Dây điện chịu nhiệt độ cao 70mm 2 dây Amiang lõi Đồng mạ Niken, 3 lớp cách điện (Fiberglass braid + Mica wrapping + Fiberglass braid) 70.0MMSQ 800C

Call for Price

Dây điện chịu nhiệt độ cao 70mm 2  GN800 cho lò nồi nung nấu gốm sứ sành men đất sét thủy tinh

 • Lõi dây Đồng mạ Niken
 • 3 lớp cách điện
  • (1) Fiberglass braid
  • (2) Mica wrapping
  • (3) Fiberglass braid

Trạng thái: Liên hệ báo giá

Description

Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy lõi đồng mạ Niken tiết diện 70mm 2 (70.0MMSQ 800C) với thiết kế 3 lớp cách điện GN800 cho lò nồi nung nấu nhiệt độ cao nabertherm ngành gốm sành sứ men đất sét thủy tinh 800 1000 1200 1300 1400 1500 1600 độ C độ C 1 2 4 6 10 16 25 35 50 70 95 mm2

dây điện chịu nhiệt lò nung; dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy cho lò nồi nung nấu nhiệt độ cao nabertherm ngành gốm sành sứ men đất sét thủy tinh 800 1000 1200 1300 1400 1500 1600 độ C độ C tiết diện 1 2 4 6 10 16 25 35 50 70 95 mm2; dây điện chịu nhiệt độ cao cho lò nung; dây điện cho lò nung gốm sứ; dây amiang cho lò nồi nung nấu gốm sứ; dây điện cho lò nung men sành; dây amiang cho lò nồi nung nấu men sành; dây điện cho lò nung đất sét; dây amiang cho lò nồi nung nấu đất sét; dây điện cho lò nung thủy tinh; dây amiang cho lò nung nấu thủy tinh; dây chịu nhiệt chống cháy gn800 70mm2; dây điện gn800 3 lớp cách điện 70mm; dây chịu nhiệt chống cháy gn800 3 lớp cách điện 70mm2; dây amiang lõi đồng mạ niken 3 lớp cách điện 70mm; dây amiang chịu nhiệt chống cháy lõi đồng mạ niken 3 lớp cách điện 70mm2; dây chịu nhiệt chống cháy gn800 70mm; dây chịu nhiệt chống cháy 800 độ c gn800 70mm2; dây điện mica wrapping fiberglass braid 70mm; dây chịu nhiệt chống cháy mica wrapping fiberglass braid 70mm2; dây chịu nhiệt chống cháy 70mm duotech

dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy cho lò nồi nung nấu nhiệt độ cao nabertherm ngành gốm sành sứ men đất sét thủy tinh 800 1000 1200 1300 1400 1500 1600 độ C độ C tiết diện 1 2 4 6 10 16 25 35 50 70 95 mm2

Cấu tạo của dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 70mm 2 (70.0MMSQ 800C) cho lò nồi nung nấu nhiệt độ cao nabertherm ngành gốm sành sứ men đất sét thủy tinh

3 lớp cách điện gồm:

 • Lớp trong cùng:. Fiberglass braid. Hay còn gọi là lớp thủy tinh.
 • Lớp ở giữa:. Mica wrapping. Hay còn gọi là lớp thủy tinh.
 • Lớp ngoài cùng:. Fiberglass braid. Hay còn gọi là lớp thủy tinh.

Lõi dây bằng Đồng mạ Niken

Tiết diện dây:. 70.0 mm2

Vỏ bọc màu trắng (White)

Quy cách:. Cuộn 100m

Dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy gn800 1mm 2mm 4mm 6mm 10mm 16mm 25mm 35mm 50mm 70mm 95mm 2 dây Amiang lõi Đồng mạ Niken 3 lớp cách điện 1.0mmsq 800C

Dây điện Amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 3 lớp cách điện gồm các size dây như sau:

1- Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao 1.0 mm2. Cáp điện 1mm 2 cho lò nồi nung nấu nhiệt độ cao nabertherm ngành gốm sành sứ men đất sét thủy tinh GN800 800 1000 1200 1300 1400 1500 1600 độ C.

2- Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao 2.0 mm2. Cáp điện 2mm 2 cho lò nồi nung nấu nhiệt độ cao nabertherm ngành gốm sành sứ men đất sét thủy tinh GN800 800 1000 1200 1300 1400 1500 1600 độ C.

3- Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao 4.0 mm2. Dây điện 4mm 2 cho lò nồi nung nấu nhiệt độ cao nabertherm ngành gốm sành sứ men đất sét thủy tinh GN800 800 1000 1200 1300 1400 1500 1600 độ C.

4- Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao 6.0 mm2. Cáp điện 6mm 2 cho lò nồi nung nấu nhiệt độ cao nabertherm ngành gốm sành sứ men đất sét thủy tinh GN800 800 1000 1200 1300 1400 1500 1600 độ C.

5- Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao 10 mm2. Dây điện 10mm 2 cho lò nồi nung nấu nhiệt độ cao nabertherm ngành gốm sành sứ men đất sét thủy tinh GN800 800 1000 1200 1300 1400 1500 1600 độ C.

6- Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao 16 mm2. Dây điện 16mm 2 cho lò nồi nung nấu nhiệt độ cao nabertherm ngành gốm sành sứ men đất sét thủy tinh GN800 800 1000 1200 1300 1400 1500 1600 độ C.

7- Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao 25 mm2. Cáp điện 25mm 2 cho lò nồi nung nấu nhiệt độ cao nabertherm ngành gốm sành sứ men đất sét thủy tinh GN800 800 1000 1200 1300 1400 1500 1600 độ C.

8- Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao 35 mm2. Dây điện 35mm 2 cho lò nồi nung nấu nhiệt độ cao nabertherm ngành gốm sành sứ men đất sét thủy tinh GN800 800 1000 1200 1300 1400 1500 1600 độ C.

9- Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao 50 mm2. Dây điện 50mm 2 cho lò nồi nung nấu nhiệt độ cao nabertherm ngành gốm sành sứ men đất sét thủy tinh GN800 800 1000 1200 1300 1400 1500 1600 độ C.

10- Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao 70 mm2. Cáp điện 70mm 2 cho lò nồi nung nấu nhiệt độ cao nabertherm ngành gốm sành sứ men đất sét thủy tinh GN800 800 1000 1200 1300 1400 1500 1600 độ C.

11- Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao 95 mm2. Cáp điện 95mm 2 cho lò nồi nung nấu nhiệt độ cao nabertherm ngành gốm sành sứ men đất sét thủy tinh GN800 800 1000 1200 1300 1400 1500 1600 độ C.

Xem thêm bài viết của chúng tôi về Dây Amiang chịu nhiệt 

dây điện chịu nhiệt; dây điện chịu nhiệt chống cháy; dây điện silicon chịu nhiệt; dây điện awg silicon dẻo chịu nhiệt; ống bọc dây điện chịu nhiệt; ống luồn dây điện chịu nhiệt; giá dây điện chịu nhiệt; bằng giá dây điện chịu nhiệt amiang; báo giá dây điện chịu nhiệt; dây điện chịu nhiệt cadivi; dây điện chịu nhiệt 500 độ; dây điện chịu nhiệt 4mm; dây điện chịu nhiệt amiang; dây điện chịu nhiệt amiang 2.5mm;

Ứng dụng dây cáp điện Amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy cho Lò nồi nung nấu nhiệt độ cao ngành gốm, sành sứ, đất sét thủy tinh như:

 • Cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 1200 1300 1400 1500 1600 độ C cho Lò nung đất sét;
 • Cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 1200 1300 1400 1500 1600 độ C cho Lò nung men;
 • Cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 1200 1300 1400 1500 1600 độ C cho Lò nung gốm sành sứ;
 • Cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 1200 1300 1400 1500 1600 độ C cho Lò nung gốm sứ Nabertherm 16 lít 45 lít 60 lít 70 lít 80 lít 100 lít 140 lít 160 lít 190 lít 220 lít;
 • Cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 1200 1300 1400 1500 1600 độ C cho Lò nung nóng chảy thủy tinh;
 • Cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 1200 1300 1400 1500 1600 độ C cho…các lò nung nấu, máy móc gia nhiệt, vị trí tiếp xúc môi trường nhiệt độ cao.

Liên hệ DUOtech để Tư vấn sản phẩm dây cáp điện phù hợp với nhu cầu sử dụng:

 • Dây điện chịu nhiệt 180 độ C. Size dây điện:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 200 độ C. Size dây điện:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 260 độ C. Size dây điện:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq. Dây điện chịu nhiệt lò nung.
 • Dây điện chịu nhiệt 300 độ C. Size dây điện:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 350 độ C. Size dây điện:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 400 độ C. Size dây điện:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 450 độ C. Size dây điện:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 500 độ C. Size dây điện:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq. Dây amiang cho lò nung nấu thủy tinh.
 • Dây điện chịu nhiệt 600 độ C. Size dây điện:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 800 độ C. Size dây điện:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 1000 độ C. Size dây điện:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 1200 độ C. Size dây điện:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
0/5 (0 Reviews)