Đầu cốt (cos, cosse, cose) điện bằng đồng đuôi dài 1 2 lỗ bắt vít bấm nối dây điện tiết diện 10mm2 16mm2 25mm2 35mm2 50mm2 70mm2 95mm2 120mm2 150mm2 185mm2 240mm2 300mm2 400mm2 500mm2.