Dây điện chịu nhiệt độ cao 4mm 2 dây Amiang lõi Đồng mạ Niken, 3 lớp cách điện (Fiberglass braid + Mica wrapping + Fiberglass braid) 4.0MMSQ 800C

Call for Price

Dây điện chịu nhiệt độ cao 4mm 2 GN800 800C cho lò nung ngành gốm, sành sứ, thủy tinh

 • Lõi dây Đồng mạ Niken
 • 3 lớp cách điện
  • (1) Fiberglass braid
  • (2) Mica wrapping
  • (3) Fiberglass braid

Trạng thái: Liên hệ báo giá

Description

Dây điện chịu nhiệt chống cháy Amiang lõi đồng mạ Niken tiết diện 4mm 2 (4.0MMSQ 800C) hay còn gọi dây cáp điện chịu nhiệt độ cao với thiết kế 3 lớp cách điện (Fiberglass braid + Mica wrapping + Fiberglass braid), dây có thể chịu nhiệt lên đến 600 800 độ C GN800 800C .

dây điện chịu nhiệt độ cao 1mm 2mm 4mm 6mm 10mm 16mm 25mm 35mm 50mm 70mm 95mm 2 dây amiang lõi đồng mạ niken 3 lớp cách điện gn800 4.0mmsq 800c dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy cho lò nung nhiệt độ cao ngành gốm, sành sứ, thủy tinh, lò nung đất sét, lò nung men, lò nung gốm sành sứ, lò nung gốm sứ nabertherm 16 lít 45 lít 60 lít 70 lít 80 lít 100 lít 140 lít 160 lít 190 lít, lò nung nóng chảy thủy tinh 220 lít 1200 1300 1400 1500 1600 độ c, các lò nung nấu, máy móc gia nhiệt, vị trí tiếp xúc môi trường nhiệt độ cao.; dây chịu nhiệt chống cháy 4mm; dây amiang chịu nhiệt 4mm2; dây chịu nhiệt độ cao 4mm2; dây chịu nhiệt độ cao 4mm 2; dây điện gn800 4mm; dây điện gn800 4mm2; dây chịu nhiệt 800c 4mm; dây chịu nhiệt 800c 4mm2; dây chịu nhiệt chống cháy amiang 4mm; dây chịu nhiệt chống cháy amiang 4mm2; dây amiang chịu nhiệt 800 độ c 4mm; dây amiang chịu nhiệt chống cháy 800 độ c 4mm2; dây cáp điện gn800 4mm; dây chịu nhiệt chống cháy gn800 4mm2; dây điện gn800 3 lớp cách điện 4mm; dây chịu nhiệt chống cháy gn800 3 lớp cách điện 4mm2; dây amiang lõi đồng mạ niken 3 lớp cách điện 4mm;

dây điện chịu nhiệt độ cao 1mm 2mm 4mm2 6mm 10mm 16mm 25mm 35mm 50mm 70mm 95mm 2 dây amiang lõi đồng mạ niken 3 lớp cách điện gn800 4.0mmsq 800c dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy cho lò nung nhiệt độ cao ngành gốm, sành sứ, thủy tinh.

Cấu tạo của dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy 4mm 2 (4.0MMSQ 800C). Hay còn gọi dây Amiang đồng mạ Niken 3 lớp cách điện GN800 chịu nhiệt lên đến 600 800 độ C

3 lớp cách điện gồm:

 • Lớp trong cùng:. Fiberglass braid
 • Lớp ở giữa:. Mica wrapping
 • Lớp ngoài cùng:. Fiberglass braid

Lõi dây bằng Đồng mạ Niken

Tiết diện dây:. 4.0 mm2

Vỏ bọc màu trắng (White)

Quy cách:. cuộn 100m

Dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy gn800 1mm 2mm 4mm 6mm 10mm 16mm 25mm 35mm 50mm 70mm 95mm 2 dây Amiang lõi Đồng mạ Niken 3 lớp cách điện 1.0mmsq 800C

Dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy gn800 1mm 2mm 4mm2 6mm 10mm 16mm 25mm 35mm 50mm 70mm 95mm 2 dây Amiang lõi Đồng mạ Niken 3 lớp cách điện 4.0mmsq 800C

Dây điện Amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 3 lớp cách điện gồm các size dây như sau:

1- Dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy GN800 tiết diện 1.0 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cao lõi đồng mạ Niken 1mm2 GN800 800C 800 độ C.

2- Dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy GN800 tiết diện 2.0 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cao lõi đồng mạ Niken 2mm2 GN800 800C 800 độ C.

3- Dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy GN800 tiết diện 4.0 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ caolõi đồng mạ Niken 4mm2 GN800 800C 800 độ C.

4- Dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy GN800 tiết diện 6.0 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ caolõi đồng mạ Niken 6mm2 GN800 800C 800 độ C.

5- Dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy GN800 tiết diện 10 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cao lõi đồng mạ Niken 10mm2 GN800 800C 800 độ C.

6- Dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy GN800 tiết diện 16 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cao lõi đồng mạ Niken 16mm2 GN800 800C 800 độ C.

7- Dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy GN800 tiết diện 25 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cao lõi đồng mạ Niken 25mm2 GN800 800C 800 độ C.

8- Dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy GN800 tiết diện 35 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cao lõi đồng mạ Niken 35mm2 GN800 800C 800 độ C.

9- Dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy GN800 tiết diện 50 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cao lõi đồng mạ Niken 50mm2 GN800 800C 800 độ C.

10- Dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy GN800 tiết diện 70 mm2. Dây amiang chịu nhiệt độ cao lõi đồng mạ Niken 70mm2 GN800 800C 800 độ C.

11- Dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy GN800 tiết diện 95 mm2. Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao lõi đồng mạ Niken 95mm2 GN800 800C 800 độ C.

Xem thêm bài viết của chúng tôi về Dây Amiang chịu nhiệt 

dây điện chịu nhiệt; dây điện chịu nhiệt chống cháy; dây điện silicon chịu nhiệt; dây điện awg silicon dẻo chịu nhiệt; ống bọc dây điện chịu nhiệt; ống luồn dây điện chịu nhiệt; giá dây điện chịu nhiệt; bằng giá dây điện chịu nhiệt amiang; báo giá dây điện chịu nhiệt; dây điện chịu nhiệt cadivi; dây điện chịu nhiệt 500 độ; dây điện chịu nhiệt 4mm; dây điện chịu nhiệt amiang; dây điện chịu nhiệt amiang 2.5mm;

Ứng dụng dây cáp điện Amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy cho Lò nung nhiệt độ cao ngành gốm, sành sứ, thủy tinh như:

 • Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 1200 1300 1400 1500 1600 độ C cho Lò nung đất sét;
 • Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 1200 1300 1400 1500 1600 độ C cho Lò nung men;
 • Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 1200 1300 1400 1500 1600 độ C cho Lò nung gốm sành sứ;
 • Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 1200 1300 1400 1500 1600 độ C cho Lò nung gốm sứ Nabertherm 16 lít 45 lít 60 lít 70 lít 80 lít 100 lít 140 lít 160 lít 190 lít 220 lít;
 • Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 1200 1300 1400 1500 1600 độ C cho Lò nung nóng chảy thủy tinh;
 • Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 1200 1300 1400 1500 1600 độ C cho…các lò nung nấu, máy móc gia nhiệt, vị trí tiếp xúc môi trường nhiệt độ cao.

Liên hệ DUOtech để Tư vấn sản phẩm dây cáp điện phù hợp với nhu cầu sử dụng:

 • Dây điện chịu nhiệt 180 độ C. Size dây từ 1.0mmsq tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 200 độ C. Size dây từ 1.0mmsq tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 260 độ C. Size dây từ 1.0mmsq tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 300 độ C. Size dây từ 1.0mmsq tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 350 độ C. Size dây từ 1.0mmsq tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 400 độ C. Size dây từ 1.0mmsq tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 450 độ C. Size dây từ 1.0mmsq tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 500 độ C. Size dây từ 1.0mmsq tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 600 độ C. Size dây từ 1.0mmsq tới 95mmsq. dây điện gn800 4mm
 • Dây điện chịu nhiệt 800 độ C. Size dây từ 1.0mmsq tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 1000 độ C. Size dây từ 1.0mmsq tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 1200 độ C. Size dây từ 1.0mmsq tới 95mmsq. dây chịu nhiệt chống cháy amiang 4mm
0/5 (0 Reviews)