Dây cáp điện chống cháy chịu nhiệt độ cao 95mm 2 dây Amiang lõi Đồng mạ Niken 3 lớp cách điện 95.0mmsq 800C

Call for Price

Dây điện chống cháy chịu nhiệt độ cao 95mm 2

 • Lõi dây Đồng mạ Niken
 • 3 lớp cách điện
  • (1) Fiberglass braid – Lớp thủy tinh
  • (2) Mica wrapping – Lớp Mica
  • (3) Fiberglass braid – Lớp thủy tinh

Trạng thái: Liên hệ báo giá

Description

Sản phẩm dây điện chống cháy cáp amiang chịu nhiệt độ cao lõi đồng mạ Niken tiết diện 90mm 2 (90.0MMSQ 800C) với thiết kế 3 lớp cách điện thủy tinh + Mica + thủy tinh chịu nhiệt độ GN 450 500 600 800 1000 1200 1300 1400 1500 1600 độ C tiết diện 1 2 4 6 10 16 25 35 50 70 95 mm2

dây điện chống cháy; dây cáp điện chống cháy; cáp điện chống cháy; cáp điện chống cháy; dây cáp chống cháy; dây amiang cáp điện chống cháy; dây amiang chống cháy; dây amiang chống cháy; dây amiang chịu nhiệt chống cháy 800 độ c 95mm2; dây chịu nhiệt chống cháy gn800 95mm2; dây chịu nhiệt chống cháy gn800 3 lớp cách điện 95mm2; dây amiang chịu nhiệt chống cháy lõi đồng mạ niken 3 lớp cách điện 95mm2; dây chịu nhiệt chống cháy 800 độ c gn800 95mm2; dây chịu nhiệt chống cháy mica wrapping fiberglass braid 95mm2; dây điện chống cháy duotech; cáp điện chống cháy duotech; dây cáp chống cháy duotech; dây amiang chống cháy duotech;

Dây cáp điện chống cháy chịu nhiệt độ cao 95mm 2 dây Amiang lõi Đồng mạ Niken 3 lớp cách điện gn800 95.0mmsq 800C

Cấu tạo, mặt cắt, lớp cách điện của dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy 90mm 2

3 lớp cách điện gồm:

 • Lớp cách điện / chịu nhiệt trong cùng:. Fiberglass braid. Hay còn gọi là lớp thủy tinh.
 • Lớp cách điện / chịu nhiệt ở giữa:. Mica wrapping. Hay còn gọi là lớp thủy tinh.
 • Lớp cách điện / chịu nhiệt ngoài cùng:. Fiberglass braid. Hay còn gọi là lớp thủy tinh.
dây điện chống cháy; dây cáp điện chống cháy; cáp điện chống cháy; cáp điện chống cháy; dây cáp chống cháy; dây amiang cáp điện chống cháy; dây amiang chống cháy; dây amiang chống cháy; dây amiang chịu nhiệt chống cháy 800 độ c 95mm2; dây chịu nhiệt chống cháy gn800 95mm2; dây chịu nhiệt chống cháy gn800 3 lớp cách điện 95mm2; dây amiang chịu nhiệt chống cháy lõi đồng mạ niken 3 lớp cách điện 95mm2; dây chịu nhiệt chống cháy 800 độ c gn800 95mm2; dây chịu nhiệt chống cháy mica wrapping fiberglass braid 95mm2; dây điện chống cháy duotech; cáp điện chống cháy duotech; dây cáp chống cháy duotech; dây amiang chống cháy duotech;

Dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy gn800 1mm 2mm 4mm 6mm 10mm 16mm 25mm 35mm 50mm 70mm 95mm 2 dây Amiang lõi Đồng mạ Niken 3 lớp cách điện 1.0mmsq 800C

Lõi dây bằng Đồng mạ Niken

Tiết diện dây:. 95.0 mm2

Vỏ bọc màu trắng (White)

Quy cách:. Cuộn 100m

Sản phẩm dây cáp điện chống cháy Amiang chịu nhiệt độ cao gồm các size:

1- Cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao 1.0 mm2. Dây điện chịu nhiệt 1.0MMSQ 300C 500C 800C 1000C.

2- Cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao 2.0 mm2. Dây điện chịu nhiệt 2.0MMSQ 300C 500C 800C 1000C.

3- Cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao 4.0 mm2. Dây điện chịu nhiệt 4.0MMSQ 300C 500C 800C 1000C.

4- Cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao 6.0 mm2. Dây điện chịu nhiệt 6.0MMSQ 300C 500C 800C 1000C.

5- Cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao 10 mm2. Dây điện chịu nhiệt 10.0MMSQ 300C 500C 800C 1000C. Dây điện amiang chịu nhiệt chống cháy.

6- Cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao 16 mm2. Dây điện chịu nhiệt 16.0MMSQ 300C 500C 800C 1000C.

7- Cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao 25 mm2. Dây điện chịu nhiệt 25.0MMSQ 300C 500C 800C 1000C.

8- Cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao 35 mm2. Dây điện chịu nhiệt 35.0MMSQ 300C 500C 800C 1000C.

9- Dây cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao 50 mm2. Dây điện chịu nhiệt 50.0MMSQ 300C 500C 800C 1000C.

10- Cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao 70 mm2. Dây điện chịu nhiệt 70.0MMSQ 300C 500C 800C 1000C.

11- Cáp điện amiang chịu nhiệt độ cao 95 mm2. Dây điện chịu nhiệt 95.0MMSQ 300C 500C 800C 1000C.

Xem thêm bài viết của chúng tôi về Dây Amiang chịu nhiệt 

dây điện chịu nhiệt; dây điện chịu nhiệt chống cháy; dây điện silicon chịu nhiệt; dây điện awg silicon dẻo chịu nhiệt; ống bọc dây điện chịu nhiệt; ống luồn dây điện chịu nhiệt; giá dây điện chịu nhiệt; bằng giá dây điện chịu nhiệt amiang; báo giá dây điện chịu nhiệt; dây điện chịu nhiệt cadivi; dây điện chịu nhiệt 500 độ; dây điện chịu nhiệt 4mm; dây điện chịu nhiệt amiang; dây điện chịu nhiệt amiang 2.5mm;

Hình ảnh ung dụng dây cáp điện Amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy:

duotech

Liên hệ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DUO – DUOtech để Tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng:

 • Dây điện chịu nhiệt 180 độ C. Size dây điện:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 200 độ C. Size dây điện:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq. Dây cáp điện chống cháy.
 • Dây điện chịu nhiệt 260 độ C. Size dây điện:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 300 độ C. Size dây điện:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 350 độ C. Size dây điện:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq. Cáp điện chống cháy.
 • Dây điện chịu nhiệt 400 độ C. Size dây điện:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 450 độ C. Size dây điện:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 500 độ C. Size dây điện:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq. Dây cáp chống cháy.
 • Dây điện chịu nhiệt 600 độ C. Size dây điện:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 800 độ C. Size dây điện:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 1000 độ C. Size dây điện:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq.
 • Dây điện chịu nhiệt 1200 độ C. Size dây điện:. Từ 1.0mmsq. Tới 95mmsq. Dây amiang chịu nhiệt chống cháy.
0/5 (0 Reviews)