Đầu cos SC25-6 SC25-8 SC25-10 đồng cho dây 25mm2- Đầu cos SC 25

Call for Price

Mã sản phẩm  : SC25-8

Nhóm sản phẩm: Đầu cos SC

Hãng sản xuất : Việt Nam

Kích thước dây: tiết diện 25mm2

Đường kính lỗ bắt ốc vít: 8mm (d2)

Trạng thái        : Còn hàng

Description

Đầu cos SC25-8 SC25-6 SC25-10 bằng đồng cho dây cáp điện 25mm2. Vật liệu đồng trên 99%, đầu cos bít sc25-8; đầu cos đồng 25mm2 M25; đầu cos 25 mm2 bấm nối dây điện,

Hình ảnh thực tế của Đầu cos SC đồng SC25-8 lỗ bắt vít M8, SC25-6 lỗ bắt vít M8, SC25-10 lỗ bắt vít M10,

 • Đầu cosse SC 25-6;
 • Đầu cosse SC 25-8;
 • Đầu cosse SC 25-10;
dau cos sc 25mm; đầu cosse sc 25-6; đầu cosse sc 25-8; đầu cosse sc 25-10; đầu cos sc 25-6; đầu cos sc 25-8; đầu cos sc 25-10; đầu cốt sc 25-6; đầu cốt sc 25-8; đầu cốt sc 25-10; đầu cos bít sc 25-6; đầu cos bít sc 25-8; đầu cos bít sc 25-10; sc25-6; sc25-8; sc25-10; sc25-6 (duo); sc25-8 (duo); sc25-10 (duo); khớp nối sc 25-6; khớp nối sc 25-8; khớp nối sc 25-10; đầu cosse đồng 25mm; đầu cos 25mm; đầu cos đồng m25; đầu cos đồng 25; đầu cốt sc; đầu cốt đồng sc; đầu cosse bít sc; đầu cos sc; đầu cos đồng sc; đầu cos bít sc; tl25-6; tl25-8; tl25-10; tlk25-8; tlk25-8-90d; đầu nối dây điện; đầu cos tròn; đầu cos bấm dây điện; duotech; duogroup; duo tech; duo group; công ty tnhh kỹ thuật duo; duotech.vn; duogroup.vn; duo channel; duo new; v-terminal; cos sc v-terminal; dau cos sc v terminal; v-terminal viet nam; đầu cos sc 25-8; dau cos sc25-8; đầu cos bít sc 25-8; đầu cosse bít sc25-8; đầu cos đồng m25; đầu cốt đồng m25 25mm2; đầu cos sc 25-6 25mm2; đầu cosse sc25-6 25mm2; đầu cos 25; đầu cos 25mm2; đầu cốt 25; dau cot 25; đầu cốt nối dây 25mm2; dau cot noi day 25mm2; đầu cos 25-8; đầu cốt 25-8; đầu cos 25-6; đầu cốt 25-6; đầu cos 25-10; đầu cốt 25-10; đầu cos nối dây điện; đầu cosse nối dây điện; đầu nối dây điện; đầu cos dây điện; đầu cốt nối dây điện; đầu cos bấm dây điện; đầu cos bấm nối dây điện;

Kích thước và thông số kỹ thuật của đầu cos SC25-6 SC25-8 SC25-10 đồng:

thông số kỹ thuật

Đầu cos SC 25 gồm các mã hàng thông dụng:

 • Đầu cosse SC25-6 : Bấm nối dây cáp điện tiết diện 25mm2. Lỗ bắt vít M6. Đầu cos sc25-6 25mm2.
 • Đầu cosse SC25-8 : Bấm nối dây cáp điện tiết diện 25mm2. Lỗ bắt vít M8. Đầu cos SC25-8 đồng.
 • Đầu cosse SC25-10 : Bấm nối dây cáp điện tiết diệp 25mm2. Lỗ bắt vít M10.

Công cụ dụng cụ kìm bấm lục giác cho đầu cos SC tại đây.

Xem thêm sản phẩm Đầu cos SC các loại cho dây cáp TẠI ĐÂY:

 • Đầu cos SC 6 cho dây cáp 6mm2. Lỗ bắt vít M6 (SC 6-6). Lỗ bắt vít M8 (SC 6-8).
 • Đầu cos SC 10 cho dây cáp 10mm2. Lỗ bắt vít M6 (SC 10-6). Lỗ bắt vít M8 (SC 10-8).
 • Đầu cos SC 16 cho dây cáp 16mm2. Lỗ bắt vít M6 (SC 16-6). Lỗ bắt vít M8 (SC 16-8).

 • Đầu cos SC 25 cho dây cáp 25mm2. Lỗ bắt vít M6 (SC 25-6). Lỗ bắt vít M8 (SC 25-6). Lỗ bắt vít M10 (SC 25-10). Đầu cos đồng M25.
 • Đầu cos SC 35 cho dây cáp 35mm2. Lỗ bắt vít M6 (SC 35-6). Lỗ bắt vít M8 (SC 35-8). Lỗ bắt vít M10 (SC 35-10).
 • Đầu cos SC 50 cho dây cáp 50mm2. Lỗ bắt vít M8 (SC 50-8). Lỗ bắt vít M10 (SC 50-10). Lỗ bắt vít M12 (SC 50-12).

 • Đầu cos SC 70 cho dây cáp 70mm2. Lỗ bắt vít M8 (SC 70-8). Lỗ bắt vít M10 (SC 70-10). Lỗ bắt vít M12 (SC 70-12).
 • Đầu cos SC 95 cho dây cáp 95mm2. Lỗ bắt vít M10 (SC 95-10). Lỗ bắt vít M12 (SC 95-12).
 • Đầu cos SC 120 cho dây cáp 120mm2. Lỗ bắt vít M10 (SC 120-10). Lỗ bắt vít M12 (SC 120-12).

 • Đầu cos SC 150 cho dây cáp 150mm2. Lỗ bắt vít M10. Lỗ bắt vít M12 (SC 150-12). Lỗ bắt vít M14 (SC 150-14).
 • Đầu cos SC 185 cho dây cáp 185mm2. Lỗ bắt vít M12 (SC 185-12). Lỗ bắt vít M14 (SC 185-14). Lỗ bắt vít M16 (SC 185-16).
 • Đầu cos SC 240 cho dây cáp 240mm2. Lỗ bắt vít M12 (SC 240-12). Lỗ bắt vít M14 (SC 240-14). Lỗ bắt vít M16 (SC 240-16).

 • Đầu cos SC 300 cho dây cáp 300mm2. Lỗ bắt vít M12 (SC 300-12). Lỗ bắt vít M14 (SC 300-14). Lỗ bắt vít M16 (SC 300-16).
 • Đầu cos SC 400 cho dây cáp 400mm2. Lỗ bắt vít M12 (SC 400-12). Lỗ bắt vít M14 (SC 400-14). Lỗ bắt vít M16 (SC 400-16).

đầu cos bấm nối dây điện;

Chất liệu và thiết kế của đầu Đầu cos SC25-8 đồng:

 • Chất liệu: được sản xuất từ Đồng(Cu – dạng ống), mạ Thiếc(Sn) có màu trắng bên ngoài để tránh bị oxi-hóa phần Đồng(dễ bị Oxi-hóa bề mặt).
 • Thiết kế và gia công: sau quá trình gia công cơ khí gồm cắt- dập- đột lỗ- vát thì sản phẩm sẽ có thiết kế cơ bản (Phần đuôi cos là ống tròn rỗng, phần đầu cos SC dẹt và có lỗ phù hợp để bắt Bulong hoặc Vít).

đầu cốt điện bằng đồng

–//–//

Xem thêm bài viết so sánh sản phẩm cos nối dây điện loại bít SC và loại tròn Ring.

Video phân biệt các dòng đầu cốt nối dây điện bằng đồng

Đầu cos đồng M25 SC 25, SC2 SC25-85-6 SC25-8 đầu cos bít sc25-8

Go to Top