Dây điện chịu nhiệt độ cao 35mm 2 dây Amiang lõi Đồng mạ Niken, 3 lớp cách điện (Fiberglass braid + Mica wrapping + Fiberglass braid) 35.0MMSQ 800C

Call for Price

Dây điện chịu nhiệt độ cao 35mm 2 GN800 800C cho Lò nung nấu nóng chảy kim loại

 • Lõi dây Đồng mạ Niken
 • 3 lớp cách điện
  • (1) Fiberglass braid
  • (2) Mica wrapping
  • (3) Fiberglass braid

Trạng thái: Liên hệ báo giá

Description

Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy cho lò nung lõi đồng mạ Niken tiết diện 35mm 2 (35.0MMSQ 800C) với thiết kế 3 lớp cách điện (Fiberglass braid + Mica wrapping + Fiberglass braid), GN800 800C cho Lò nung nấu nóng chảy kim loại sắt thép đồng nhôm ngành nhiệt luyện.

dây chịu nhiệt cho lò nung; dây điện chịu nhiệt cho lò nung; dây chịu nhiệt cho lò nung duotech; dây amiang chịu nhiệt cho lò nung; dây amiang chịu nhiệt độ cao cho lò nung; dây amiang chịu nhiệt cho lò nung duotech; dây điện chống cháy cho lò nung; dây cáp điện chống cháy cho lò nung; dây điện chống cháy cho lò nung duotech; dây amiang chống cháy cho lò nung; dây điện amiang chống cháy cho lò nung; dây amiang chống cháy cho lò nung duotech; cáp chịu nhiệt độ cao lò nung; dây cáp chịu nhiệt độ cao lò nung; cáp chịu nhiệt độ cao lò nung duotech; dây chịu nhiệt chống cháy mica wrapping fiberglass braid 35mm2; dây chịu nhiệt chống cháy 35mm duotech; dây chịu nhiệt độ cao 35mm2 duotech; dây điện gn800 35mm duotech; dây chịu nhiệt 800c 35mm duotech; dây chịu nhiệt chống cháy amiang 35mm duotech; dây amiang chịu nhiệt 800 độ c 35mm duotech; dây cáp điện gn800 35mm duotech; dây điện gn800 3 lớp cách điện 35mm duotech; dây amiang lõi đồng mạ niken 3 lớp cách điện 35mm duotech; dây chịu nhiệt chống cháy gn800 35mm duotech; dây điện mica wrapping fiberglass braid 35mm duotech;

dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy cho Lò nung nấu nóng chảy kim loại sắt thép đồng nhôm ngành nhiệt luyện 1mm 2mm 4mm 6mm 10mm 16mm 25mm 35mm 50mm 70mm 95mm 600 800 1200 1300 1400 1500 1600 độ C

Cấu tạo của dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy cho lò nung 35mm 2 (35.0MMSQ 800C). Lõi dây bằng đồng mạ Niken 3 lớp cách điện GN800 chịu nhiệt lên đến 600 800 độ C

3 lớp cách điện gồm:

 • Lớp trong cùng:. Fiberglass braid. Hay còn gọi là lớp thủy tinh.
 • Lớp ở giữa:. Mica wrapping. Hay còn gọi là lớp Mica.
 • Lớp ngoài cùng:. Fiberglass braid. Hay còn gọi là lớp thủy tinh.

Lõi dây bằng Đồng mạ Niken

Tiết diện dây:. 35.0 mm2

Vỏ bọc màu:. Trắng (White)

Quy cách:. Cuộn 100m

Dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy gn800 1mm 2mm 4mm 6mm 10mm 16mm 25mm 35mm 50mm 70mm 95mm 2 dây Amiang lõi Đồng mạ Niken 3 lớp cách điện 1.0mmsq 800C

Dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy gn800 1mm 2mm 4mm 6mm 10mm 16mm 25mm 35mm 50mm 70mm 95mm 2 dây Amiang lõi Đồng mạ Niken 3 lớp cách điện 2.0mmsq 800C

Dây điện Amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 3 lớp cách điện gồm các size dây như sau:

1- Dây cáp điện chịu nhiệt độ cao chống cháy GN800 tiết diện 1.0 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cao lõi đồng mạ Niken 1mm2 cho Lò nấu nóng chảy kim loại sắt thép đồng nhôm ngành nhiệt luyện.

2- Dây cáp điện chịu nhiệt độ cao chống cháy GN800 tiết diện 2.0 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cao lõi đồng mạ Niken 2mm2 cho Lò nấu nóng chảy kim loại sắt thép đồng nhôm ngành nhiệt luyện.

3- Dây cáp điện chịu nhiệt độ cao chống cháy GN800 tiết diện 4.0 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ caolõi đồng mạ Niken 4mm2 cho Lò nấu nóng chảy kim loại sắt thép đồng nhôm ngành nhiệt luyện.

4- Dây cáp điện chịu nhiệt độ cao chống cháy GN800 tiết diện 6.0 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ caolõi đồng mạ Niken 6mm2 cho Lò nấu nóng chảy kim loại sắt thép đồng nhôm ngành nhiệt luyện.

5- Dây cáp điện chịu nhiệt độ cao chống cháy GN800 tiết diện 10 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cao lõi đồng mạ Niken 10mm2 cho Lò nấu nóng chảy kim loại sắt thép đồng nhôm ngành nhiệt luyện.

6- Dây cáp điện chịu nhiệt độ cao chống cháy GN800 tiết diện 16 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cao lõi đồng mạ Niken 16mm2 cho Lò nung nấu nóng chảy kim loại sắt thép đồng nhôm ngành nhiệt luyện.

7- Dây cáp điện chịu nhiệt độ cao chống cháy GN800 tiết diện 25 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cao lõi đồng mạ Niken 25mm2 cho Lò nấu nóng chảy kim loại sắt thép đồng nhôm ngành nhiệt luyện.

8- Dây cáp điện chịu nhiệt độ cao chống cháy GN800 tiết diện 35 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cao lõi đồng mạ Niken 35mm2 cho Lò nấu nóng chảy kim loại sắt thép đồng nhôm ngành nhiệt luyện.

9- Dây cáp điện chịu nhiệt độ cao chống cháy GN800 tiết diện 50 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cao lõi đồng mạ Niken 50mm2 cho Lò nấu nóng chảy kim loại sắt thép đồng nhôm ngành nhiệt luyện.

10- Dây cáp điện chịu nhiệt độ cao chống cháy GN800 tiết diện 70 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cao lõi đồng mạ Niken 70mm2 cho Lò nung nấu nóng chảy kim loại sắt thép đồng nhôm ngành nhiệt luyện.

11- Dây cáp điện chịu nhiệt độ cao chống cháy GN800 tiết diện 95 mm2. Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao lõi đồng mạ Niken 95mm2 cho Lò nấu nóng chảy kim loại sắt thép đồng nhôm ngành nhiệt luyện.

Xem thêm bài viết của chúng tôi về Dây Amiang chịu nhiệt 

dây điện chịu nhiệt; dây điện chịu nhiệt chống cháy; dây điện silicon chịu nhiệt; dây điện awg silicon dẻo chịu nhiệt; ống bọc dây điện chịu nhiệt; ống luồn dây điện chịu nhiệt; giá dây điện chịu nhiệt; bằng giá dây điện chịu nhiệt amiang; báo giá dây điện chịu nhiệt; dây điện chịu nhiệt cadivi; dây điện chịu nhiệt 500 độ; dây điện chịu nhiệt 4mm; dây điện chịu nhiệt amiang; dây điện chịu nhiệt amiang 2.5mm;

Ứng dụng dây cáp điện Amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy cho Lò nung nấu nóng chảy kim loại, gốm sứ, Máy móc thiết bị sản xuất ngành nhiệt luyện như:

 • Cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 600 800 1000 1200 độ C cho Lò nung điện.
 • Cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 600 800 1000 1200 độ C cho Lò nung điện trở.

 • Cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 600 800 1000 1200 độ C cho Lò nung gốm sứ.
 • Cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 600 800 1000 1200 độ C cho Lò nung đốt bốc, đốt tro.
 • Cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 600 800 1000 1200 độ C cho Lò nung nhiệt độ cao.
 • Cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 600 800 1000 1200 độ C cho Lò nung ống.

 • Cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 600 800 1000 1200 độ C cho Lò nung (ủ, hàn, tôi, ram vật liệu).
 • Cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 600 800 1000 1200 độ C cho Lò nung nấu nóng chảy kim loại: sắt thép, đồng nhôm…
 • Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 600 800 1000 1200 độ C… các lò nung nấu, máy móc gia nhiệt, vị trí tiếp xúc môi trường nhiệt độ cao.

Liên hệ DUOtech để Tư vấn sản phẩm dây cáp điện phù hợp với nhu cầu sử dụng:

 • Dây điện chịu nhiệt 180 độ C. Size dây:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 200 độ C. Size dây:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 260 độ C. Size dây:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 300 độ C. Size dây:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq. Dây chịu nhiệt cho lò nung.
 • Dây điện chịu nhiệt 350 độ C. Size dây:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 400 độ C. Size dây:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.

 • Dây điện chịu nhiệt 450 độ C. Size dây:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 500 độ C. Size dây:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 600 độ C. Size dây:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq. Dây amiang chống cháy cho lò nung.
 • Dây điện chịu nhiệt 800 độ C. Size dây:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 1000 độ C. Size dây:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 1200 độ C. Size dây:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
0/5 (0 Reviews)