với các vật liệu, kết cấu khác.
 • Các Tiêu chuẩn, chứng nhận đạt được: UL

đầu cos tlk bằng đồng cốt cosse bấm nối dây điện chất lượng đài loan kst tlk 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 mm2

Liên hệ tư vấn báo giá sản phẩm đầu cos đồng Đài Loan ống bít TLK 10

duotech
0/5 (0 Reviews)
Go to Top