Đầu cos đồng ống bít đuôi dài 2 lỗ bắt vít, SC 35-8 35-10 35-12 dây cáp điện 35mm2

Call for Price

Mã sản phẩm:  Đầu cos đồng 2 lỗ bắt vít, đuôi dài 35-8 35-10 35-12

Hãng sản xuất: Việt Nam

Kích thước dây: 35 mm2

Đường kính lỗ bắt ốc vít: M8 M10 M12

Trạng thái: Còn hàng

Description

Liên hệ DUOTECH để tư vấn báo giá khi cần mua đầu cos đồng ống bít 2 lỗ bắt vít (đuôi dài) dây cáp tiết diện 35mm2, đầu cos bít SC 35mm 35-8 35-10 35-12 đầu bấm nối dây điện bằng đồng 99%, bên ngoài mạ thiếc chống Oxy hóa.

đầu cos đồng ống bít 35mm2; đầu cos đồng ống bít 2 lỗ 35mm2; đầu cos 2 lỗ 35-8; đầu cos 2 lỗ nf vf tmp sm ttl 35-8; đầu cos 2 lỗ 35-10; đầu cos 2 lỗ nf vf tmp sm ttl 35-10; đầu cos 2 lỗ 35-12; đầu cos 2 lỗ nf vf tmp sm ttl 35-12; đầu cos 35mm 2 lỗ bắt vít; đầu cos 4d 35mm 2 lỗ bắt vít; dau cos dong ong bit 35mm2; dau cos dong ong bit 2 lo 35mm2; dau cos 2 lo 35-8; dau cos 2 lo nf vf tmp sm ttl 35-8; dau cos 2 lo 35-10; dau cos 2 lo nf vf tmp sm ttl 35-10; dau cos 2 lo 35-12; dau cos 2 lo nf vf tmp sm ttl 35-12; đầu cos bấm nối dây điện; đầu cốt đồng bấm nối dây điện; đầu cos 35-8; đầu cosse sc 35-8; đầu cos 35-10; đầu cosse sc 35-10; đầu cos 35-12; đầu cosse sc 35-12; đầu cos sm35-8; đầu cosse sm 35-8; đầu cos sm35-10; đầu cosse sm 35-10; đầu cos sm35-12; đầu cosse sm 35-12; đầu cos ttl35-8; đầu cosse ttl 35-8; đầu cos ttl35-10; đầu cosse ttl 35-10; đầu cos ttl35-12; đầu cosse ttl 35-12; đầu cos tmp 35-8; đầu cos tmp hf35-8; đầu cos tmp 35-10; đầu cos tmp hf35-10; đầu cos tmp 35-12; đầu cos tmp hf35-12; đầu cos nf35-8; đầu cos vf35-8; đầu cos nf35-10; đầu cos vf35-10; đầu cos nf35-12; đầu cos vf35-12; đầu cos cấp ngầm vt35 35mm2; đầu cos cấp ngầm m35 35mm2; đầu cos m35-2; đầu cos 4d 35-2;

Dau cos dong ong bit duoi dai 2 lo bat vit, SC 35-8 35-10 35-12 day cap dien 35mm2

Đầu cos đồng ống bít 35mm2 (35mm) đuôi dài thiết kế 2 lỗ bắt vít gồm các mã hàng:

Bảng vẽ và thông số kỹ thuật đầu cốt (cos, cosse) đồng đuôi dài 2 lỗ bắt vít cho dây cáp điện từ 16mm2 đến 400mm2

đầu cos sc dài; đầu cos sc dày; đầu cốt sc loại dài và dày 2 lỗ; đầu cốt sc dài 2 lỗ; đầu cosse dài 2 lỗ; đầu cốt sc dài loại dày; đầu cosse dài loại dày; đầu cốt sc dài và dày; đầu cosse dài và dày; đầu cốt dài dày; đầu cốt dài dày 4d; 16mm2 25mm2 35mm2 50mm2 70mm2 95mm2 120mm2 150mm2 185mm2 240mm2 300mm2 400mm2 500mm2; đầu cốt dài sc 16mm2 đầu cốt dài sc 25mm2 đầu cốt dài sc 35mm2 đầu cốt dài sc 50mm2 đầu cốt dài sc 70mm2 đầu cốt dài sc 95mm2 đầu cốt dài sc 120mm2 đầu cốt dài sc 150mm2 đầu cốt dài sc 185mm2 đầu cốt dài sc 240mm2 đầu cốt dài sc 300mm2 đầu cốt dài sc 400mm2; đầu cốt dài 2 lỗ 4d 16-2; đầu cốt dài 2 lỗ 4d; 25-2 đầu cốt dài 2 lỗ 4d 35-2; đầu cốt dài 2 lỗ 4d 50-2; đầu cốt dài 2 lỗ 4d 70-2; đầu cốt dài 2 lỗ 4d 95-2; đầu cốt dài 2 lỗ 4d 120-2; đầu cốt dài 2 lỗ 4d 150-2; đầu cốt dài 2 lỗ 4d 185-2; đầu cốt dài 2 lỗ 4d 240-2; đầu cốt dài 2 lỗ 4d 300-2; đầu cốt dài 2 lỗ 4d 400-2; đầu cốt dài 2 lỗ 500-2; duotech; duogroup; duo tech; duo group; công ty tnhh kỹ thuật duo; công ty duo; cong ty duo; cong ty tnhh ky thuat duo; duo technology company limited; duotech vietnam; duotech.vn; duogroup.vn; duo channel; duo new; v-terminal; v-terminals; v terminals viet nam việt nam vietnam; k.s terminals; kst; k.s.t; k.s.; ks đài loan; dai loan taiwan; ksternimals; ksternimal; terminal; jeesoon; kss; t-lug; t.lug; tlug thái lan; thai lan thailan;

đầu cos SC dài loại dày – Đầu cốt cosse điện bằng đồng 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 mm2 đầu cos 35mm 2 lỗ bắt vít.

Lưu ý: Vui lòng liên hệ chúng tôi để cập nhật mới nhất thông số kích thước sản phẩm đầu cos đồng 2 lỗ bắt vít.

Loại đầu cốt Thông số Kích thước (mm) Lỗ Bắt Vít (mm)
D d1 L L1 L2 T W ø

Đầu cốt dài 2 lỗ cho dây 16 mm2

7.35 5.40 67.50 24.00 22.00 1.70 13.50 6.60 đầu cos đồng ống bít đuôi dài 2 lỗ dây 16mm cốt ống bít cos sm16-8 sm16-10 ttl16-8 ttl16-10, đầu cosse bấm nối dây điện 16mm2 tamepco mhd sc nf vf tmp sm ttl 16-8 16-10 16-12; dau cose 4d 16-2, m 16-2 cáp ngầm nf16-8 nf16-10 nf10-12 vf16-8 vf16-10 vf10-12.

Đầu cốt dài 2 lỗ cho dây 25 mm2

8.90 6.80 70.23 25.00 22.00 2.00 13.50 8.60 đầu cos đồng ống bít đuôi dài 2 lỗ dây 25mm cốt ống bít cos sm25-8 sm25-10 ttl25-8 ttl25-10, đầu cosse bấm nối dây điện 25mm2 tamepco mhd sc nf vf tmp sm ttl 25-8 25-10 25-12; dau cose 4d 25-2, m 25-2 cáp ngầm nf25-8 nf25-10 nf25-12 vf25-8 vf25-10 vf25-12.

Đầu cốt dài 2 lỗ cho dây 35 mm2

10.60 8.20 79.84 30.00 24.00 2.50 14.70 8.60 đầu cos đồng ống bít đuôi dài 2 lỗ dây 35mm cốt ống bít cos sm35-8 sm35-10 ttl35-8 ttl35-10, đầu cosse bấm nối dây điện 35mm2 tamepco mhd sc nf vf tmp sm ttl 35-8 35-10 35-12; dau cose 4d 35-2, m 35-2 cáp ngầm nf35-8 nf35-10 nf35-12 vf35-8 vf35-10 vf35-12.

Đầu cốt dài 2 lỗ cho dây 50 mm2

12.80 10.00 92.95 35.00 24.17 2.70 18.50 8.60 đầu cos đồng ống bít đuôi dài 2 lỗ dây 50mm cốt ống bít cos sm50-8 sm50-10 ttl50-8 ttl50-10, đầu cosse bấm nối dây điện 50mm2 tamepco mhd sc nf vf tmp sm ttl 50-8 50-10 50-12; dau cose 4d 50-2, m 50-2 cáp ngầm nf50-8 nf50-10 nf50-12 vf50-8 vf50-10 vf50-12.

Đầu cốt dài 2 lỗ cho dây 70 mm2

14.70 11.20 101.55 40.00 25.07 3.00 22.80 12.40 đầu cos đồng ống bít đuôi dài 2 lỗ dây 70mm cốt ống bít cos sm70-8 sm70-10 ttl70-8 ttl70-10, đầu cosse bấm nối dây điện 70mm2 tamepco mhd sc nf vf tmp sm ttl 70-8 70-10 70-12; dau cose 4d 70-2, m 70-2 cáp ngầm nf70-8 nf70-10 nf70-12 vf70-8 vf70-10 vf70-12.

Đầu cốt dài 2 lỗ cho dây 95 mm2

17.40 13.50 108.70 52.00 24.89 3.10 25.70 12.40 đầu cos đồng ống bít đuôi dài 2 lỗ dây 95mm cốt ống bít cos sm95-10 sm95-12 sm95-14 ttl95-10 ttl95-12 ttl95-14, đầu cosse bấm nối dây điện 95mm2 tamepco mhd sc nf vf tmp sm ttl 95-8 95-10 95-12 95-14; dau cose 4d 95-2, m 95-2 cáp ngầm nf95-8 nf95-10 nf95-12 vf95-8 vf95-10 vf95-12.

Đầu cốt dài 2 lỗ cho dây 120 mm2

19.40 15.00 121.31 45.00 30.09 3.50 28.70 14.50 đầu cos đồng ống bít đuôi dài 2 lỗ dây 120 mm cốt ống bít cos sm120-10 sm120-12s m120-14 ttl120-10 ttl120-12 ttl120-14, đầu cosse bấm nối dây điện 120mm2 tamepco mhd sc nf vf tmp sm ttl 120-10 120-12 120-14; dau cose 4d 120-2, m 120-2, cáp ngầm nf120-10 nf120-12 nf120-14 vf120-10 vf120-12 vf120-14.

Đầu cốt dài 2 lỗ cho dây 150 mm2

21.20 16.50 128.28 48.00 30.25 4.80 33.80 14.50 đầu cos đồng ống bít đuôi dài 2 lỗ dây 150mm cốt ống bít cos sm150-12 sm150-14 sm150-16 ttl150-12 ttl150-14 ttl150-16, đầu cosse bấm nối dây điện 150mm2 tamepco mhd sc nf vf tmp sm ttl 150-12 150-14 150-16; dau cose 4d 150-2, m 150-2 cáp ngầm nf150-12 nf150-14 nf150-16 vf150-12 vf150-14 vf150-16.

Đầu cốt dài 2 lỗ cho dây 185 mm2

23.50 18.50 148.20 50.00 44.13 4.40 36.00 16.40 đầu cos đồng ống bít đuôi dài 2 lỗ dây 185mm cốt ống bít cos sm185-12 sm185-14 sm185-16 ttl185-12 ttl185-14 ttl185-16, đầu cosse bấm nối dây điện 185mm2 tamepco mhd sc nf vf tmp sm ttl 185-12 185-14 185-16; dau cose 4d 185-2, m 185-2 cáp ngầm nf185-12 nf185-14nf185-16 vf185-12 vf185-14 vf185-16

Đầu cốt dài 2 lỗ cho dây 240 mm2

26.50 21.00 156.92 55.00 45.06 4.60 39.20 16.40 đầu cos đồng ống bít đuôi dài 2 lỗ dây 240mm cốt ống bít cos sm240-12 sm240-14 sm240-16 ttl240-12 ttl240-14 ttl240-16, đầu cosse bấm nối dây điện 240mm2 tamepco mhd sc nf vf tmp sm ttl 240-12 240-14 240-16; dau cose 4d 240-2, m 240-2, cáp ngầm nf240-12 nf240-14 nf240-16 vf240-12 vf240-14 vf240-16.

Đầu cốt dài 2 lỗ cho dây 300 mm2

30.00 23.50 172.74 70.00 45.19 6.50 43.00 16.40 đầu cos đồng ống bít đuôi dài 2 lỗ dây 300mm cốt ống bít cos sm300-12 sm300-14 sm300-16 ttl300-12 ttl300-14 ttl300-16, đầu cosse bấm nối dây điện 300mm2 tamepco mhd sc nf vf tmp sm ttl 300-12 300-14 300-16; dau cose 4d 300-2, m 300-2 cáp ngầm nf300-12 nf300-14 nf300-16 vf300-12 vf300-14 vf300-16.

Đầu cốt dài 2 lỗ cho dây 400 mm2

36.50 28.50 195.72 75.00 51.38 7.20 50.00 20.34 đầu cos đồng ống bít đuôi dài 2 lỗ dây 400mm cốt ống bít cos sm400-12 sm400-14 sm400-16 ttl400-12 ttl400-14 ttl400-16, đầu cosse bấm nối dây điện 400mm2 tamepco mhd sc nf vf tmp sm ttl 400-12 400-14 400-16; dau cose 4d 400-2, m 400-2 cáp ngầm nf400-12 nf400-14 nf400-16 vf400-12 vf400-14 vf400-16.

Đầu cốt dài 2 lỗ cho dây 500 mm2

38.00 30.00 200.72 80.00 51.38 7.20 54.00 20 đầu cos đồng ống bít đuôi dài 2 lỗ dây 500mm cốt ống bít cos sm500-12 sm500-14 sm500-16 ttl500-12 ttl500-14 ttl500-16, đầu cosse bấm nối dây điện 500mm2 tamepco mhd sc nf vf tmp sm ttl 500-12 500-14 500-16; dau cose 4d 500-2, m 500-2.

Lưu ý: Vui lòng liên hệ chúng tôi để cập nhật mới nhất thông số kích thước sản phẩm đầu cos đồng 2 lỗ bắt vít.

Xem thêm các loại đầu cos đống ống bít đuôi dài phổ biến trên thị trường gồm TẠI ĐÂY:

  • Đầu cos bít dài 1 lỗ bắt vít;
  • Đầu cos bít dài 2 lỗ bắt vít;
  • Đầu cos bít  dài và dày 1, 2 lỗ bắt vít;
đầu cos sc dài; đầu cos sc dày; đầu cốt sc loại dài và dày 2 lỗ; đầu cốt sc dài 2 lỗ; đầu cosse dài 2 lỗ; đầu cốt sc dài loại dày; đầu cosse dài loại dày; đầu cốt sc dài và dày; đầu cosse dài và dày; đầu cốt dài dày; đầu cốt dài dày 4d; 16mm2 25mm2 35mm2 50mm2 70mm2 95mm2 120mm2 150mm2 185mm2 240mm2 300mm2 400mm2 500mm2; đầu cốt dài sc 16mm2 đầu cốt dài sc 25mm2 đầu cốt dài sc 35mm2 đầu cốt dài sc 50mm2 đầu cốt dài sc 70mm2 đầu cốt dài sc 95mm2 đầu cốt dài sc 120mm2 đầu cốt dài sc 150mm2 đầu cốt dài sc 185mm2 đầu cốt dài sc 240mm2 đầu cốt dài sc 300mm2 đầu cốt dài sc 400mm2; đầu cốt đồng loại dài m16 m25 m35 m50 m70 m90 m120 m150 m185 m240 m300 m400 m500

 

0/5 (0 Reviews)
Go to Top