Dây điện chịu nhiệt độ cao 50mm 2 dây Amiang lõi Đồng mạ Niken, 3 lớp cách điện (Fiberglass braid + Mica wrapping + Fiberglass braid) 50.0MMSQ 800C

Call for Price

Dây cáp điện Amiang chịu nhiệt độ cao 50mm 2 cho máy gia nhiệt ngành nhựa đùn ép thổi tạo hạt sấy nhựa

 • Lõi dây Đồng mạ Niken
 • 3 lớp cách điện
  • (1) Fiberglass braid
  • (2) Mica wrapping
  • (3) Fiberglass braid

Trạng thái: Liên hệ báo giá

Description

Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy cho máy gia nhiệt ngành nhựa lõi đồng mạ Niken tiết diện 50mm 2 (50.0MMSQ 800C) với thiết kế 3 lớp cách điện (Fiberglass braid + Mica wrapping + Fiberglass braid) GN800 600 800 1000 1200 độ C cho máy ép đùn thổi ống tấm thanh nẹp tạo hạt.

dây điện cho máy gia nhiệt; dây cáp chịu nhiệt cho máy gia nhiệt; dây amiang cho máy gia nhiệt; dây điện chịu nhiệt amiang cho máy gia nhiệt; dây điện cho máy ép nhựa; dây cáp chịu nhiệt cho máy ép nhựa; dây điện cho máy đùn nhựa; dây cáp chịu nhiệt cho máy đùn nhựa; dây điện cho máy thổi nhựa; dây cáp chịu nhiệt cho máy thổi nhựa; dây chịu nhiệt chống cháy mica wrapping fiberglass braid 50mm2; dây chịu nhiệt chống cháy 50mm duotech; dây chịu nhiệt độ cao 50mm2 duotech; dây điện gn800 50mm duotech; dây chịu nhiệt 800c 50mm duotech; dây chịu nhiệt chống cháy amiang 50mm duotech; dây amiang chịu nhiệt 800 độ c 50mm duotech; dây cáp điện gn800 50mm duotech; dây điện gn800 3 lớp cách điện 50mm duotech; dây amiang lõi đồng mạ niken 3 lớp cách điện 50mm duotech; dây chịu nhiệt chống cháy gn800 50mm duotech; dây điện mica wrapping fiberglass braid 50mm duotech;

dây điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy cho máy gia nhiệt máy ép máy đùn máy thổi nhựa 500 600 800 1000 1200 độ C tiết diện 1mm 2mm 4mm 6mm 10mm 16mm 25mm 35mm 50mm 70mm 95mm 2

Cấu tạo của dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy cho máy gia nhiệt ngành nhựa 50mm 2 (50.0MMSQ 800C)

3 lớp cách điện gồm:

 • Lớp trong cùng:. Fiberglass braid. Hay còn gọi là lớp thủy tinh.
 • Lớp ở giữa:. Mica wrapping. Hay còn gọi là lớp Mica.
 • Lớp ngoài cùng:. Fiberglass braid. Hay còn gọi là lớp thủy tinh.

Lõi dây bằng Đồng mạ Niken

Tiết diện dây:. 50.0 mm2

Vỏ bọc:. Màu trắng (White)

Quy cách:. Cuộn 100m

Dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy gn800 1mm 2mm 4mm 6mm 10mm 16mm 25mm 35mm 50mm 70mm 95mm 2 dây Amiang lõi Đồng mạ Niken 3 lớp cách điện 1.0mmsq 800C

Dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy gn800 1mm 2mm 4mm 6mm2 10mm 16mm 25mm 35mm 50mm 70mm 95mm 2 dây Amiang lõi Đồng mạ Niken 3 lớp cách điện 1.0mmsq 800C  cho máy đùn ép thổi trộn sấy tấm thanh nẹp nhựa.

Dây điện Amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 3 lớp cách điện gồm các size dây như sau:

1- Dây điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy. Dây cáp GN800 tiết diện 1.0 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cho máy ngành nhựa ép đùn thổi sấy tạo hạt nhựa lõi đồng mạ Niken 1mm2 GN800 800C 800 độ C.

2- Dây điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy. Dây cáp GN800 tiết diện 2.0 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cao cho máy ép đùn thổi sấy tạo hạt nhựa lõi đồng mạ Niken 2mm2 GN800 800C 800 độ C.

3- Dây điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy. Dây cáp GN800 tiết diện 4.0 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cho máy gia nhiệt ép đùn thổi sấy tạo hạt nhựa lõi đồng mạ Niken 4mm2 GN800 800C 800 độ C.

4- Dây điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy. Dây cáp GN800 tiết diện 6.0 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cao cho máy ép đùn thổi sấy tạo hạt lõi đồng mạ Niken 6mm2 GN800 800C 800 độ C.

5- Dây điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy. Dây cáp GN800 tiết diện 10 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cao cho máy ngành nhựa ép đùn thổi sấy tạo hạt nhựa lõi đồng mạ Niken 10mm2 GN800 800C 800 độ C.

6- Dây điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy. Dây cáp GN800 tiết diện 16 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cho máy ép đùn thổi sấy tạo hạt lõi đồng mạ Niken 16mm2 GN800 800C 800 độ C.

7- Dây điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy. Dây cáp GN800 tiết diện 25 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cao cho máy ép đùn thổi sấy tạo hạt nhựa lõi đồng mạ Niken 25mm2 GN800 800C 800 độ C.

8- Dây điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy. Dây cáp GN800 tiết diện 35 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cho máy ép đùn thổi sấy tạo hạt nhựa lõi đồng mạ Niken 35mm2 GN800 800C 800 độ C.

9- Dây điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy. Dây cáp GN800 tiết diện 50 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cao cho máy ngành nhựa ép đùn thổi sấy tạo hạt lõi đồng mạ Niken 50mm2 GN800 800C 800 độ C.

10- Dây điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy. Dây cáp GN800 tiết diện 70 mm2. Dây điện amiang chịu nhiệt độ cho máy ép đùn thổi sấy tạo hạt nhựa lõi đồng mạ Niken 70mm2 GN800 800C 800 độ C.

11- Dây điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy. Dây cáp GN800 tiết diện 95 mm2. Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao cho máy gia nhiệt ép đùn thổi sấy tạo hạt lõi đồng mạ Niken 95mm2 GN800 800C 800 độ C.

Xem thêm bài viết của chúng tôi về Dây Amiang chịu nhiệt 

dây điện chịu nhiệt; dây điện chịu nhiệt chống cháy; dây điện silicon chịu nhiệt; dây điện awg silicon dẻo chịu nhiệt; ống bọc dây điện chịu nhiệt; ống luồn dây điện chịu nhiệt; giá dây điện chịu nhiệt; bằng giá dây điện chịu nhiệt amiang; báo giá dây điện chịu nhiệt; dây điện chịu nhiệt cadivi; dây điện chịu nhiệt 500 độ; dây điện chịu nhiệt 4mm; dây điện chịu nhiệt amiang; dây điện chịu nhiệt amiang 2.5mm;

Ứng dụng dây cáp điện Amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy cho Máy móc, nhà máy sản xuất ngành nhưa như:

 • Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy GN500 GN600 GN800 GN1000 GN1200 cho Máy đùn ống nhựa dây điện gn800 6mm
 • Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy GN500 GN600 GN800 GN1000 GN1200 cho Máy đùn tấm
 • Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy GN500 GN600 GN800 GN1000 GN1200 cho Máy đùn thanh nẹp
 • Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy GN500 GN600 GN800 GN1000 GN1200 cho Máy ép nhựa

 • Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy GN500 GN600 GN800 GN1000 GN1200 cho Máy thổi nhựa
 • Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy GN500 GN600 GN800 GN1000 GN1200 cho Máy đùn thổi
 • Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy GN500 GN600 GN800 GN1000 GN1200 cho Máy ép thổi

 • Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy GN500 GN600 GN800 GN1000 GN1200 cho Máy tạo hạt
 • Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy GN500 GN600 GN800 GN1000 GN1200 cho Máy trộn và sấy hạt
 • Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy cho các máy gia nhiệt, vị trí tiếp xúc môi trường nhiệt độ cao

Liên hệ DUOtech để Tư vấn sản phẩm dây cáp điện phù hợp với nhu cầu sử dụng:

 • Dây điện amiang chịu nhiệt 180 độ C. Size dây từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq. Dây điện cho máy gia nhiệt.
 • Dây điện amiang chịu nhiệt 200 độ C. Size dây từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện amiang chịu nhiệt 260 độ C. Size dây từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện amiang chịu nhiệt 300 độ C. Size dây từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện amiang chịu nhiệt 350 độ C. Size dây từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện amiang chịu nhiệt 400 độ C. Size dây từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq. Dây amiang cho máy gia nhiệt.
 • Dây điện amiang chịu nhiệt 450 độ C. Size dây từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện amiang chịu nhiệt 500 độ C. Size dây từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện amiang chịu nhiệt 600 độ C. Size dây từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện amiang chịu nhiệt 800 độ C. Size dây từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện amiang chịu nhiệt 1000 độ C. Size dây từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện amiang chịu nhiệt 1200 độ C. Size dây từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq. Dây điện chịu nhiệt amiang cho máy gia nhiệt.
0/5 (0 Reviews)
Go to Top