Đầu cốt đồng đuôi dài 1 lỗ dây 16mm2 – Đầu cos SC 16-8 16-10 16-12 ống bít

Call for Price

Mã sản phẩm  :  Đầu cos đồng đuôi dài 16-8 16-10 16-12

Hãng sản xuất : Việt Nam

Kích thước dây: 16 mm2

Đường kính lỗ bắt ốc vít: M8 M10 M12

Trạng thái        : Còn hàng

Description

Liên hệ DUOTECH để tư vấn báo giá khi cần mua đầu cốt đồng đuôi dài 1 lỗ dây cáp tiết diện 16mm2, đầu cos ống bít 16mm 16-8 16-10 16-12 bấm nối dây điện bằng đồng 99%, bên ngoài mạ thiếc chống Oxy hóa.

đầu cốt đuôi dài 16mm2; đầu cốt đồng đuôi dài 16mm2; đầu cos 16-8; đầu cos sc m scl 16-8; đầu cos 16-10; đầu cos sc m scl 16-10; đầu cos 16-12; đầu cos sc m scl 16-12; đầu cos ống bít 16mm; đầu cos sc m scl ống bít 16mm; đầu cos bấm nối dây điện; đầu cốt đồng bấm nối dây điện; đầu cos sc16-8; đầu cosse sc16-8; đầu cos sc16-10; đầu cosse sc16-10; đầu cos sc16-12; đầu cosse sc16-12; đầu cos scl16-8; đầu cosse scl16-8; đầu cos scl16-10; đầu cosse scl16-10; đầu cos scl16-12; đầu cosse scl16-12; đầu cos m16-8; đầu cosse m16-8; đầu cos m16-10; đầu cosse m16-10; đầu cos m16-12; đầu cosse m16-12; đầu cos 4d 16-8; đầu cosse 4d 16-8; đầu cos 4d 16-10; đầu cosse 4d 16-10; đầu cos 4d 16-12; đầu cosse 4d 16-12;

Đầu cốt đồng đuôi dài 1 lỗ dây 16mm2 – Đầu cos SC 16-8 16-10 16-12 ống bít

Đầu cốt đồng đuôi dài 16mm2 1 lỗ bắt vít dạng ống bít gồm các mã hàng:

  • Đầu cos 16-8
  • Đầu cos 16-10
  • Đầu cos 16-12

Bảng vẽ và thông số kỹ thuật đầu cốt (cos, cosse) đồng đuôi dài cho dây cáp điện từ 16mm2 đến 400mm2

duotech

Loại đầu cốt Thông số Kích thước – (mm) Lỗ Bắt Vít (mm)
D d1 L L1 T W ø Đầu cốt đồng đuôi dài 1 lỗ dây 10mm cốt ống bít cos M10-8 M10-10 SCL10-8 SCL10-10, đầu cosse bấm nối dây điện 10mm2 SC M SCL 10-8 10-10 10-12; dau cose 4D 10 M-10

Đầu cốt dài 1 lỗ cho dây 16 mm2

7.00 5.80 45.50 24.00 0.60 12.00 6.60 Đầu cốt đồng đuôi dài 1 lỗ dây 16mm cốt ống bít cos M16-8 M16-10 SCL16-8 SCL16-10, đầu cosse bấm nối dây điện 16mm2 SC M SCL 16-8 16-10 16-12; dau cose 4D 16 M-16

Đầu cốt dài 1 lỗ cho dây 25 mm2

9.00 7.60 48.23 25.00 1.40 13.40 8.60 Đầu cốt đồng đuôi dài 1 lỗ dây 25mm cốt ống bít cos M25-8 M25-10 SCL25-8 SCL25-10, đầu cosse bấm nối dây điện 25mm2 SC M SCL 25-8 25-10 25-12; dau cose 4D 25 M-25

Đầu cốt dài 1 lỗ cho dây 35 mm2

10.00 8.20 55.94 30.00 1.60 15.70 8.60 Đầu cốt đồng đuôi dài 1 lỗ dây 35mm cốt ống bít cos M35-8 M35-10 SCL35-8 SCL35-10, đầu cosse bấm nối dây điện 35mm2 SC M SCL 35-8 35-10 35-12; dau cose 4D 35 M-35

Đầu cốt dài 1 lỗ cho dây 50 mm2

12.00 10.00 69.30 37.20 1.00 17.80 8.60 Đầu cốt đồng đuôi dài 1 lỗ dây 50mm cốt ống bít cos M50-8 M50-10 SCL50-8 SCL50-10, đầu cosse bấm nối dây điện 50mm2 SC M SCL 50-8 50-10 50-12; dau cose 4D 50 M-50

Đầu cốt dài 1 lỗ cho dây 70 mm2

14.00 11.80 76.50 40.00 2.20 20.70 12.40 Đầu cốt đồng đuôi dài 1 lỗ dây 70mm cốt ống bít cos M70-8 M70-10 SCL70-8 SCL70-10, đầu cosse bấm nối dây điện 70mm2 SC M SCL 70-8 70-10 70-12; dau cose 4D 70 M-70

Đầu cốt dài 1 lỗ cho dây 95 mm2

16.00 13.40 8`3.51 43.00 2.60 24.00 12.40 Đầu cốt đồng đuôi dài 1 lỗ dây 95mm cốt ống bít cos M95-10 M95-12 M95-14 SCL95-10 SCL95-12 SCL95-14, đầu cosse bấm nối dây điện 95mm2 SC M SCL 95-8 95-10 95-12 95-14; dau cose 4D 95 M-95

Đầu cốt dài 1 lỗ cho dây 120 mm2

18.00 15.00 91.33 45.00 3.00 27.84 14.50 Đầu cốt đồng đuôi dài 1 lỗ dây 120mm cốt ống bít cos M120-10 M120-12 M120-14 SCL120-10 SCL120-12 SCL120-14, đầu cosse bấm nối dây điện 120mm2 SC M SCL 120-10 120-12 120-14; dau cose 4D 120 M-120

Đầu cốt dài 1 lỗ cho dây 150 mm2

20.00 16.80 98.14 48.00 3.20 31.00 14.50 Đầu cốt đồng đuôi dài 1 lỗ dây 150mm cốt ống bít cos M150-12 M150-14 M150-16 SCL150-12 SCL150-14 SCL150-16, đầu cosse bấm nối dây điện 150mm2 SC M SCL 150-12 150-14 150-16; dau cose 4D 150 M-150

Đầu cốt dài 1 lỗ cho dây 185 mm2

22.50 19.30 104.15 50.00 3.20 33.00 16.40 Đầu cốt đồng đuôi dài 1 lỗ dây 185mm cốt ống bít cos M185-12 M185-14 M185-16 SCL185-12 SCL185-14 SCL185-16, đầu cosse bấm nối dây điện 185mm2 SC M SCL 185-12 185-14 185-16; dau cose 4D 185 M-185

Đầu cốt dài 1 lỗ cho dây 240 mm2

25.00 21.00 111.63 55.00 3.80 38.00 16.40 Đầu cốt đồng đuôi dài 1 lỗ dây 240mm cốt ống bít cos M240-12 M240-14 M240-16 SCL240-12 SCL240-14 SCL240-16, đầu cosse bấm nối dây điện 240mm2 SC M SCL 240-12 240-14 240-16; dau cose 4D 240 M-240

Đầu cốt dài 1 lỗ cho dây 300 mm2

29.00 24.60 125.00 67.00 4.20 42.50 16.40 Đầu cốt đồng đuôi dài 1 lỗ dây 300mm cốt ống bít cos M300-12 M300-14 M300-16 SCL300-12 SCL300-14 SCL300-16, đầu cosse bấm nối dây điện 300mm2 SC M SCL 300-12 300-14 300-16; dau cose 4D 300 M-300

Đầu cốt dài 1 lỗ cho dây 400 mm2

33.00 27.80 144.34 75.00 5.20 50.00 20.34 Đầu cốt đồng đuôi dài 1 lỗ dây 400mm cốt ống bít cos M400-12 M400-14 M400-16 SCL400-12 SCL400-14 SCL400-16, đầu cosse bấm nối dây điện 400mm2 SC M SCL 400-12 400-14 400-16; dau cose 4D 400 M-400

Lưu ý: Vui lòng liên hệ chúng tôi để cập nhật mới nhất thông số kích thước sản phẩm

Xem thêm các loại đầu cos bít đuôi dài phổ biến trên thị trường gồm TẠI ĐÂY:

  • Đầu cos bít dài 1 lỗ bắt vít;
  • Đầu cos bít dài 2 lỗ bắt vít;
  • Đầu cos bít  dài và dày 1, 2 lỗ bắt vít;
đầu cos sc dài; đầu cos sc dày; đầu cốt sc loại dài và dày 2 lỗ; đầu cốt sc dài 2 lỗ; đầu cosse dài 2 lỗ; đầu cốt sc dài loại dày; đầu cosse dài loại dày; đầu cốt sc dài và dày; đầu cosse dài và dày; đầu cốt dài dày; đầu cốt dài dày 4d; 16mm2 25mm2 35mm2 50mm2 70mm2 95mm2 120mm2 150mm2 185mm2 240mm2 300mm2 400mm2 500mm2; đầu cốt dài sc 16mm2 đầu cốt dài sc 25mm2 đầu cốt dài sc 35mm2 đầu cốt dài sc 50mm2 đầu cốt dài sc 70mm2 đầu cốt dài sc 95mm2 đầu cốt dài sc 120mm2 đầu cốt dài sc 150mm2 đầu cốt dài sc 185mm2 đầu cốt dài sc 240mm2 đầu cốt dài sc 300mm2 đầu cốt dài sc 400mm2; đầu cốt đồng loại dài m16 m25 m35 m50 m70 m90 m120 m150 m185 m240 m300 m400 m500
0/5 (0 Reviews)