Đầu cos cosse cốt ống bít TLK 70 bằng đồng bấm nối dây điện TLK70-8 TLK70-10 TLK70-12 TLK70-14 KST Đài Loan cho dây cáp điện tiết diện 70mm 2 ~ 2/0 A.W.G chịu tải 265A

Call for Price

Sản phẩm: TLK 70

Xuất xứ: Đài Loan

Chất liệu: Đồng (Cu) 99.9%, mạ Thiếc (Sn) bề mặt.

Cỡ dây cáp: 70mm2

Lỗ bắt vis :

  • M6: TLK70-6 kst ks
  • M8: TLK70-8 kst ks
  • M10: TLK70-10 kst ks
  • M12: TLK70-12 kst ks

Trạng thái: Liên hệ

Description

Sản phẩm Đầu cos cosse cốt ống bít TLK 70 bằng đồng bấm nối dây điện TLK70-8 TLK70-10 TLK70-12 TLK70-14 cho dây cáp điện tiết diện 70mm 2 chịu tải 265A, loại dày chất lượng xuất xứ đài loan hãng thương nhãn hiệu brand maker kst k.s. ks terminals inc made in taiwan TLK TLKF TLKH TLCH TLD TCL TLAF TLAPH 70-6 70-8 70-10 70-12 70-14 70-16.

đầu cos bít sc tlk 70; đầu cos đồng bít sc tlk 70; đầu cos bít sc tlk70-8; đầu cosse cốt bít sc tlk70-8; đầu cos bít sc tlk70-10; đầu cosse cốt bít sc tlk70-10; đầu cos bít sc tlk70-12; đầu cosse cốt bít sc tlk70-12; đầu cos bít sc tlk70-14; đầu cosse cốt bít sc tlk70-14; hãng thương nhãn hiệu brand maker kst k.s. ks terminals inc made in taiwan xuất xứ đài loan

đầu cos cosse cốt tlk 70 bằng đồng bấm nối dây điện tlk70-6 tlk70-8 tlk70-10 tlk70-12 kst đài loan cho dây cáp điện tiết diện 70mm 2 ~ 2/0 a.w.g chịu tải 265a

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẦU COS (CỐT, COSSE) ĐỒNG DẠNG BÍT TLK 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 MM2

  • Đầu cos bấm nối dây điện TLK70-6 (lỗ bắt vis bulong M6);
  • Đầu cos bấm nối dây điện TLK70-8 (lỗ bắt vis bulong M8);
  • Đầu cos bấm nối dây điện TLK70-10 (lỗ bắt vis bulong M10);
  • Đầu cos bấm nối dây điện TLK70-12 (lỗ bắt vis bulong M12);
  • Đầu cos bấm nối dây điện TLK70-14 (lỗ bắt vis bulong M14).

đầu cos tlk đầu cos đồng tlk; đầu cos tlk kst k.s. ks terminals inc made in taiwan xuất xứ đài loan; đầu cosse tlk đầu cosse đồng tlk; đầu cosse tlk kst k.s. ks terminals inc made in taiwan xuất xứ đài loan; đầu cốt tlk đầu cốt đồng tlk; đầu cốt tlk kst k.s. ks terminals inc made in taiwan xuất xứ đài loan; đầu cos nối dây điện tlk đầu cos đồng nối dây điện tlk; đầu cos nối dây điện tlk kst k.s. ks terminals inc made in taiwan xuất xứ đài loan; đầu bấm dây điện tlk đầu bấm nối dây điện tlk; đầu bấm dây điện tlk kst k.s. ks terminals inc made in taiwan xuất xứ đài loan;

đầu cos tlk 70 70-8 70-10 70-12 70-14 tlk70-6 tlk70-8 tlk70-10 tlk70-12 tlk70-14 tlk70-16 tlk70-20

Kích thước dây cáp điện / Wire Range (mm2) Mã Hàng / Item No. d2  / Lỗ Bắt Vít (mm) Các thông số kích thước  / Dimensions (mm)
Độ dài phần đuôi Bề ngang Lỗ vào cáp điện   Tổng chiều dài Độ dày
a b d1 d3 L S

1.5 mm2

~ 16 AWG

TLK1.5-3
3.2 ~M3 6 mm
6.5
1.8 3.3 12.0 0.8 mm 70j đầu cos cosse cốt đồng ống bít loại dày chất lượng cao bấm nối dây điện 70mm thương nhãn hiệu maker brand k.s.t ks taiwan xuất xứ đài loan tlk tlkf tlkh t tlch tld tcl tlaf tlaph 70-8 70-10 70-12 70-14
TLK1.5-4 4.3 ~M4 13.0
TLK1.5-5 5.3 ~M5 7.5 14.0
TLK1.5-6 6.4 ~M6 9.0 16.0

2.5 mm2

~ 14 AWG

TLK2.5-3
3.2 ~M3 6 mm
7.5 2.3
4.2
12.0 1.25 mm
TLK2.5-4 4.3 ~M4 13.0
TLK2.5-5 5.3 ~M5 8.5 14.0
TLK2.5-6 6.4 ~M6 9.5 16.0
TLK2.5-8 8.4 ~M8 13.0 20.0

4 mm2

~ 12 AWG

TLK4-4 4.3 ~M4 8 mm
8.5 3.0
5.0 17.0 70j đầu cos cosse cốt đồng ống bít loại dày chất lượng cao bấm nối dây điện 70mm thương nhãn hiệu maker brand t.lug t-lug tlug thái lan hts htl hrs hrl hos hol 70-8 70-10 70-12 70-14
TLK4-5 5.3 ~M5 9.5
TLK4-6 6.4 ~M6 10.0 19.0
TLK4-8 8.4 ~M8 13.0 22.0

6 mm2

~ 12-10 AWG

TLK6-4 4.3 ~M4 9 mm
10.0 3.5
6.5 20.0 2.4
TLK6-5 5.3 ~M5 21.0
TLK6-6 6.4 ~M6 12.0 1.9
TLK6-8 8.4 ~M8 15.0 23.0 1.5
TLK6-10 10.5 ~M10 17.0 25.0 1.3
TLK6-12 13.0 ~M12 19.0 28.0 1.2

10 mm2

~ 8 AWG

TLK10-4 4.3 ~M4 10 mm
12.0 4.6
 7.0
21.0 1.8 70j đầu cos cosse cốt đồng ống bít loại dày chất lượng cao bấm nối dây điện 70mm thương nhãn hiệu maker brand kss kai suh suh đài loan c cl 70-8 70-10 70-12
TLK10-5 5.3 ~M5 22.0
TLK10-6 6.4 ~M6
TLK10-8 8.4 ~M8 15.0 25.0 1.5
TLK10-10 10.5 ~M10 17.0 27.0 1.3
TLK10-12 13.0 ~M12 19.0 29.0 1.1

16 mm2

~ 6 AWG

TLK16-5 5.3 ~M5 13 mm
12.0 5.5
8.5 26.0 2.8
TLK16-6 6.4 ~M6 27.0
TLK16-8 8.4 ~M8 15.0 295.0 2.0
TLK16-10 10.5 ~M10 17.0 31.0 2.1
TLK16-12 13.0 ~M12 19.0 33.0 1.5

25 mm2

~ 14 AWG

TLK25-5 5.3 ~M5 15 mm
14.0 7.0
10.0 30.0
2.8 70j đầu cos cosse cốt đồng ống bít loại dày chất lượng cao bấm nối dây điện 70mm thương nhãn hiệu maker brand mhd mẫn hồ điệp tl sc scl 70-8 70-10 70-12
TLK25-6 6.4 ~M6
TLK25-8 8.4 ~M8 16.0 32.0 2.4
TLK25-10 10.5 ~M10 18.0 34.0 2.2
TLK25-12 13.0 ~M12 19.0 35.0 2.1
TLK25-14 15.0 ~M14 21.0 38.0 1.9

35 mm2

~ 2 AWG

TLK35-6 6.4 ~M6 17 mm
17.0
8.5
12.0 32.0 3.2
TLK35-8 8.4 ~M8 34.0
TLK35-10 10.5 ~M10 19.0 37.0 2.9
TLK35-12 13.0 ~M12 21.0 38.0 2.6
TLK35-14 15.0 ~M14 40.0
TLK35-16 17.0 ~M16 26.0 42.0 2.2

50 mm2

~ 1/0 AWG

TLK50-6 6.4 ~M6 19 mm